Čierna nad Tisou - Železničná stanica

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 43    Manipulačné: 38    Odstavné: 27    Ostatné: 65   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Poskytované služby

Autobusová zastávka, Predaj cestovných lístkov, Predaj medzinárodných cestovných lístkov, Reštaurácia, občerstvenie, Sociálne zariadenia,

Ďalšie informácie

 

Železniční stanice Čierna nad Tisou leží na elektrifikované trati ŽSR č.190 Košice - Čierna nad Tisou ( UZ ). Dále pokračuje jako mezinárodní trať do ukrajinského Čopu. V roce 1947 se zde začalo budovat rozsáhlé překladiště z vagónů sovětského rozchodu 1524 (později 1520) na vozy s evropským rozchodem 1435 mm. Dříve zde probíhaly celní a pasové kontroly. Tato činnost byla přemístěna na nové pracoviště, postavené přímo na státní hranici.
Poloha budovy : vpravo, v smere od Košíc

Mesto Čierna nad Tisou

Mesto leží v juhovýchodnom cípe SR na trojhraničí Ukrajina-Maďarsko-Slovensko na rozhraní spádových území obcí Čierna, Malé Trakany, Veľké Trakany, Biel, Boťany. Obec, a neskôr mesto, bolo budované v súlade s potrebami štátu ČSSR a ZSSR na zabezpečenie železničnej výmeny tovarov spojenej s ich prekládkou (dôvodom je rozdielny rozchod železnice, používanej na východe Európy a v strednej a západnej Európe), a to pomerne v krátkej dobe. V tom období hrala pri vzniku tohto mesta hlavnú úloha potreba zabezpečiť bývanie vtedajších pracovníkov železníc a ich rodín. Spočiatku obec Čierna nad Tisou nadobudla v roku 1968 pri medzinárodnom jednaní predstaviteľov štátov ZSSR a ČSSR štatút mesta. Územie, na ktorom sa výstavba uskutočňovala, bola vyvlastňované štátom, no do dnešných dní nie je vysporiadané. Táto skutočnosť hrá významnú - negatívnu úlohu pri obecnej správe a v značnej miere je brzdou pre rozvoj mesta.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu