Slovenské Nové Mesto - priecestie v km 37,934 - Priecestie

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 2    Manipulačné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Priecestie leží v km 37, 934 dvojkoľajnej elektrifikovanej trate ŽSR č. 190 Košice - Čierna nad Tisou, na michaľanskom zhlaví stanice. Trať na priecestí križujecestu I. triedy.  Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 2Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené v žst. Slovenské Nové Mesto.

K tomuto traťovému objektu sa nenašli žiadne prílohy.

Galéria objektu