ZSSK Cargo potrebuje nižšie poplatky za použitie infraštruktúry

17.1.2008 9:48 -po- Zdroj: ZSSK CARGO, SITA

ZSSK Cargo potrebuje nižšie poplatky za použitie infraštruktúry

Kľúčovým faktorom pre rozvoj železničnej nákladnej dopravy v SR, ale aj samotnej Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), a.s. Bratislava je systémové zníženie nákladov súvisiacich so spoplatňovaním železničnej dopravnej cesty. Ministerstvo dopravy to považuje za prvý a nevyhnutný krok.

 Po znížení poplatkov za použitie železničnej dopravnej cesty by mal byť nákladný železničný prepravca schopný existovať na liberalizovanom stredoeurópskom trhu aj bez vstupu strategického investora. Vyplýva to zo správy rezortu dopravy o súčasnom stave a postupe vlády pri zabezpečovaní budúceho rozvoja ZSSK Cargo, ktorú s pripomienkou vláda schválila na stredajšom zasadnutí. Ministerstvo dopravy pritom naďalej zvažuje alternatívu spojenia ZSSK Cargo a českého nákladného dopravcu ČD Cargo. Expertná skupina, ktorú vytvorili ministri dopravy oboch krajín, má do polovice tohto roka pripraviť komplexnú analýzu potenciálneho spojenia oboch železničných nákladných spoločností. Na základe tejto analýzy sa má rozhodnúť o ďalšom smerovaní ZSSK Cargo.

"Slovenská republika má v rámci Európskej únie najvyššie sadzby za používanie železničnej infraštruktúry. Preto je kritickým faktorom ďalšieho rozvoja a smerovania železničnej nákladnej prepravy v SR a udržania jej konkurencieschopnosti voči susedným krajinám zníženie spoplatňovania železničnej dopravnej cesty," uvádza sa v uvedenej správe. Hlavným dôvodom vysokej ceny za použitie železničnej dopravnej cesty je nízky podiel štátu na celkových nákladoch súvisiacich so správou železničnej infraštruktúry. Ten výrazne zaostáva za susednými štátmi. Zatiaľ čo podiel štátu na financovaní železničnej infraštruktúry v SR dosahuje 33 %, v Českej republike a Maďarsku približne 50 % a v Rakúsku dokonca 70 %. Poplatok za jeden vlakový kilometer v nákladnej železničnej doprave v SR predstavuje okolo 9 eur, v ostatných štátoch únie dosahuje najviac necelých 6 eur, ako napríklad v Poľsku. V Maďarsku je to vyše 5 eur, v Rakúsku a ČR medzi 3 až 4 eurami.

Podľa štúdie Výskumného ústavu dopravného, a.s. v Žiline z roku 2005 nákladná železničná doprava je zaťažená 2,5-násobne vyššími poplatkami za použitie infraštruktúry ako cestná doprava. Podiel železničnej nákladnej prepravy v SR sa pohyboval za posledných šesť rokov na úrovni 20,7 % celkovej prepravnej kapacity. Na cestnú nákladnú dopravu pripadalo 74 % a na ostatnú prepravu vyše 5 %. V tomto roku má byť v rámci operačného programu Doprava spracovaná štúdia, ktorej cieľom bude navrhnúť kroky k harmonizácii podmienok medzi železničnými a cestnými prepravcami. Čiastočným riešením tohto problému bude aj plánované spoplatnenie nákladnej cestnej dopravy elektronickým mýtom od roku 2009.

Stratégiou ZSSK Cargo je podľa správy preprava nákladov najmä na území SR a vstupovanie na trate susedných štátov len po vzájomnej kooperácii s príslušnými operátormi. Jej výhodou je strategický prístup na východné trhy cez prekládkové a prečerpávacie kapacity v Čiernej nad Tisou a Maťovciach. Po privatizácii MÁV Cargo rakúskym národným dopravcom Rail Cargo Austria sa vytvára nové usporiadanie železničného prepravného trhu v strednej Európe a prichádza k prerozdeleniu prepravných tokov smerovaných predovšetkým na perspektívne trhy Rumunska, Bulharska, Turecka, Chorvátska a Slovinska, konštatuje správa rezortu dopravy. Spomedzi susedných štátov pri tovarovej výmene po železnici so SR má Ukrajina podiel 34 %, Česká republika 33 %, Maďarsko 15 %, Poľsko 11 % a Rakúsko 7 %.

Súvisiace odkazy