ČD představily veřejnosti svůj první motorový vůz řady 840

25.6.2011 16:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

ČD představily veřejnosti svůj první motorový vůz řady 840

Včera byla v Havlíčkově Brodě slavnostně zahájena velká dvoudenní výstava kolejových vozidel, jejímž hlavním motivem (alespoň podle regionálního tisku) bylo vystavení nového motorového vozu Stadler přímo v provedení pro České dráhy. Široká veřejnost Kraje Vysočina se tak poprvé mohla seznámit s vozidlem, jímž bude mít možnost pravidelně cestovat už v tomto roce.

 

 

 

Byť nepůjde o tento konkrétní motorový vůz, který je určen, stejně jako všech 15 dalších momentálně vyráběných zástupců nové řady 840, pro kraj Liberecký. Teprve po nich má přijít na řadu dodávka 17 vozů mírně odlišné (vozy 840 jsou určeny pro sklonově náročné tratě a mají mj. nižší maximální rychlost i větší brzdnou sílu retardéru) řady 841, které budou jezdit po kolejích Vysočiny. Nicméně aby České dráhy dostály své úmluvě s jihlavským hejtmanstvím, že první štádler v jejich barvách se objeví právě tam, pronajmou od výrobce na přechodnou dobu jiný motorový vůz, který by měl v havlíčkobrodské provozní jednotce DKV Brno zasáhnout do provozu patrně už v září tohoto roku. To se zástupci médii dověděli na včerejší tiskové konferenci z úst hejtmanova náměstka pro dopravu Ing. Libora Joukla.

Asi leckoho napadne, že něco podobného už tady bylo. Ano, lid Vysočiny se už mohl svézt motorovým vozem Regio-Shuttle RS1 na několika pravidelných vlacích v rámci prezentačních jízd při loňském podpisu smlouvy na dodávku těchto vozů, jak jsme informovali v naší reportáži. A stejně tak tomu bylo i na Hané, kde České dráhy „bojovaly“ s možnou konkurencí, což jsme našim návštěvníkům také zprostředkovali. Stejně tak je skutečností, že v Havlíčkově Brodě nebyl vůz 840.001-2 představen poprvé – byl exponátem nedávných ostravských Dnů kolejové dopravy, jejichž dokumentaci vám ještě dlužíme. Tato skutečnost byla zřejmě důvodem, že se ocitl také na výstavě v Havlíčkově Brodě, jež měla ovšem poslání mnohem širší, než by se zdálo z už uvedeného – jak se brzy dovíte z podrobné reportáže.
 
 
Dnes se omezím jen na základní informace o řadách 840 a 841 Českých drah, jejichž první zástupce na výstavě reprezentoval blízkou budoucnost provozu osobní regionální dopravy na neelektrizovaných tratích. Ale v případě Vysočiny nejen na nich, neboť tento kraj zatím nákup vhodných elektrických jednotek neplánuje, byť to do budoucna (umožní-li to vytvoření další možnosti financování se spoluúčastí Evropské unie) nevylučuje. Na „zadrátovaných“ tratích plně vyhovují soupravy dvojic modernizovaných vozů řad Bdmteeo294 a BDsee454 vedených elektrickou lokomotivou řady 242, jejichž nevýhodou je ovšem fakt, že nejsou vratné. Ostatně přepravní toky jsou zde takové, že spoje nutně přecházejí mezi úseky s elektrizací i bez ní. Právě proto kraj vsadil v první fázi nákupů na osvědčené motorové vozy.
 
 
Motorový vůz Regio-Shuttle Rs1 byl zkonstruován v  půli 90. let minulého století v někdejší berlínské vagónce ABB Henschel Waggon Union, s významnou účastí VÚKV Praha, jenž projektoval vozovou skříň, vyvinul hrubou stavbu skříně a pak prováděl její statické zkoušky. První vozy byly vyrobeny roku 1996 už pod hlavičkou Adtranz a od roku 2001 výroba pokračuje v rámci skupiny Stadler Rail AG. Podle dostupných údajů bylo těchto vozidel různým dopravcům do současné doby dodáno či je nasmlouváno bezmála 500 kusů. Dlužno dodat, že za tak relativně dlouhou dobu původní typ doznal řady změn, týkajících se především jeho pohonu, a také vesměs nevelké dodávky různým odběratelům s různými požadavky přinášejí odlišnosti. Základní technické údaje provedení pro ČD shrnuje tabulka:
 
