ZSSK Cargo dosiahla za tri mesiace zisk 423 mil. Sk

3.5.2005 11:08

ZSSK Cargo dosiahla za tri mesiace zisk 423 mil. Sk

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), a.s. dosiahla za prvý štvrťrok tohto roka zisk vo výške 423 mil. Sk. "V porovnaní s plánovanou stratou 137 mil. Sk bol tak dosiahnutý hospodársky výsledok lepší o 561 mil. Sk," informoval hovorca spoločnosti Miloš Čikovský.

Dôvodom bolo podľa neho zúčtovanie nižších celkových nákladov o 260 mil. Sk a dosiahnutie vyšších celkových výnosov o 301 mil. Sk. Keďže sa ešte stále oceňuje majetok po rozdelení Železničnej spoločnosti, a.s. na osobnú a nákladnú dopravu, nezúčtovala sa v nákladoch skutočná hodnota odpisov. Prevádzkové výnosy spoločnosti boli oproti plánu vyššie o 212 mil. Sk, hlavne kvôli zúčtovaniu rezerv.

Tržby z nákladnej prepravy predstavovali 3,3 mld. Sk. Ich celkové plnenie bolo nižšie o 58 mil. Sk a v porovnaní s plánom boli zabezpečené na 95 %. Za prvý štvrťrok spoločnosť podľa operatívnych výsledkov prepravila 11,884 mil. ton tovarov, čím spoločnosť splnila plán prepráv na 100,17 %. Z pohľadu jednotlivých segmentov sa spoločnosti podarilo plán splniť v dovoze a prekročiť o 15 %, resp. 400 tisíc ton v tranzite. "Narástla preprava kovov a železnej rudy v tranzite, oproti očakávaniam však spoločnosť nesplnila plán prepravy stavebnín, potravín a ropných výrobkov," skonštatoval Čikovský.

V porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roku bol objem prepravy spoločnosti nižší o 193 tisíc ton. Najväčší pokles oproti roku 2004 spoločnosť zaznamenala vo vývoze a vo vnútroštátnej preprave. "Súvisí to s tým, že slovenskí prepravcovia čoraz viac uprednostňujú kamiónovú dopravu. Kamiónová doprava na rozdiel od železničnej nie je zaťažená poplatkami za dopravnú cestu," vysvetlil Čikovský. Poplatky za železničnú dopravnú cestu sú na Slovensku podľa neho najvyššie v Európe - 7,6 eur na jeden vlakový kilometer pri nákladnom vlaku, ktorý má 1400 ton. "Vysoká cena za používanie železničnej dopravnej cesty neumožňuje železničným dopravcom uspieť na dopravnom trhu," vyzdvihol Čikovský. Napriek tomu výkony ZSSK Cargo sú podľa neho stabilizované, jej podiel na prepravnom trhu Slovenska presahuje 20 %. Priaznivejší podiel nákladnej prepravy na trhu EÚ má len Luxembursko, Lotyšsko a Slovinsko.

Výberové konanie na strategického investora v privatizácii ZSSK Cargo by sa malo vyhlásiť v máji tohto roka. Uchádzači by mali predbežné ponuky predkladať do júla, kedy by sa mali vybrať aj preferovaní uchádzači. V auguste a septembri by sa mal uskutočniť audit vybraných investorov a príprava ponúk, pričom konečné ponuky by sa mali predložiť v októbri. "Očakávam príjem z tejto privatizácie na úrovni 15 mld. Sk až 20 mld. Sk," povedal v polovici apríla minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Pavol Prokopovič. Rezort dopravy a hospodárstva odporúča privatizáciu celého majetkového podielu štátu, ktorý predstavuje 100 %. ZSSK Cargo vznikla 1. januára tohto roka rozdelením Železničnej spoločnosti, a.s. na dve samostatné spoločnosti.

Súvisiace odkazy