Česko-slovenské Cargo

23.8.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Česko-slovenské Cargo

Zdá se, že spojení železničních nákladních dopravců postupně vzniklých z kdysi společných Československých státních drah je už opravdu "na pořadu dne". Aspoň to vyplývá z jednoho ze závěrů, k nimž dospěli premiéři České republiky a Slovenské republiky při svém nedávném pražském setkání. I když tento závěr svým obsahem budí poněkud rozpaky - nestejně velké a nestejně významné společnosti mají fúzovat v poměru 1 : 1.

Je ovšem pravda, že onen poměr se týká „jen“ zastoupení obou subjektů v orgánech plánované společnosti. Aspoň tak je to zřejmé z tiskové zprávy, kterou uveřejnila agentura ČTK (jinak neblaze památného) dne 21.8.2008:

Česká republika a Slovensko by měly mít rovnocenný podíl v chystaném česko-slovenském podniku pro nákladní železniční dopravu. Na tiskové konferenci to dnes oznámili premiéři obou zemí Mirek Topolánek a Robert Fico, ČTK to navíc potvrdil český ministr dopravy Aleš Řebíček. ČD Cargo a Železniční společnost Cargo Slovakia spolu vytvoří jednoho z největších nákladních přepravců v Evropě.

Oba premiéři se dohodli na základních zásadách vzniku společného podniku, o kterém se mluví již několik měsíců. "Jednou z nich je zásada rovnocenného partnerství, tedy paritního zastoupení ve všech orgánech společnosti," řekl Fico. Podle něj je zájmem obou zemí vytvoření silného podniku, který by byl v Evropě konkurenceschopný. Jak Fico dodal, jedině silný podnik může garantovat nejen výkony, ale také sociální smír a zaměstnanost. Premiér Topolánek doplnil, že ministři dopravy obou zemí Řebíček a Ľubomír Vážny dostali svolení, aby vytvoření společného podniku podle dohodnutých zásad připravili. "V této chvíli mají oba ministři od nás tento mandát," řekl Topolánek.

Analytik společnosti Cyrrus Karel Potměšil považuje rozdělení půl na půl za politické rozhodnutí. "Logické by bylo, kdyby ten podíl odpovídal velikosti obou společností, kdyby se to přepočítalo podle majetku, tržeb a podobně. Z toho by vzešlo podstatně lépe ČD Cargo," řekl. Slovenští politici však podle Potměšila na takové uspořádání zřejmě nepřistoupili.

05.05.2008 - úsek Štrba - Važec: 131.089-5+131.090-3 s nákladním vlakem © PhDr. Zbyněk Zlinský

Nákladní doprava Českých drah je pátá největší v Evropské unii. Loni přepravila více než 90 milionů tun zboží. Cargo Slovakia vozí ročně asi 50 milionů tun, což firmu řadí na rozhraní první a druhé desítky. Po spojení by se nová společnost dostala zhruba na úroveň polských železnic PKP, které jsou v EU na druhém místě. Největší v Evropě je s 313 miliony tun nákladní doprava německých Deutsche Bahn. 

Záměr spojit obě společnosti oznámil Řebíček už koncem loňského října. Podle něj bude nový podnik konkurenceschopnější na liberalizovaném evropském trhu, a zvýší se také jeho hodnota při případné privatizaci. O té se však premiéři dnes nezmínili. Čeští dopravní odborníci se záměrem fúze dosud většinou souhlasili. 

Pojďme se podívat do nedávné minulosti, jak se myšlenka spojení obou dopravců rodila. Jak je uvedeno v tiskové zprávě, vzešla z české strany ještě před vlastním vznikem akciové společnosti ČD Cargo. I když celé dění bylo svým způsobem nastartováno na karpatským hřebenem. Na Slovensku došlo k vydělení nákladní dopravy z původního unitárního státního železničního dopravce dnem 1.1.2005, kdy vznikla Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Toto vydělení mělo být podle usnesení vlády SR ze dne 7.7.2004 prvním stupněm k privatizaci slovenské státní železniční nákladní dopravy. Její postup pak nastínil materiál “Návrh koncepcie privatizácie Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s.”, který připravilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácii SR ve spolupráci s Ministerstvem hospodárstva SR.   

16.02.2008 - Hradec Králové hl.n.: 130.040-9 s nákladním a 730.009-8 s manipulačním vlakem čekají na volno © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Parlament záměr schválil dne 26.5.2005, společnost se měla zprivatizovat do konce roku 2005 a stát předpokládal výnos z jejího prodeje ve výši 15 až 20 miliard Sk. O koupi projevilo zájem celkem 14 firem (včetně Českých drah) a výběrová komise nakonec vládě doporučila jako nejvýhodnějšího investora konsorcium Rail Cargo Austria a skupiny J&T Finance Group. Před vlastní realizací prodeje, na počátku roku 2006, však došlo na Slovensku k vládní krizi a premiér Dzurinda dne 8.2.2006 oznámil, že v následujících pěti měsících jeho vláda nevydá žádné privatizační rozhodnutí. Jeho vláda však v pololetí padla a nová koalice v čele s premiérem Ficem privatizaci a.s. Železničná spoločnosť Cargo Slovakia zrušila.

Toto rozhodnutí ovšem nejen nepřineslo očekávané peníze do státní kasy, ale zejména nepřispělo k vyřešení neutěšené situace samotné ZSSK Cargo, které odborníci nedávali příliš velké šance na přežití v konkurenci větších (nejen okolních) společností na postupně se liberalizujícím evropském trhu nákladní železniční dopravy. Proto se nepochybně hledaly cesty, jak problém vyřešit, aniž by bylo porušeno přijaté rozhodnutí, že se slovenský stát majetkové účasti v této společnosti (alespoň zatím) nevzdá.

V České republice byla situace poněkud odlišná, což souviselo s jiným přístupem k restrukturalizaci původně unitárních Českých drah. Na Slovensku se nejprve původní ŽSR rozdělily na správce a provozovatele infrastruktury a dopravce, a ten pak následně na zcela samostatné společnosti zabývající se osobní a nákladní dopravou. Vznikly tak postupně tři subjekty: státní podnik Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo), obě poslední ve vlastnictví státu. Česká republika směřovala spíš k holdingovému uspořádání, v němž nejprve nákladní doprava fungovala relativně samostatně coby úsek náměstka generálního ředitele pro nákladní dopravu, z něhož dnem vznikla 1.12.2007 akciová společnost ČD Cargo jako dceřiná společnost Českých drah.
 
03.05.2008 - Slavec jaskyňa: dvojice "malých somárů" 736.014-2 + 736.007-6 v čele Pn  61300 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ještě před tímto dnem se v médiích objevil už zmíněný návrh na výhledové sloučení této společnosti s jejím slovenským protějškem, který zprvu vzbudil na Slovensku rozporuplné reakce, a to především pro víceméně otevřeně prezentované záměry hledat posléze pro tuto posílenou společnost „strategického partnera“ . Předseda LS-HZDS Mečiar v tomto kroku viděl nebezpečí, že Slovensko předá svůj podíl jinému státu, který jej následně zprivatizuje, což je pochopitelně pro slovenský stát nevýhodné. Hrozil na tomto základě dokonce odchodem z koaliční vlády. Nicméně jednání mezi oběma stranami pokračovala. 
 
Dne 23.6.2008 přinesla ČTK zprávu o tom, že ministři dopravy České republiky a Slovenska Aleš Řebíček a Ľubomír Vážny se na jednání dohodli na spojení české a slovenské železniční nákladní dopravy v jeden subjekt. Zpráva dále uvádí:

"V první etapě se zaměříme na analýzu projektu, která bude dále upřesňovat jednotlivé dílčí kroky, definovat všechny aspekty fúze a upřesňovat koncept dalšího rozvoje společného projektu," uvedl Řebíček. Záměr spojit obě společnosti oznámil už koncem loňského října. Podle něj bude nový podnik konkurenceschopnější na liberalizovaném evropském trhu, a zvýší se také jeho hodnota při případné privatizaci. Zatímco Češi fúzi vesměs vítají jako prospěšnou, od slovenských politiků se dosud ozývaly spíše opatrné hlasy.

23.02.2008 - Zábřeh n.M.: 751.335-1 s nákladním vlakem do Hanušovic © PhDr. Zbyněk Zlinský

S fúzí většinou souhlasí čeští dopravní odborníci. Například děkan dopravní fakulty ČVUT Petr Moos vidí zásadní význam v ovládnutí západovýchodního železničního směru. "Jestliže sledujeme tok investic, tvorbu logistických center směrem na východ, můžeme z toho usoudit, že takovýto most bude mít velkou roli a může být velmi úspěšný," řekl nedávno Moos. 

A nyní je zřejmé, že jednání už pokročila natolik, že idea spojení ČD Cargo, a.s. a ZSSK Cargo, a.s. nabývá reálné podoby a její naplnění na sebe nedá dlouho čekat. Jak bude fúze konkrétně probíhat a jakou strukturu bude nová společnost mít, to se můžeme zatím jen domýšlet. V této chvíli lze ovšem porovnat alespoň rámcově velikost možného vkladu obou partnerů v základních ukazatelích s oním rozhodnutím o rovném podílu v orgánech budoucí společnosti „ČSD Cargo“:

ukazatel
ČD Cargo
ZSSK Cargo
lokomotivy
900
790
vagóny
27 000
15 000
pracovníci
11 700
11 000
roční objem přepravy
90 000 000 t
49 154 000 t
místo v Evropě
5.
11.
hospodářský výsledek v roce 2007
1 420 mil. Kč
- 2 000 mil. Sk
zisk v 1. pololetí roku 2008
335 mil. Kč
447 mil. Sk
Poznámky:
- ukazatele vesměs zaokrouhleny
- loňské údaje ČD Cargo za nákladní divizi ČD a 1. – 11. měsíc
 
Věřme, že se už v dohledné době stávající nejasnosti a ještě pořád existující nejistoty kolem připravovaného spojení obou společností uspokojivě vyřeší a (staro)nový česko-slovenský dopravce splní naděje, které v něj jeho tvůrci vkládají. Tedy mám na mysli ty všeobecně kladné a veřejně přiznávané. Pokud jsou s projektem spojeny také nějaké tužby rázu soukromého a temnějšího, ty by měly zůstat skutečně jen v (ne)zbožných přáních.
 
30.06.2007 - Ústí n.L. západ: 122.044-1, 121.017-8, 122.039-1 a 122.036-7 čekají v čele uhelných vlaků na odjezd © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
My coby přátelé železnice můžeme uvažovat o mnohém, co nám připravovaná změna přinese. Třeba v oblasti hnacích vozidel, kde je pravděpodobné, že se některé lokomotivy dostanou na tratě, po nichž ještě nejezdily – nebo už strašně dávno. A něco z toho naznačuje galerie připojená pro zpestření tohoto značně suchopárného článku.
Prameny a odkazy:
  1. ČD Cargo, a.s.
  2. ZSSK CARGO
  3. iŽurnál
  4. Dislokace HV ČD CARGO
  5. Dislokácie ZSSK Cargo
  6. Zprávy z médií

Galéria

Súvisiace odkazy