Privatizácia ZSSK Cargo, a.s.

4.3.2005 17:11

Privatizácia ZSSK Cargo, a.s.

Bratislava - Privatizácia Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo) by sa podľa Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR (MDPT) a rezortu hospodárstva mala uskutočniť priamym predajom investorovi, ktorý zvíťazí v medzinárodnom výberovom konaní.

Túto metódu odporúča aj privatizačný poradca, ktorým je konzorcium CA IB, HVB, Halcrow a Squires Sanders, pričom pri návrhu privatizačnej stratégie sa okrem tejto metódy zvažoval aj predaj akcií na kapitálovom trhu. Ako ďalej vyplýva z koncepcie privatizácie ZSSK Cargo, ktorú MDPT predložilo do pripomienkového konania, preferovaná metóda zabezpečí maximalizáciu konkurencie a najvýhodnejšie podmienky pre vládu pri predaji.

MDPT a rezort hospodárstva ďalej odporúčajú, aby sa v ZSSK Cargo sprivatizoval celý majetkový podiel štátu, ktorý predstavuje 100%. MDPT ako tvorca dopravnej politiky a vykonávateľ akcionárskych práv v ZSSK Cargo by sa dostalo do konfliktu záujmu, čo by mohlo deformovať trhové prostredie a brániť úplnej liberalizácii trhu služieb. Výberové konanie by podľa predbežných plánov mohlo MDPT vyhlásiť v máji. Uchádzači by mali predbežné ponuky predkladať do júla, kedy by sa mali vybrať aj preferovaní uchádzači. V auguste a septembri by sa mal podľa ministerstva uskutočniť audit vybraných investorov a príprava ponúk, pričom konečné ponuky by sa mali predložiť v októbri. Príjem z privatizácie ZSSK Cargo odhaduje rezort dopravy na 15 mld. až 20 mld. Sk.

Privatizácia ZSSK Cargo veľkou príležitosťou pre zvýšenie efektívnosti spoločnosti a zníženie výdavkov štátu na prevádzkovanie nákladnej dopravy. Keďže podľa európskej smernice by sa od začiatku budúceho roka mala liberalizovať medzinárodná nákladná doprava v celej železničnej sieti a o rok neskôr aj vnútroštátna nákladná doprava, privatizácia ZSSK Cargo je tak nevyhnutná aj pre udržanie súčasného, vyše 20-percentného podielu železničnej nákladnej dopravy na slovenskom prepravnom trhu.

Svoju činnosť začala ZSSK Cargo s 12 256 zamestnancami, pričom tento rok by mala ukončiť s 12 006 pracovníkmi. Základné imanie spoločnosti je vo výške 11,5 mld. Sk.

Na ilustračnej snímke je 240.126 v Bratislave hl.st. dňa 14.9.2004. -rp-

Súvisiace odkazy