Michaľanská spojka - Odbočka

  • Základné informácie
  • Dokumenty

Koľaje v objekte

Dopravné: 1   

Rozchody koľají

1 435 mm   

Elektrifikácia

3 kV =   

Ďalšie informácie

Michaľanská spojka spájala trate ŽSR č. 190 a 191. Jej dĺžka je 719 m. Nultý km spojky sa nachádza na odb. Lastovce, na trati č. 191. Koniec spojky sa nachádza v km 0,719 = 52,580 trate č. 190. Po vybudovaní spojky cez výh. Červený Dvor ( neskôr premenovanú na výh. Slivník ) sa Michaľanská spojka prestala používať.


Na spojke sa nachádzajú dve priecestia:

Priecestie v km 0,083
Trať na priecestí križuje cestu III. triedy. Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 1Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené na St.3 žst. Michaľany.

Priecestie v km 0,410
Trať na priecestí križuje cestu III. triedy. Priecestie je vybavené zabezpečovacím zariadením typu PZS 1Z ( Priecestné zabezpečovacie zariadenie svetelné 2. kategórie so závorami ). Kontrolné prvky pre priecestie sú umiestnené na St.2 žst. Michaľany.

Ostatné prílohy

PDF
PDF
100 kB
7.5.2020

Galéria objektu