Borša - Zastávka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov,

Ďalšie informácie

Železničná zastávka Borša leží na trati ŽSR č. 190 Košice - Čierna nad Tisou - Čop ( UA ), v medzistaničnom úseku Slovenské Nové Mesto - Streda nad Bodrogom.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Košíc

BORŠA - rodisko Františka II. Rákócziho. Leží v južnej časti Východoslovenskej nížiny v nadmorskej výške okolo 101 m.n.m. Archeologické doklady dosvedčujú, že sídlisko jestvuje od 11. stor. Najstarší písomný zápis o dedine pochádza z r. 1221. Najstaršie časti miestneho kostola pochádzajú z polovice 13. stor. Zemepánmi dediny boli viaceré šľachtické rody. V r. 1600 malo sídlisko 4 poddanské domy, kaštieľ miestnych šľachticov, kostol a faru. V r. 1715 až 1720 tam žilo postupne 13 a 14 poddanských domácnosti, v r. 1828 bolo 77 domov a 565 obyv., v r. 1900 716 obyv., v r. 1970 1477 obyvateľov. Obecpatrí do tokajskej vinohradníckej oblasti.

Rákocziho kaštieľ v Borši

Na mieste dnešného objektu kedysi existoval vodný hrad, ktorého kamenné murivá pravdepodobne použili pri stavbe hradného kaštieľa z druhej polovice 16.storočia, pôvodne obohnaného vodnou priekopou, dobre viditeľnou na severnej strane. Kto postavil hradný kaštieľ, nie je známe. Kaštieľ opravovali v prvej tretine 20. storočia, potom prestavovali novšie bloky kaštieľa a aj dnes prebieha jeho obnova. Kaštieľ má dnes pôdorys v tvare písmena L, resp. s prihliadnutím k prístavbe novších hospodárskych častí, v tvare nepravidelného písmena U. Na styku dvoch pôvodných krídel je nárožná štvorcová hranolová bašta, ktorá by mohla byť pozostatkom veže. Priečelie orientované do ulice má v strede prízemia veľký polkruhovo ukončený portál s pravouhlým orámovaním. Riešenie portálu nevylučuje možnosť použitia padacej mreže (event. zdvihnutia časti mostu). Poschodie členia prevažne združené okná s rímsami v parapete i suprafenestre, na okraji priečelia je v jednom z okien trojuholníkový ozdobný štít. Krídla do dvora majú novšie arkády, z 18. storočia.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu