Vláda schválila predaj 100-% podielu v ZSSK Cargo priamemu investorovi

14.4.2005 10:56

Vláda schválila predaj 100-% podielu v ZSSK Cargo priamemu investorovi

Bratislava - Vládny kabinet dnes schválil koncepciu privatizácie Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia (ZSSK Cargo), ktorá počíta s predajom 100-% majetkovej účasti štátu priamemu investorovi.
Ako po rokovaní vlády uviedol minister dopravy Pavol Prokopovič, privatizácia by mohla štátu v hrubom odhade priniesť 15 až 20 miliárd Sk. Neoficiálne rezort dopravy eviduje záujemcov z Rakúska, Nemecka, Česka, Poľska či Ukrajiny. "Informovali sa a dostali podklady, ktoré sme im v tejto fáze schopní poskytnúť," dodal minister. Domáci investori podľa neho zatiaľ záujem neprejavili.

Zo schválenej koncepcie vyplýva, že v prípade ponechania majetkovej účasti v tejto spoločnosti, by sa štát pri definovaní dopravnej politiky dostal do konfliktu záujmov ako tvorca politiky a akcionár jedného z podnikateľských subjektov. Nakoľko by takýto vzťah mohol deformovať trhové prostredie a brániť plnej liberalizácii trhu služieb železničnej dopravy, odporúča Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR odpredať podiel v Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia metódou priameho predaja priamemu investorovi.
Investor by mal byť vybraný v medzinárodnom výberovom konaní v dvoch kolách. Základné imanie spoločnosti bolo stanovené podľa súvahy majetku na 11,5 miliardy Sk. Predbežný plán predaja ráta s tým, že k vyhláseniu výberového konania dôjde v máji 2005. Počas júna budú predkladané predbežné ponuky a dôjde k výberu preferovaných uchádzačov. August až september je vyhradený na audit vybraných investorov a prípravu ponúk.
K predloženiu konečných ponúk má dôjsť v októbri. Ako ďalej podotkol minister, aktuálne privatizačný poradca pripravuje medzinárodný tender, pričom najneskôr do konca tohto roka by mal byť predaj ukončený.
Za účelom úspešného zvládnutia procesu privatizácie vybralo MDPT vo výberovom konaní poradcu, ktorým sa stalo konzorcium CA IB, HVB, Halcrow a Squires Sanders. Cieľom privatizácie je získať investora, prostredníctvom ktorého bude možné dosiahnuť napríklad zvýšenie efektívnosti nákladnej železničnej dopravy, vyššiu efektivitu využívania dopravnej cesty a umožniť prístup k novým technológiám. Prostriedky získané z privatizácie by sa mali použiť na sanáciu dlhovej služby a v menšej miere na pokrytie nákladov rozdelenia Železničnej spoločnosti, ku ktorému došlo 1. januára tohto roka.
V súčasnosti má železničná nákladná doprava na slovenskom prepravnom trhu podiel viac ako 20 %, čo je oproti 13 % v pôvodných 15 krajinách Európskej únie (EÚ) priaznivá hodnota vzhľadom na plánovanú privatizáciu. V súvislosti s liberalizáciou v sektore železničnej dopravy je však zrejmé, že ZSSK Cargo bude onedlho čeliť tvrdej konkurencii. Konkurenčná výhoda tejto spoločnosti pre investora však spočíva v kapitálovej vybavenosti, priamom prístupe k hlavným zákazníkom v európskom priestore a v schopnosti ponúknuť "all-inclusive" obsluhu na celej trase cez viacero krajín.

ÖBB má záujem zúčastniť sa privatizácie ZSSK Cargo
Rakúsky železničný prepravca Österreichische Bundesbahn (ÖBB) má záujem zúčastniť sa medzinárodného tendra na privatizáciu Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. (ZSSK Cargo). Po rokovaní so slovenským ministrom dopravy Pavlom Prokopovičom to v stredu uviedol vicekancelár a minister dopravy, inovácií a technológie Rakúskej republiky Hubert Gorbach. "ÖBB v nedávnej minulosti podstúpil reštrukturalizáciu a stal sa tak silným a konkurencieschopným partnerom v oblasti železničnej dopravy," povedal Gorbach. Spojenie slovenskej a rakúskej železnice v nákladnej doprave by pritom mohlo mať podľa neho pre obe krajiny veľký prínos. "Na jednej strane je tu nutnosť vytvoriť stredoeurópsky systém v oblasti cargo prepravy, na druhej strane geografická blízkosť," konštatoval Gorbach.
Ministri oboch krajín diskutovali na rokovaní aj o priamom železničnom prepojení viedenského a bratislavského letiska. "Obe krajiny sa k tomuto spojeniu stavajú kladne, keďže si uvedomujú výhody zlepšenia infraštruktúry medzi oboma mestami," zdôraznil Gorbach. Rakúsko podľa Prokopoviča nevidí v budúcnosti dôvod na nezdravú konkurenciu medzi týmito letiskami, obe krajiny uprednostňujú vzájomnú spoluprácu. Rakúska strana sa aj z tohto dôvodu zaujíma o účasť na medzinárodnom tendri pri privatizácii Letiska M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. Obe krajiny budú podľa Gorbacha tiež podporovať projekt na vytvorenie strediska pre riadenie letovej prevádzky v priestore Viedeň, Bratislava, Praha, Budapešť a Záhreb.
Prokopovič ďalej informoval, že obe krajiny zameriavajú svoju pozornosť na riadenie infraštruktúry aj v cestnej doprave. "Rakúska strana potvrdila svoju iniciatívu ukončiť stavebné práce na diaľničnom úseku A6 smerom na Bratislavu už do konca roka 2006, pričom pôvodný plán predpokladal rok 2007," podčiarkol Prokopovič. Zároveň dodal, že ukončenie tejto komunikácie bude mať z hľadiska otvorenia ciest do Európy pre Slovensko veľký význam. Rakúsko okrem toho prejavilo podľa Prokopoviča záujem aj o výstavbu ďalších hraničných prepojení a ciest.
Podľa Gorbacha si ministri vyjasnili aj jeden projekt v oblasti riečnej dopravy. "Spojenie našich hlavných miest riečnou dopravou je veľmi dôležité, máme preto snahu reálne s týmto projektom začať už v roku 2007," poznamenal Gorbach.

Súvisiace odkazy