Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence

2.5.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Drahami obchází strašidlo - strašidlo konkurence

Konkurence v osobní železniční dopravě je všeobecně vnímána jako jev jednoznačně prospěšný, ale je tomu tak skutečně? Nic není černobílé a každá věc má dvě strany. To se ukazuje i v souvislosti s nedávno zahájeným nabídkovým řízením Ministerstva dopravy na zajištění dopravní obslužnosti vlaky celostátní dopravy po lince R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc.

 
 
 
 
 
 
To mělo být vypsáno už v lednu tohoto roku, jak jsme se na tomto místě zmínili v tak trochu prognostické stati. Předpověď (nikoliv naše, ale páně ministrova) však v tomto případě nevyšla, snad dokonce ku prospěchu věci. Odložilo se nejen zveřejnění nabídkového řízení na výběr příslušného dopravce, ale také původně avizované datum plnění zakázky. Stalo se tak v důsledku reakcí potenciálních uchazečů o ni na dopis ze dne 13. ledna 2012, kterým je ministr dopravy vyzval ke sdělení jejich stanoviska ve věci reálnosti dodržení původního termínu, tedy nasazení požadovaných vozidel od začátku platnosti jízdního řádu na období 2013/2014.
 

Současná podoba R 1127 Olomouc hl.n. - Ostrava-Svinov dne 29.4.2012
v úseku Bystrovany - Velká Bystřice © Radek Hořínek
 
Nakonec bylo první Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících zveřejněno dne 7.4.2012. Předmětem zakázky je zajištění dopravní obslužnosti veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou drážní osobní dopravou vlaky celostátní dopravy na lince R27 vedené v relaci Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc ve smyslu § 4 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, v období od začátku platnosti jízdního řádu pro období2014/2015 do konce platnosti jízdního řádu pro období 2028/2029, jak se můžeme dočíst v textu oznámení.
 

Linka R27 Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc na mapě sítě SŽDC
 
Trať mezi Ostravou a Olomoucí byla pro tendr vybraná jako pilotní projekt, protože jde o relativně izolované spojení. Případné chyby se tak neprojeví v celé síti a bude je podle ministerstva dopravy možné odstranit před druhým tendrem. Ten by se měl týkat rychlíků Praha – Ústí nad Labem – Cheb a Praha – Děčín. Původně ministerstvo dopravy počítalo s tím, že vítěz tendru začne jezdit rovněž k jízdnímu řádu 2014/2015, ale nakonec se rozhodlo termín o rok posunout, aby mělo čas vyhodnotit výsledky severomoravské soutěže, komentovala tento počin Česká televize. Nepominula ani tu špatnou zprávu, zrušení jesenické větve linky R27.
 

Tato situace zmizí v propadlišti dějin: R 1182 Ostrava-Svinov - Jeseník v žst. Głuchołazy
dne 7.4.2012 © Róbert Žilka
 
Ministerstvo dopravy počítá na severomoravské rychlíkové lince se zachováním dvouhodinového taktu a pátečních a nedělních posil. Protože ministerstvo stále uvažuje o zrušení návazné linky Krnov – Glucholazy – Jeseník, zřejmě nebude nutné koordinovat olomoucké rychlíky s tímto přípojem. Dnes přitom některé soupravy jezdí z Ostravy do Krnova spojené, část potom pokračuje do Olomouce, část do Jeseníku. O zrušení tzv. peážní linky uvažoval stát už loni, když zjistil, že nemá peníze na zachování všech stávajících dálkových spojení. Dobrou zprávou je zvýšení komfortu pro cestující, které však novým vozidlem může reálně doložit zatím jen uchazeč jediný.
 

Interiér nového vlaku společnosti Leo Express (Siedlce, 3.2.2012) © Leo Express
 
Média zpočátku spekulovala o devíti možných zájemcích, kteří by si troufali na splnění podmínek soutěže. Šanci na úspěch má dopravce, který bude za ekonomicky nejvýhodnějších podmínek poskytovat kvalitní cestování. Nabídne-li částečnou nízkopodlažnost vozidel, klimatizaci vozů, poskytnutí internetového připojení, pomyslné body si získá i zajištěním občerstvení ve vozidlech, stálo v dobové zprávě. Dokumentaci k nabídkovému řízení si zatím (k datu 26. dubna) podle sdělení mluvčího Ministerstva dopravy vyzvedlo 10 zájemců, od zatím v osobní dopravě nečinné olomoucké firmy až po už zjevně úspěšného provozovatele „žlutých vlaků“.
 

Nabídne snad RegioJet pronajatá vozidla, jako na Slovensku?
(Veľké Blahovo, 31.1.2012) © Bc. Jozef Gulík
 
Není sporu o tom, že řada nestátních (ale možná i zahraničních státních) dopravců vypsané nabídkové řízení vřele přivítala. Ovšem státní dopravce domácí nejásá. Ne snad proto, že by se konkurence jako takové obával, znepokojuje jej skutečnost, že je vůči ní ve značné nevýhodě. Jako první na tento fakt hlasitě (na rozdíl od odborníků, kteří tak už dříve činili tiše) začali upozorňovat železniční odboráři. České dráhy jsou v souvislosti s vlastnictvím drážních budov zatíženy vícenáklady, čímž jsou ve vypisovaných veřejných soutěžích znevýhodněny oproti ostatním zájemcům o provozování dálkové dopravy, napsal mj. jejich týdeník Obzor.
 

Nestátní dopravce takové budovy spravovat nemusí (Ostrava-Svinov, 27.8.2010)
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
V jiném jeho čísle si můžeme zase přečíst přesvědčivý názor, že vyhlášení výběrových řízení na dopravu v závazku veřejné služby předčasné, protože znevýhodňuje národního dopravce České dráhy, a. s., který v uplynulých letech dotoval z vlastních prostředků dopravu, kterou neplatil stát. Z toho důvodu neměly České dráhy prostředky na investice do obnovy kolejových vozidel a nyní jsou znevýhodněné ve výběrovém řízení. Přicházejí soukromí dopravci, kteří nemají dluhy z minulých let, kdy České dráhy, a. s., prakticky dotovaly stát, a nastává otázka, zda stát chce opravdu zajistit veřejnou dopravu, a nebo prodat státní zakázky soukromým firmám.
 

Pořizování vozidel pro regionální dopravu je ve spolupráci s kraji (a EU) snazší
(Jihlava město, 28.10.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Oblíbeným argumentem našich propagátorů vzájemné konkurence státního a soukromých subjektů v železniční osobní dopravě je odkaz na zemi veřejné dopravě zaslíbenou. Švýcaři disponují z našeho pohledu dokonale fungujícím systémem veřejné dopravy zahrnujícím kolem 3 000 km spolkových železnic, 2 000 kilometrů privátních drah, 1 000 kilometrů horských železnic, 1 500 kilometrů linek místní dopravy, 13 500 kilometrů linek poštovních a privátních autobusů a 1 000 kilometrů linek lodní dopravy. Dohromady tedy přibližně 22 000 kilometrů tras veřejné dopravy, lze se dočíst na straně 42 letošního dubnového čísla magazínu ČD pro Vás.
 

Vlak RE 3111, zachycený dne 28.5.2009 ve stanici Spiez, není jistě poslední výkřik
techniky, ale... © Ivan Schuller
 
 
Bohužel hned v úvodním odstavci toho jinak velice zajímavého článku se objevuje mýtické tvrzení o velkém množství soukromých drah ve Švýcarsku. Ve skutečnosti je jich tam takových jen pár a zbytek té přehršle rozmanitých železničních dopravců tvoří společnosti v majetku subjektů veřejných, ponejvíce kantonů. Důležitější je ovšem skutečnost, že to vše je centrálně řízeno, od provázanosti spojů až po tarifní odbavení (jak se také z té stati můžete dovědět). A to vše právě u nás chybí, o nezávislém železničním regulačním úřadu se zatím jen uvažuje a ona avizovaná dohoda o vzájemném uznávání jízdenek železničními dopravci asi usnula.
 

Půjde-li to tak dál, všechny ty pokladny se na nádraží ani nevejdou
(Pardubice hl.n., 15.12.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Usnout ale nemůže náš národní dopravce, který musel v důsledku plánovaného dění na trati Ostrava – Opava – Krnov – Olomouc přehodnotit své priority. Zjistil, že na tak těžce vybojovaný nákup netrakčních jednotek pro mezinárodní provoz nemá prostředky, protože je musí investovat do vozidel, s nimiž by se mohl úspěšně účastnit tendrů na spoje vnitrostátní. Původně jsme počítali s tím, že bude stačit na tyto soutěže opravit staré vozy. Ministerstvo chce ale nové, což znamená mnohem větší náklady, cituje výše odkázaná zpráva generálního ředitele ČD. Který navíc bude na ministerstvu dopravy bojovat za odstranění diskriminace své firmy.
 

Takto mohly vypadat netrakční jednotky Viaggio Comfort v barvách páně Najbrtových;
zdroj: České dráhy
 
Jak vidno, konkurence v pojetí naší současné vlády není pro České dráhy pouhým strašákem, ale už reálnou hrozbou. Což si velice dobře uvědomují odboráři, kteří si hodlají vymoci změnu nepřijatelného stavu třeba i stávkou. Z toho pohledu onen poněkud plagiátorský titulek končícího článku o to více odpovídá svému k boji za lepší zítřky mobilizujícímu zdroji. Ale buďme v klidu, žádného revolučního kvasu se nedočkáme, u nás se přece s neuspokojivou realitou vyrovnáváme jinak. Přesto si nadávání, které jsem měl na mysli, odpusťte a raději si prohlédněte galerii snímků dotčených rychlíků v jejich minulé i stávající podobě, jak ji zachytil Radek Hořínek
 

749.250-7 v čele R 1128 Krnov - Olomouc hl.n. v úseku Bystrovany - Olomouc dne 25.9.2011
© Radek Hořínek
Prameny a odkazy:
 1. Konkurence dopravců v osobní železniční dopravě v Česku - Wikipedie
 2. Ministerstvo dopravy
 3. České dráhy, a.s. – osobní doprava
 4. Sdružení železničních společností
 5. Odborové sdružení železničářů
 6. Správa železniční dopravní cesty, s.o.
 7. Železniční trať Olomouc - Opava - Wikipedie
 8. Jízdní řád trati č. 310 na období 2011/2012 (formát PDF)
 9. Železniční trať Ostrava-Svinov - Opava východ - Wikipedie
 10. Jízdní řád trati č. 321 na období 2011/2012 (formát PDF)
 11. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: Jeden z uchazečů o linku R27 18.4.2012 testoval své nové vozidlo v Polsku © Leo Express

Galéria

Súvisiace odkazy