Biel km 6,334 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Priecestie Biel leží v km 6, 334 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 190 Košice - Čierna nad Tisou. Trať na priecestí križuje miestnu komunikáciu.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Dobrá.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu