Jak „sysel“ nechtěl vylézt z nory aneb Když řídicí vozy neřídí

23.11.2011 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Jak „sysel“ nechtěl vylézt z nory aneb Když řídicí vozy neřídí

Původně měl titulek znít jinak, úvodní obrázek by na konci soupravy ukazoval v něm zmíněného hlodavce a text zvěstoval první prezentaci řídicího vozu (sice úředně neplatné, ale v praxi používané) řady 961 pro novináře. České dráhy ji hodlaly spojit s včerejší tiskovou konferencí k novému jízdnímu řádu v Ústeckém kraji, svolanou přímo do útrob sysla, jak se vozu velice případně říká.

 
 
 
 
 
Všechno ale bylo jinak, tisková konference (na niž dojde v souhrnné reportáži o celém jejich seriálu, až je budou mít za sebou všechny kraje) proběhla v zasedací místnosti stabilní a přítomným novinářům se dostalo omluvy i stručného vysvětlení. Vozidlo, jež mělo plnit prezentační roli, se předchozího dne pokazilo, technici výrobce si příslušný díl odvezli a pracují na jeho opravě. Znalejší pozorovatel ovšem postrádal na trati číslo 072 také další dva z oné trojice vozů řady 961 (Bfhpvee295) děčínské provozní jednotky DKV Praha, které jsou od 11. listopadu tohoto roku ve zkušebním provozu s cestujícími, jak jsme se mohli nedávno dočíst.
 

Souprava Os 6411 před odjezdem z Ústí nad Labem západ do Lysé nad Labem zjevně
 řídicí vůz postrádá © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Dne 22. listopadu, kdy jsem se na základě slibně znějící pozvánky na zmíněnou tiskovou konferenci v železniční stanici Ústí nad Labem západ vypravil, tomu tak zjevně nebylo. To jsem ke své nevoli zjistil už v Lysé nad Labem, kam jsem dorazil o hodinu dřívějším rychlíkem v zájmu zachycení vlaku, jímž jsem hodlal pokračovat (leč pak zvolil dříve jedoucí R 880) dále, při jeho příjezdu. Že přijela klasická souprava mne sice zaskočilo, ale pořád jsem ještě doufal, že jde o ojedinělý exces a plánovaný (z části už předem připravený) článek o nových řídicích vozech světlo světa spatří. Bohužel už víme, že žádný sysel mi nebyl ochoten zapózovat, leda na obrázku při tiskovce.
 

Prezentace řídicího vozu při tiskové konferenci © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Za těch okolností byla nasnadě otázka, co s tím. Nakonec jsem si řekl, že negativní zpráva je také zpráva a není celkem důvodu ji nezveřejnit. Zvlášť, když se mi ke konci mé neúspěšné (tedy ve vztahu k původnímu záměru skloubit účast na zajímavé tiskové konferenci s pořízením fotografické dokumentace alespoň jednoho nového řídicího vozu) mise celkem náhodně dostalo povšechného vysvětlení toho nevítaného jevu. Podle (snad) dobře informovaného zdroje, který si (určitě) nepřeje být jmenován, je sice pravda, že ke zmíněné poruše jednoho z vozů došlo, ale hlavní potíž je v tom, že šumperští syslové si moc nerozumí s třebovskými peršinky.
 

Jedním ze tří zapůjčených českotřebovských strojů je 163.039-1; zde v Hradci Králové hl.n.
 dne 27.2.2010 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Onen zdroj měl při tom na mysli Pars nova, kde se komunikačního systému dostalo prvním, a PJ Česká Třebová, v níž o něj byly obohaceny ty druhé. Za horší, než problémy třeba s nastavením předpisového čelního osvětlení na začátku a konci soupravy při změně směru, však považuje to, že k ovládání z toho či onoho stanoviště se negativně staví třetí pól vlakové trojčlenky, totiž vložené vozy řady Bdmtee281, odmítající spolehlivě zavírat nástupní dveře. Můj informátor též vyjádřil pochybnost, zda zaškolení k vedení nových vratných souprav, jímž prošli vybraní strojvedoucí PJ Děčín, bylo dostatečně hluboké a rozsáhlé, zejména jeho praktická část.
 

Stanoviště řídicího vozu 80-30 003-5 na Czech Raildays v Ostravě dne 15.5.2011
 © Stanislav Plachý
 
Ať už jsou naznačené chybky reálné (a jediné) či nikoliv, nespornou skutečností zůstává, že přinejmenším včerejšího dne zůstaly všechny tři vratné soupravy v děčínském depu a lze usuzovat, že tento stav ještě nějakou dobu potrvá. Což ostatně v zásadě potvrdil jistý funkcionář Českých drah, který zároveň přislíbil, že naší redakci dá vědět, až se situace změní, syslové opustí svou děčínskou noru a budou k zastižení v poli. K čemuž jim popřejme, aby se tak stalo co nejdříve – je to v zájmu jejich výrobce, provozovatele a především cestující veřejnosti. O naší veřejnosti čtenářské, která se pak snad dočká původně zamýšleného článku, nemluvě.
 

VLAKY.NET sledovaly už výrobu vozu 961.001-5 v Pars nova, a.s. - i když snímek jeho
rodící se podoby z 10.11.2010 nesměly zveřejnit © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
  1. Pars nova, a.s.
  2. „Řídicí vozy řady Bfhpvee 80-30“, Ing. J.Pernička, in: „Železniční magazín“ 7/2011
  3. Řídicí vůz 961 - Wikipedie
  4. České dráhy, a.s.
  5. Depo kolejových vozidel Praha - Wikipedie
  6. Depo kolejových vozidel Česká Třebová - Wikipedie
  7. Stránky Přátel Železnic
  8. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Os 6403 Ústí nad Labem západ - Lysá nad Labem bez řídicího vozu po příjezdu do cílové stanice
 © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy