ŽSR 190: Košice - Čierna nad Tisou - Čop (UA); Kalša - Trebišov; Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto

Rozchod
1 435 mm
Správca
Železnice Slovenskej republiky
ŽSR 190: Košice - Čierna nad Tisou - Čop (UA); Kalša - Trebišov; Sátoraljaújhely - Slovenské Nové Mesto
  • Základné informácie
  • Objekty
  • Dokumenty
  • Články
  • Diskusia

V súčastnosti dvojkoľajná elektrifikovaná trať. V km 61.675 ( úsek Kalša - Kuzmice ) odbočuje jednokoľajná spojka cez výhybňu Červený Dvor a Čeľovce do Trebišova ( trať č. 191 ).

Odovzdávanie jednotlivých úsekov do prevádzky :
úsek Michaľany – Slovenské Nové Mesto 7.1.1872
úsek Slovenské Nové Mesto – Čierna nad Tisou 25.8.1872
úsek Košice – Michaľany 22.10.1873
úsek km 61,675 - Červený Dvor – Trebišov 7.11.1985

Zdvojkoľajňovanie trate :
úsek Čierna nad Tisou - Michaľany rok 1951
úsek Michaľany - Kuzmice rok 1953
úsek Kuzmice - Ruskov rok 1954
úsek Ruskov - Košice rok 1955 

Elektrifikácia trate :
úsek Nižná Myšľa – Čerhov 19.12.1961
úsek Košice – Nižná Myšľa 18.1.1962
úsek Čerhov – Čierna nad Tisou 1.7.1962
úsek km 61,675 - Červený Dvor – Trebišov 26.1.1989

Km TTP
Km KCP
Objekt
Typ
0,000
 
Čierna nad Tisou št.hr.
Št.hranica
4,006
0,000
ŽST
5,300
1,000
Zastávka
6,334
 
Priecestie
6,387
2,000
Zastávka
8,803
5,000
ŽST
10,909
7,000
ŽST
17,559
14,000
ŽST
19,036
19,000
Strážné
Zastávka
25,389
22,000
Nak./zast.
29,189
25,000
ŽST
30,561
 
Most
33,079
29,000
Zastávka
36,933
33,000
ŽST
43,638
40,000
Nak./zast.
50,812
47,000
ŽST
52,580
 
Odbočka
58,702
55,000
ŽST
64,421
61,000
Zastávka
69,634
66,000
ŽST
76,471
73,000
ŽST
79,743
76,000
Zastávka
81,987
78,000
Zastávka
82,058
 
most cez Olšavu
Most
84,204
80,000
ŽST
86,940
 
most cez Torysu
Most
88,000
 
Nižná Hutka
Zastávka
92,038
88,000
ŽST
97,057
 
Priecestie
97,070
93,000
Zastávka
97,725
 
Priecestie
98,750
95,000
ŽST
0,000
0,000
ŽST
7,532
8,000
Výhybňa
15,374
 
Výhybňa

Cestovné poriadky

PDF
PDF
966 kB
23.3.2020
PDF
PDF
4 013 kB
28.3.2009
PDF
PDF
1 848 kB
26.4.2009
PDF
PDF
683 kB
21.3.2020
PDF
PDF
946 kB
18.6.2010
PDF
PDF
763 kB
25.6.2010
PDF
PDF
598 kB
5.4.2020
PDF
PDF
736 kB
6.4.2020
PDF
PDF
1 806 kB
27.6.2010
PDF
PDF
1 537 kB
3.7.2010
PDF
PDF
1 336 kB
29.10.2018
PDF
PDF
547 kB
8.4.2020
PDF
PDF
1 492 kB
5.7.2010
PDF
PDF
1 465 kB
5.7.2010
PDF
PDF
2 748 kB
17.4.2011
PDF
PDF
2 036 kB
10.4.2011
PDF
PDF
2 670 kB
5.6.2011
PDF
PDF
887 kB
10.4.2020
PDF
PDF
2 369 kB
16.10.2011
PDF
PDF
1 980 kB
23.10.2011
PDF
PDF
1 958 kB
29.5.2011
PDF
PDF
123 kB
10.1.2009
PDF
PDF
128 kB
16.9.2017
PDF
PDF
124 kB
16.9.2017
PDF
PDF
187 kB
27.10.2018
PDF
PDF
186 kB
27.10.2018
PDF
PDF
174 kB
27.10.2018
PDF
PDF
182 kB
27.10.2018
PDF
PDF
186 kB
12.1.2020
PDF
PDF
190 kB
12.1.2020
PDF
PDF
177 kB
12.1.2020
PDF
PDF
310 kB
14.1.2020

Ostatné prílohy