Základní technické a výrobní údaje
označení
840 / 841
tovární typ
Regio-Shuttle RS1
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
B’ B’
přenos výkonu
hydromechanický
maximální rychlost
100 / 120 km/h
spalovací motor
2 x Iveco Cursor 8
hydromechanická převodovka
Voith DIWA D 864.5 / D 864.3E
instalovaný výkon
2 × 265 kW
výkon na háku trvalý
cca 447 kW
tažná síla na háku
85 kN
jmenovitý výkon retardéru
209 kW
max. brzdná síla retardéru
26 kN při 35 km/h / 24 kN při 40 km/h
délka přes nárazníky
25 500 mm
maximální šířka
2 900 mm
maximální výška
4 041 mm
výška podlahy snížené části nad TK
600 mm
výška podlahy zvýšené části nad TK
1 000 mm
hmotnost vlastní
43 t
hmotnost ve službě
48 t
hmotnost obsazený
56 t
počet míst k sezení pevných
51
počet míst k sezení sklopných
20
počet míst k stání
97
počet míst pro invalidní vozík
2
výrobce
Stadler Pankow GmbH
výrobce spalovacího motoru
IVECO S.p.A.
výrobce hydromechanické převodovky
Voith Turbo GmbH & Co.
roky výroby
2011 / 2011 až 2012
počet kusů (zatím nasmlouvaných)
16 / 17 (+ 9)

Některé obecnější údaje o vozech tohoto typu byly uvedeny už ve výše zmíněné reportáži, další najdete v odkazech uvedených na konci tohoto článku, který si podle předsevzetí autora má zachovat charakter víceméně stručné aktuality. Až se štádlery na našich kolejích udomácní, určitě jim budeme věnovat další pozornost i ve formě příslušné kompletní strany našeho Malého atlasu železničních vozidel. Zatím doplňme jen tolik, že tyto vozy má obdržet i Kraj pardubický, v počtu devíti kusů. I když příslušná smlouva doposud uzavřena nebyla, na havlíčkobrodské tiskové konferenci se o tom hovořilo jako o hotové věci. Mimo jiné v souvislosti s hlavním mottem dotazů zástupců médií, jak to bude s přejížděním vozidel, zakoupených v rámci regionálního operačního programu pro konkrétní kraj, k sousedům. 

 
Jistý kolega totiž tlačil zástupce kraje i ČD k výpovědi, že v důsledku dodání takto pořízených nových vozidel budou cestující nuceni na hranicích krajů přesedat. Dověděl se, že to takto není. Podle platných pravidel se výkony těchto vozidel musí odehrát na území kraje z 90 %, přičemž jejich přejíždění je možné jen do kraje sousedního. Za těchto podmínek budou moci být nasazeny nové motoráky havlíčkobrodské a pardubické do „společného oběhu“ na trati číslo 238. Pokud jde o trať číslo 240, zde současné přepravní toky nevyžadují přímé spojení osobními či spěšnými vlaky mezi Jihlavou a Brnem, takže k přestupům by došlo bez ohledu na typ a původ použitých vozidel. Jinou otázkou ovšem je koordinace sousedících integrovaných dopravních systémů, kdy se jejich potřeby někdy obtížně ladí.
 
 
Jihlavské hejtmanství má v tomto směru podle vyjádření Ing. Joukla v poslední době problémy se svým pardubickým protějškem, resp. spíš s jeho nedávno prodlouženou rukou v podobě společnosti OREDO. Ta se snaží za každou cenu prosadit vlastní koncept optimalizované (a tudíž na silnici hojně směřované) dopravy, navíc v taktu někdy odporujícím potřebám dotčených obyvatel Vysočiny. Ovšem v jiném ohledu si oba sousedící kraje rozumí – jestliže ten Pardubický hodlá zviditelnit své nové vlaky turisticky atraktivními motivy rozhodnutím se shora, jihlavský náměstek pro dopravu hovořil zase o tom, že na Vysočině nové vozy pojmenují po jednotlivých městech kraje s tím, že si ona sama zvolí vhodný způsob jejich propagačního využití. V každém případě se jejich původní korporátní vzhled ČD změní.
 
 
Ať už budou nové štádlery v polabské nížině a na Vysočině (o Jizerských horách nemluvě) vypadat jakkoliv, doufejme, že pomohou naplnit heslo, které ze zastřešení pódia při slavnostním zahájení havlíčkobrodské výstavy radilo přítomným Změňte taktiku, cestujte vlakem. A také, že ti, kdož tak učiní, nebudou svého rozhodnutí litovat. Vystavený vůz se těšil jistě zasloužené pozornosti u četných návštěvníků od věku předškolního až po kmetský a zaslechnuté názory vyznívaly bezesporu kladně. Byť podle naší národní letory i životních zkušeností mnohdy pochybovačně. Ale spíš ve vztahu k tomu, zda se ta krása v běžném provozu také udrží. A teď už nezbývá nic jiného, než prostřednictvím tří desítek připojených snímků dát možnost prohlédnout si vůz 840.001-2 i těm, kdož jej ještě neviděli in natura.
 
Prameny a odkazy:
  1. "Malý atlas lokomotiv 2011", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2010
  2. „RegioShuttle RS1 pro ČD“, Ing. J.Pernička, in: „Železniční magazín“ 5/2011
  3. Regio-Shuttle RS1 na stránkách výrobce
  4. Motorové vozy 840 a 841 - Wikipedie
  5. Stadler Regio-Shuttle RS1 – Wikipedia
  6. Stadler Rail – Wikipedia
  7. České dráhy, a.s.
  8. Kraj Vysočina
  9. Liberecký kraj
  10. Pardubický kraj

Titulní snímek: Motorový vůz 840.001-2 na havlíčkobrodské výstavě © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy