České dráhy představily jízdní řád na období 2011 - 2012

5.12.2011 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

České dráhy představily jízdní řád na období 2011 - 2012

Již po čtvrté na tomto místě prezentujeme přehled změn, které vnese železničářský „Nový rok“ do osobní železniční dopravy, jak je České dráhy představily na seriálu tiskových konferencích v hlavním městě a sídlech jednotlivých krajů. Bohužel poněkud neúplný, protože všechny ještě neproběhly, ač do začátku platnosti Jízdního řádu 2012 zbývá už jen necelý týden.

 

 

 

Ten úkaz, na který jsme narazili už roku loňského, není zřejmě bez souvislosti s atmosférou, v níž se jízdní řád se začátkem platnosti 11.12.2011 rodil. Zatímco v dopravě mezistátní bylo jasno v termínech koordinačních konferencí Forum Train Europe, konkrétní podoba vnitrostátní dálkové i regionální dopravy se letos rodila těžce. Byť se už od jara vědělo, že Ministerstvo dopravy neobjednalo žádné dálkové spoje kategorie EuroCity, InterCity nebo Expres na trase Praha – Ostrava a ČD budou v této relaci jezdit na své komerční riziko, jak potvrdily později, rozsah ostatních spojů, vedených v závazku veřejné služby, byl ještě dlouho velkou neznámou.
 

28.10.2011 se vědělo, že R 1212 „Chrudimka“ Jihlava - Pardubice hl.n. to má spočítáno
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V příštím roce přestane jezdit až osm procent dálkových vlaků, jejichž provoz platí ministerstvo dopravy. Českým drahám, které podle dlouhodobé smlouvy se státem provoz na dotovaných rychlíkových a expresních linkách zajišťují, dá ministerstvo napřesrok o 200 milionů korun méně než letos, psalo se v půli srpna. Později ministr dopravy ten původní záměr revidoval, i když za cenu odkladu uzávěrky jízdního řádu, jak jeho úřad informoval. Souběžně ovšem probíhala bitva o vlaky dopravy regionální, tentokrát mezi kraji a vládou, která se rozhodla ignorovat dva roky staré memorandum, což Asociace krajů České republiky nehodlala tolerovat.
 

1.10.2011 ještě Moravským Karlovem projížděl Os 20507 Lichkov - Štíty,
ale už bylo jasné, že zde bude konečná © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
I když kraje k uvažované žalobě na stát nakonec nesáhly, oboustranně uspokojivého řešení doposud dosaženo nebylo. Ostatně podle sdělení tiskového mluvčího Českých drah Mgr. Petra Šťáhlavského na pražské tiskové konferenci nebyla ke dni jejího konání podepsána ani smlouva našeho národního železničního dopravce s Ministerstvem dopravy o financování jím objednaných vlaků. Za těchto (a mnohých dalších, které pro stručnost ponechejme stranou) okolností je vlastně s podivem, že nový jízdní řád vůbec spatřil v dobu stanovenou světlo světa. I tak ovšem České dráhy považovaly za účelné uklidnit veřejnost tiskovým sdělením.
 

Příklad jízdenky za zákaznické jízdné ČD před a po zdražení; zdroj: jizdenka.idos.cz
 
To se dotýká také změny tarifu Českých drah, která nebyla tentokrát prezentována společně s jízdním řádem, ale už v jistém předstihu. Což ovšem nepřekáželo třeba České televizi v tom, aby obě témata spojila, dokonce pod docela vtipným titulkem. Ale než se dostaneme k první tiskové konferenci o jízdním řádu (na jejímž průběhu je ten článek založen), zůstaňme ještě chvíli u jízdného. Zatímco doposud platný tarif nebyl ještě reálně nahrazen jeho další změnou, přišel ministr financí s nápadem, jak dále pomoci státní kase na straně výdajové – zrušením polovičního jízdného pro důchodce. Naštěstí jen u „nedotovaných“ spojů, jak jsme zvěděli.
 

Že „žluté vlaky“ přinášejí změny, se dalo soudit už 3.11.2011 nad jejich smíchovským
depem, ale všechny ještě zřejmé nebyly © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Což se nyní dotýká už zmíněné spojnice Prahy s Ostravskem, na níž od 26.9.2011 operuje nestátní dopravce RegioJet a.s., pochopitelně za značné pozornosti médií, která se však nedočkala znatelného odlivu zákazníků Českých drah, jak musela konstatovat. Pomineme-li nesporný kladný vliv této konkurence na související vývoj služeb dopravce státního na straně jedné či jisté nedodržené sliby toho soukromého na straně druhé, nemůžeme přejít komplikace v tarifním odbavení pro cestující, kteří nejedou jen „žlutým vlakem“, ale musí použít přípojů. A ty by se teď rozšířily i na seniorské uživatele „vlaků modrých“, pokud jim ČD slevu nezachovají. 
 

6.9.2011 nebylo nutno nad nákupem jízdenky Hradec Králové-Slezské Předměst - Ostrava
nějak mudrovat © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Pro dokreslení situace, v níž finišovaly přípravy nového jízdního řádu, se můžeme zmínit i o tom, že ministr dopravy se v uplynulých měsících věnoval též údajně všeobecně nepříznivé situaci ve vedení Českých drah a začátkem listopadu v něm způsobil personální zemětřesení, jehož výsledkem byly nejen změny v představenstvu. Ale obraťme svou pozornost k vlastnímu předmětu tohoto článku. Úvodní tisková konference o hlavních změnách v jízdním řádu mezistátní i vnitrostátní dálkové dopravy a regionální dopravy pražské i středočeské proběhla dne 21.11.2011 na už obvyklém místě, v sídle Generálního ředitelství Českých drah.
 

Hlavní vchod do budovy Ministerstva dopravy a Generálního ředitelství ČD
na Nábřeží L.Svobody 1222 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Méně obvyklé bylo obsazení předsednického stolu, za nímž chyběli zástupci hlavního města i Středočeského kraje či společnosti ROPID. Celá sdělná část setkání s novináři spočinula na bedrech náměstka generálního ředitele Českých drah Ing. Antonína Blažka, coby nejvýše postaveného přítomného zástupce společnosti. Byť účastníci konference už finální podobu nového jízdního řádu mohli znát ze stránek SŽDC či samotných Českých drah, kde je k dispozici v několika formách, pozorně naslouchali novinkám, které zde snad není nutno rozvádět, protože jsou přehledně uvedeny v příslušných tiskových zprávách v následující tabulce: 
 
TK dne
místo
tisková zpráva
21.11.2011
Praha
25.11.2011
Brno
23.11.2011
České Budějovice
24.11.2011
Hradec Králové
28.11.2011
Jihlava
29.11.2011
Karlovy Vary
08.12.2011
(KORID LK)
Liberec
23.11.2011
Olomouc
22.11.2011
Ostrava
neproběhla
(OREDO)
Pardubice
24.11.2011
Plzeň
22.11.2011
Ústi nad Labem
30.11.2011
Zlín

Ing. Blažek posléze odpověděl na několik dotazů z pléna, z nichž nejzajímavější se týkal reálného využití trojího možného napájení jednotek Pendolino, k němuž vlastně nedochází. Vysvětlil, že realizace původního záměru, s nímž byla tato vozidla pořízena, totiž nasazení na trase Berlín – Praha – Vídeň, je v zásadě nemožné. Je jich málo na to, aby mohla být včleněna do evropského taktu (zvláště, byla-li původně uvažovaná trasa na obou koncích prodloužena) a o provozování mimo takt nemá zájem žádná z dotčených železničních správ, České dráhy nevyjímaje. Pendolina musí být zkrátka nasazována tam, kde jsou využita a schopna produkovat zisk.


Náměstek generálního ředitele ČD Ing. Antonín Blažek přibližuje roli jednotek „Pendolino“
v novém jízdním řádu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jestliže pražská tisková konference přinesla některým svým účastníkům asi jisté zklamání onou nedostatečnou reprezentativností, pokud jde o zástupce objednatelů regionální dopravy (o celostátní nemluvě), o den pozdější setkání v Ústí nad Labem zklamalo všechny, i když z úplně jiných důvodů, které zde už byly prezentovány reportážní formou. Že konference neproběhla ve slibovaném řídícím voze bylo sice nemilé, ale prostředí zasedací místnosti mělo své výhody a vytvořilo možná vhodnější rámec pro její jednání, v jehož rámci se účastníci dověděli třeba to, že v roce 2014 v kraji už nebudou jezdit žádná stará vozidla regionální dopravy. 
 

Tisková mluvčí ČD Mgr. Radka Pistoriusová odpovídá na dotaz o inovaci parku vozidel
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Inovaci vozidel pro regionální dopravu Českých drah byla ostatně věnována část prezentace nového jízdního řádu v každém z krajů, jak se můžete přesvědčit nahlédnutím do jednotlivých tiskových zpráv. Stejně tomu bylo téhož dne na opačném konci republiky, jak mohl zaznamenat ve svém sídelním městě náš reportér ostravský. A ten se o nasazení čtyř nových jednotek CityElefant do provozu na trati mezi Bohumínem a slovenskou Čadcou a dalších novinkách dověděl dokonce z míst nejvyšších, protože za předsednickým stolem zasedací místnosti krajského úřadu seděli vedle sebe moravskoslezský hejtman a generální ředitel Českých drah.
 

Nejvýše postavenými účastníky jsou krajský hejtman Ing. Jaroslav Palas
a generální ředitel ČD Ing. Petr Žaluda © Karel Furiš
 
Ač to zatím vypadá, jako by VLAKY.NET svým návštěvníkům tentokrát hodlaly podobně zprostředkovat tiskové konference všechny, vězte, že tomu tak není. V připojené galerii najdete skromnou porci snímků z Olomouce, které se jejich tradiční dodavatel rozhodl tentokrát slovně nekomentovat, což musí autor tohoto článku vynahradit více písmenky ve svém třetím reportážním vstupu, tentokrát z jeho sídelního města. A přitom o setkání v zasedací místnosti KCOD Hradec Králové málem přišel, protože pozvánka na ně se kdesi zatoulala. Nakonec ale vše dobře dopadlo, takže zde může referovat i o něčem, co se do příslušné tiskové zprávy nedostalo.
 

Tiskový mluvčí ČD Mgr. Petr Šťáhlavský zahajuje královéhradeckou tiskovou konferenci
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Například o nečekaně bouřlivém rozvoji místní trati Častolovice – Solnice, jejíž zkapacitnění pro další rozvoj svého pobočného závodu v Kvasinách požaduje ŠKODA AUTO a.s. Už dnes se na této nedávno zmírající lokálce dostává do konfliktu nákladní a osobní doprava a potíže vznikají i na hlavní trati Týniště nad Orlicí - Letohrad. Zajímavé bylo bezesporu i přiznání předsedy dozorčí rady firmy OREDO s.r.o. Josefa Ješiny, že její vedení do jisté míry podcenilo náročnost integrace veřejné dopravy sousedících krajů, plánovaný centrální dispečink hned tak zřízen nebude a zapojení dopravních podniků krajských měst muselo být o rok odloženo.
 

O IDS hovoří Josef Ješina, člen rady Královéhradeckého kraje a předseda dozorčí rady
OREDO (vpravo) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Poslední „reportážní vstup“ zde byl už také ohlášen článkem samostatným, týkajícím se pro změnu úspěšné prezentace nového řídicího vozu v metropoli jižní Moravy, kam se vydal náš reportér z metropole Moravy severní, aby naplnil záměr, který se nám nepovedl v Ústí nad Labem – spojit dokumentaci nového vozidla s účastí na tiskové konferenci k novinkám v jízdním řádu v Jihomoravském kraji. Snad mu promineme, že věnoval větší pozornost úkolu prvnímu a už mu nezbylo tolik času na sledování ostatního programu. Což navíc nebylo v těch bojových podmínkách, které během jízdy uvnitř sysla panovaly, ani pro ostřílené kozáky nic lehkého.  
 

Reportér deníku „Právo“ a člen redakce VLAKY.NET se snaží něco vytěžit z projevu
Ing. Blažka při pojízdné tiskovce © Karel Furiš
 
V samém úvodu jsem se zmínil o tom, že všechny tiskové konference ještě neproběhly, a je otázka, zda se těch zbývajících dvou vůbec dočkáme. Velký otazník bohužel visí nad prezentací změn regionální železniční dopravy v Pardubickém kraji, který jako jediný při přípravě jízdního řádu pro nadcházející období sáhl k její redukci v rozmanitých podobách – od zrušení přímých osobních vlaků mezi svým sídelním městem a Prahou, přes projíždění některých zastávek především na trati číslo 024 až po úplné zastavení osobní dopravy na hned několika traťových úsecích. Ostatně tomuto tématu jsme už věnovali jednu z našich nedávných reportáží.
 

Parte kolující po internetu...
 
Původně bylo naším záměrem s tímto článkem vyčkat až do konce seriálu všech tiskových konferencí. Tiskové oddělení Českých drah nás však informovalo, že poslední dvě mají proběhnout v režii příslušných krajů až někdy koncem tohoto týdne, pokud vůbec budou svolány. Za těchto okolností nám nezbývá nic jiného, než se spokojit s jakýmsi torzem, které bude snad dodatečně doplněno. Buď jen o příslušné tiskové zprávy nebo o další reportážní vstup, který by byl zajímavý a jistě také diskusně podnětný především v tom případě pardubickém. Leč vnucuje se neblahý pocit, že právě ta výbušnost tématu může vést k rozhodnutí novináře nezvat.
 

Snímek, pořízený v Lichkově dne 1.10.2011, nabývá už historické hodnoty
 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nicméně z hlediska všeobecného není důvodu, aby závěr tohoto článku vyzněl pesimisticky. České dráhy v letošním roce zaznamenávají růst počtu cestujících a tržeb nejen ve vlacích SC Pendolino, ale i v dalších segmentech svého podnikání. Za deset měsíců letošního roku přepravily o 1,9 % více cestujících oproti loňskému roku (to je přibližně 2,5 milionu cestujících navíc) a zvýšily své tržby meziročně o 4,9 %. Tyto pozitivní údaje jsme se mohli dočíst v nedávno vydané tiskové zprávě našeho národního osobního železničního dopravce, který je připisuje rostoucí kvalitě služeb a modernizaci vozidlového parku. A my můžeme dodat: Jen tak dál!
 

Dne 28.10.2011 byl v Jihlavě uveden do provozu první vůz Regio-Shuttle Českých drah
- a nezůstal sám © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
  1. České dráhy, a.s.
  2. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
  3. Vláda České republiky
  4. Ministerstvo dopravy
  5. Asociace krajů České republiky
  6. Sdružení železničních společností
  7. Veřejná doprava - Wikipedie
  8. Integrovaný dopravní systém - Wikipedie
  9. Konkurence železničních dopravců v Česku - Wikipedie
  10. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní obrázek: Část obálky knižního jízdního řádu

Galéria

Súvisiace odkazy