Proces privatizácie ZSSK Cargo sa predĺži

17.10.2005 16:10 -mm-

Proces privatizácie ZSSK Cargo sa predĺži

Poďla pôvodného plánu mali záujemcovia o privatizáciu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. podávať záväzné ponuky v septembri t.r. Tento termín ako aj vyhlásenie víťazov tendra sa presunie na jar roku 2006. Dôvodom je neexistencia funkčnej regulácie v oblasti cien za použitie železničnej dopravnej cesty (ŽDC). Regulačný úrad by mal vzniknúť k 1.11.2005. Regulačný výnos regulujúci ceny za použitie železničnej dopravnej cesty by mal byť podpísaný 1.12.2005.

Pri chýbajúcej regulácii cien za použitie ŽDC by privatizácia nebola taká výhodná akou môže byť za predpokladu regulovaných cien. Po podpísaní regulačného výnosu vyzve Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii záujemcov o privatizáciu nákladnej železničnej dopravy na predloženie záväzných ponúk.

Súvisiace odkazy