ZSSK Cargo pred predajom bude mať viac majetku

4.10.2005 14:10 -jk- Zdroj: Pravda, 4.10.2005

ZSSK Cargo pred predajom bude mať viac majetku

Majetok Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSCS), ktorého sa týka prívatizácia, zvýši svoju hodnotu o viac ako 500 miliónov korún. Jedná sa o budovy a pozemky na celom Slovensku. Hodnotu zatiaľ nevyrovnaného majetku Železničnej spoločnosti Slovensko už vyčíslili odborníci. Majetok začlenia do oboch nástupníckych spoločností (ZSSK a ZSCS), ktorého hodnota predstavuje vyše 800 miliónov korún. ZSSK si prilepší o 153 miliónov a ZSCS preberie majetok v hodnote 663 miliónov.

Materiál, z ktorého toto vyplýva, pripravilo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií. Delenie železničných firiem nie je jednoduchá vec. Majetok bývalej spoločnosti ZSSK, ktorý vykazoval nezrovnalosti v evidencii alebo katastri, po rozdelení nevložili do nástupníckych spoločností. Po odstránení problémov sa definitívne určí hodnota majetku a majetok sa rozdelí a začlení do ZSSK a ZSCS. ZSCS získa dodatočne najmä nehnuteľnosti (pozemky a budovy) v hodnote približne 580 miliónov korún. Druhú najhodnotnejšiu časť predstavujú nedokončené investície za 67 miliónov korún. Majetok by mal byť začlenený do ZSCS ešte pred jeho sprivatizovaním a vklad by sa mal zrealizovať v priebehu niekoľkých týždňov.

Súvisiace odkazy