Michaľany - priecestie v km 51,899 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Železničné priecestie leží v km 51,899 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 190 Košice - Čierna nad Tisou. Trať na priecestí križuje cestu III. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 1Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 1. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Michaľany.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu