Co naši železnici čeká v roce 2012

11.1.2012 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Co naši železnici čeká v roce 2012

Jistě si v této sféře nelze hrát na věštce, ale některé jevy, které postihnou železniční dopravu České republiky v roce 2012, jsou už dopředu veřejnosti známy, jiné lze předpokládat s vysokou pravděpodobností. Sice nás zkušenost posledních let naučila, že co platí dnes, může být zítra úplně jinak, nicméně trocha prognostiky nikoho nezabije.

 
 
 
 
 
 
Do jaké míry se započaté procesy, plány či pouhé předpoklady, o nichž se zmíníme, ve skutečnosti naplní, to si můžeme shrnout až zase za rok, i když pochopitelně dění na naší železnici budeme na těchto stránkách bedlivě sledovat v jeho průběhu. V trochu jiné situaci bychom byli v případě, že by se u nás vývoj dopravy v celé její šíři řídil nějakou dlouhodobou ucelenou koncepcí, skutečnou dopravní politikou. Po ní sice odborníci stále volají a praxe ji postrádá, ale zatím jsme se jí nedočkali. Pokud ovšem pomineme čas od času se objevující hokuspokusy, z nichž ten poslední zapadl do propadliště dějin spolu s příslušným mágem.
 

JUDr. Vít Bárta v roli ekologickému přemísťování nakloněného ministra dopravy
 před budovou svého úřadu (25.9.2010) © Michael Mareš
 
Kdyby podobný dokument existoval, bylo by zpracování takovéhoto výhledového (a pochopitelně i bilančního, jaký jsme zde už prezentovali) článku mnohem jednodušší. Stačilo by bod po bodu sledovat jeho realizaci popřípadě změny. A v lepší situaci by se ocitla také obecná média, pokud se o něco takového pokoušejí, aby své konzumenty mohla informovat způsobem méně jednostranným, než předvedl jeden jejich zástupce v první den roku. Což vše je ve vztahu k samotnému procesu přepravy osob a nákladů na území České republiky jistě podružné, protože je to především on sám, kdož na letitou nedostatečnou pozornost vlády doplácí.
 

Hromadná železniční doprava mnohde ustupuje individuální dopravě silniční
 (Nectava, 27.11.2011) © Lukáš Hučko
 
Vláda České republiky současná má příliš mnoho jiných starostí na to, aby se mohla stát ploditelkou nějaké dlouhodobé dopravní koncepce státu, mnohem propracovanější, než je ten zcela obecný materiál (včetně jeho planě stanovených indikátorů), který schválila 20.7.2011. Kromě důsledků objektivně existující hospodářské krize musí neustále řešit vleklé problémy subjektivní, samu svou existenci. Jejím vytrvalým tématem je snížení deficitu veřejných financí, k němuž mělo posloužit mimo jiné opatření, jež zasáhlo také železniční dopravu – zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty k 1. lednu 2012 z předchozích 10 na 14 procent.
 

Ministr financí Ing. Miroslav Kalousek má zjevně obě ruce prázdné; zdroj: www.top09.cz
 
Pomineme-li jiné vlivy, prosazení vládního návrhu zákona č. 370/2011 Sb. přineslo cestujícím zdražení jízdného v (nejen) osobní železniční dopravě, které sice v případě Českých drah nastalo už s počátkem platnosti nového jízdního řádu 11. prosince předchozího roku, ale v plné míře se promítne až letos. České dráhy jsou nuceny zohlednit loňské zvýšení DPH o 1 a letošní o 4 %. Celkově tedy jízdenky průměrně podraží o 5 %, psalo se v tiskovém sdělení. Jenže poté přišel ministr financí s dodatečným nápadem zrušit od Nového roku státem dotované slevy pro důchodce, což se u Českých drah naopak projeví opožděně a nikoliv nadměrně drasticky.
 

Cena jízdenky pro důchodce s In-kartou ČD z východočeské metropole do hlavního města
 před a po zrušení slevy; zdroj: jizdenka.idos.cz
 
Výměr MF č. 01/2012, z jehož přílohy č. 5 vymizelo zvláštní jízdné pro důchodce ve výši maximálně 50 % obyčejného jízdného, obsahuje také ustanovení, týkající se jiných oblastí železniční dopravy, ale k nim se dostaneme později. Pozdržme se ještě u jízdného, neboť se zdá, že špatných zpráv ne to téma nebylo dosud dost. Ministr Kalousek se netají svým záměrem sjednotit daň z přidané hodnoty na úrovni 19 %, což by si pochopitelně vynutilo opětovné zdražení nejen jízdného v hromadné dopravě, ale i služeb, spojených s jejím využíváním z turistických a jiných zájmových důvodů, což by spíš vedlo k úbytku cestujících než pomohlo eráru.
 
 Takové rojení výletníků možná během letošního léta už neuvidíme (Tanvald, 6.8.2011)
 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ministerstvo dopravy už v loňském roce oznámilo, že připravuje novou podobu zákona o drahách. Věřme, že věcný záměr zákona o provozování dráhy a drážní dopravy, který nahradí současný zákon o drahách z roku 1994 bude vskutku do konce letošního roku připraven, jak uvedla i jinak zajímavá zpráva ze zasedání ACRI. Nový zákon ovšem nelze vytvořit bez předchozího vyjasnění základních záměrů státu (ne tedy jen této konkrétní vlády) ve všech problémových (a dnes ještě problematických) sférách, které bude upravovat. Tedy od formy státních železničních společností až po podobu provozování železniční dopravy subjekty nestátními.
 

V pokladně společnosti RegioJet zatím dostanete jízdenky platící jen v jejích spojích
 (Praha hl.n., 21.11.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Směřování v oné posledně zmíněné oblasti naznačil ministr dopravy Pavel Dobeš 24. listopadu loňského roku při svém setkání s představiteli státních i nestátních železničních firem, když oznámil záměr svého úřadu vyhlásit výběrová řízení na provozování rychlíkových spojů na rameni Ostrava - Olomouc přes Opavu a Krnov (v lednu 2012) a na linkách Praha - Ústí nad Labem - Karlovy Vary - Cheb a Praha - Ústí nad Labem – Děčín (o dva měsíce později). Dopravci jednali také o vzájemném uznávání jízdních dokladů, píše se dále ve zprávě ČTK. Bez takovéto dohody by „otevírání trhu“ osobní železniční dopravy veřejnost asi vítala s rozpaky.
 

Spoj IC 1002 RegioJet Havířov - Praha hl.n. přijíždí na pardubické hlavní nádraží
 (15.12.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Konkurence na železnici, tedy zatím spíš na jediné lukrativní trati mezi Ostravskem a hlavním městem, se má rozvíjet nasazením dvou v předchozím roce odložených párů spojů společnosti RegioJet od února a plným provozem všech původně slibovaných devíti párů vlaků od dubna. V témže měsíci se předpokládá zahájení testů zcela nových elektrických jednotek druhého soukromého dopravce, který se chce také zapojit do boje o cestující na spojnici Prahy s Ostravou. Společnost LEO express hodlá švýcarskou kvalitu za české ceny, kterou slibuje na svém webu, začít poskytovat v prosinci prostřednictvím pěti jednotek typu Flirt.
 

Vizualizace elektrické jednotky Flirt v barvách LEO expressu na pražském hlavním nádraží;
 zdroj: LEO express, a.s.
 
Nestátní dopravci se objevují i v pravidelné železniční dopravě regionální. Pomineme-li tratě mimo síť SŽDC (tedy JHMD či Železnici Desná) dnes jde především o dlouhodobé aktivity společnosti Viamont Regio, od počátku minulého GVD zavedené vlaky Trilex a už letité zajíždění dalších spojů Vogtlandbahn GmbH na Karlovarsko. Sousední Plzeňský kraj 31. října oznámil svůj záměr vypsat výběrová řízení na nové dopravce jím dotovaných vlaků, ostatní kraje zatím vycházejí z memoranda, zajišťujícího monopol ČD na další léta. Národní dopravce ovšem může zvítězit i tam, kde výběrové řízení vypsáno bylo, jak se stalo na Jizerské dráze.
 

Motorové vozy řady 840 v barvách ČD obsluhují Jizerskohorskou dráhu
 (Harrachov, 29.12.2011) © Václav Vyskočil
 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. se na prahu nového roku rozhodla změnit svůj nepříliš chápaný a často komolený název (o kterémžto problému se zmínil i jeden náš už tři roky starý článek) a s ním i své logo. Správa železniční dopravní cesty zvažuje změnu takzvané komunikační značky. K rozhodnutí o změně, ani o nové grafické podobě, dosud nedošlo, pravil sice médiím mluvčí organizace dne 19. prosince, alespoň podle publikované zprávy, ale už pod stromeček dostali zaměstnanci SŽDC sdělení dokládající, že věc pokročila dál, než se uvádělo. Jako mnoho jiných, i tento materiál začal posléze kolovat po internetu v původní podobě.
 

Stávající název i logo správce státní železniční sítě se změní; zdroj: SŽDC
 
Považuje-li to někdo za únik utajovaných skutečností, pak jde ve srovnání s jinými problémy SŽDC o naprostou prkotinu. Správce infrastruktury, potýkající se s nedostatkem prostředků, se rozhodl využít výše zmíněného výměru MF č. 01/2012 a upravil ceny za využití dopravní cesty mj. tak, aby byly vyšší v případě tratí, na nichž není objednána doprava ve veřejném zájmu. Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) zvýší poplatek za používání kolejí na méně frekventovaných tratích až na více než osminásobek, povšimla si média. A také toho, že se to nelíbí soukromým dopravcům, už před tím odmítajícím likvidaci takovýchto tratí jejich odprodejem.
 

Na seznamu ohrožených tratí je i ta mezi Břeclaví a Lednicí (21.8.2010)
 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jestliže dělají vedoucím pracovníkům SŽDC vrásky tratě staré a nevyužívané svou ekonomickou neudržitelností, tratě zbrusu nové je zlobí jinak – krom ceny i špatnou kvalitou. V poslední pracovní den tohoto týdne bude slavnostně uvedena do provozu část 3. koridoru mezi Stříbrem a Planou u Mariánských Lázní a přitom v navazujícím úseku od Plzně musel být omezen provoz pro chyby stavařů. Celý koridor, který je kritizován kvůli malému využití, stál 13 miliard korun. Po trati přitom nejezdí žádné mezinárodní vlaky, zdůrazňuje jiná zpráva. Snad se aspoň podaří zarazit další stavbu drahých a často zbytečných protihlukových stěn, je-li lepší řešení.
 

Optimalizace trati Stříbro - Planá u Mariánských Lázní se bez protihlukové stěny neobešla
 (12.6.2009); zdroj: SŽDC
 
České dráhy, a.s. slibují cestujícím, že rok 2012 bude především ve znamení významného zvýšení kvality cestování v regionální dopravě. Do provozu bude uvedeno několik desítek zcela nových vozů a souprav, které nabídnou v regionální dopravě zcela nový komfort cestování - klimatizované prostory, komfortní interiér vozidel, bezbariérové řešení, uzavřený systém WC s možností použít WC také ve stanicích a nebo dokonce elektrické zásuvky 230 V 50 Hz pro napájení drobné elektroniky cestujících, např. notebooky nebo mobilní telefony. Tak začíná tiskové sdělení, které náš národní železniční dopravce na sklonku roku 2011 poslal médiím.
 

Výbava oddílu pro cestující nového řídicího vozu řady 961 (Ústí n.L. hl.n., 16.12.2011)
 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A v přiložené tiskové zprávě jsou uvedeny další informace, z nichž je zřejmé, že zkvalitnění se dočká i doprava dálková, do níž budou v průběhu roku zařazovány revitalizované a modernizované vozy, mezi nimiž nebudou chybět ani restaurační, nabízející vylepšené gastronomické služby. České dráhy nezapomínají ani na potřeby osob na invalidních vozících a cykloturistů, stále více vlaků bude nabízet elektrické zásuvky 230 V/50 Hz pro napájení drobné elektroniky a ve spojích SC Pendolino se během prvního pololetí objeví také už dlouho očekávané bezdrátové připojení k internetu. O plném nasazení lokomotiv řady 380 se zpráva nezmiňuje.
 

380.014-1 zatím jen na vnitrostátním Ex 570 „Zdeněk Fibich“ Břeclav - Praha hl.n. 
(15.12.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
K jejich současnému provozu nám však má co říci Wikipedie: Od počátku nového jízdního řádu pro rok 2012 byl schválen zkušební provoz pro 15 lokomotiv a byly pro ně vytvořeny oběhy v turnusové skupině 301 (4 denní), 301a (3 denní), 302 (jednodenní) a 303 (3 denní). V současné době (leden 2012) jezdí v osobní dopravě 10 lokomotiv, a to 380.005, 380.007, 380.008, 380.009, 380.011, 380.012, 380.013, 380.014, 380.016 a 380.019. Doufejme, že se v průběhu roku byrokratické ledy pohnou a stroje začnou konečně hrát svou roli. V dopravě regionální by měl být schvalovací postup rychlejší – ČD slibují provoz RegioPanterů už v druhém pololetí.
 

První RegioPanter se vrací z první jízdy s cestujícími, byť jen na zkušební koleji
 (Škoda Plzeň, 3.11.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Našeho národního osobního železničního dopravce ovšem čeká i řada problémů, a to nejen v oblasti jeho hlavní činnosti. V bilančním článku jsme se poměrně obšírně zmínili o doposud ještě definitivně nezodpovězené otázce personálního obsazení nejvyšších funkcí a o nezbytnosti vypořádat se s nepotřebným majetkem nemovitého charakteru .A že se přinejmenším ten druhý úkol stále řeší, naznačují i zprávy z médií. Nedávno jsme se mohli dočíst třeba o nadbytečné výpravní budově v Ostavě-Vítkovicích a nejistý je zatím osud architektonicky významné haly Havířovské. V Mladé Boleslavi sice už rozhodnutí padlo, ale ne o podobě budovy nové.
 

Zamýšlená náhrada této budovy hypermoderní stavbou vyvolala velké emoce
 (Mladá Boleslav hl.n., 16.1.2010) © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
ČD Cargo, a.s. sice, stejně jako další nákladní železniční dopravci, operující na kolejích sítě SŽDC, takovou pozornost médií z pochopitelných důvodů nepoutá, ale dejme mu nějaký prostor aspoň my. Nebudeme se už vracet k jeho zamýšlené expanzi do zahraničí či k obnově lokomotivního parku, čemuž jsme věnovali pozornost v článku předchozím, ale podívejme se, s jakými dalšími výhledy společnost vstupuje do nového roku. Na samém konci loňska to vypadalo, že s poněkud nevalnými, alespoň pokud jde o sociální smír. Kolektivní smlouvu vedení s odbory se podařilo uzavřít téměř v hodině dvanácté, 29. prosince odpoledne.
 

Smlouva-nesmlouva, jezdit se musí (Bezpráví, 16.10.2011) © Václav Vyskočil
 
Zaměstnanci tak mohli do nového roku vykročit s výhledem na přece jen o trochu vyšší mzdu, kterou se tak podařilo vyjednat, ale v jistých obavách o její zdroje, protože podnikatelský plán společnosti doposud nebyl schválen. Na druhou stranu výsledky předchozího roku byly pozitivní. Vlaky největší společnosti ČD Cargo loni přepravily 78,7 milionu tun nákladu, což je meziročně o dva miliony tun (2,6 procenta) více. „I přes známý vývoj evropských ekonomik se nám podařilo překročit podnikatelský plán, takže jsme spokojeni,“ řekl mluvčí carga Jakub Ptačinský, napsal nedávno známý ekonomický deník. A podle něj se dařilo i konkurenci.
 

2016.904 společnosti LTE s nákladním vlakem mezi Štěpánovem a Olomoucí (10.7.2011)
 © Radek Hořínek
 
A s tímto optimistickým konstatováním můžeme skončit. Nikoliv snad pro vyčerpání tématu, ale spíš čtenáře. Článek se nepochybně přiblížil hranici své konzumační únosnosti (pokud ji už dokonce nepřekročil) a ani síly jeho autora nejsou bezbřehé. Při psaní podobných statí ze současnosti, které mají své neoddělitelné politické pozadí, ubývají nejrychleji ty psychické. Mysl člověčí při tom zabloudí do lecjakého nepříjemně zapáchajícího zákoutí naší objektivní společenské reality, což jejímu zdraví neprospívá. A proto se raději držme toho, co nás baví, tedy železnice, které v samém závěru popřejme, aby její okřídlený symbol nikdy nevykolejil.
 

Okřídlené kolo na královéhradeckém hlavním nádraží pro jistotu hlídá dvojice světlonošů
 (9.10.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
 1. Vláda České republiky
 2. Ministerstvo dopravy
 3. Drážní úřad
 4. Drážní inspekce
 5. SŽDC - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 6. Správa železniční dopravní cesty - Wikipedie
 7. České dráhy, a.s.
 8. České dráhy - Wikipedie
 9. ČD Cargo, a.s.
 10. ČD Cargo - Wikipedie
 11. Sdružení železničních společností
 12. Konkurence železničních dopravců v Česku - Wikipedie
 13. Odborové sdružení železničářů
 14. Svaz Odborářů Služeb a Dopravy
 15. Krátke dopravné správy (ČR, 1.1.2012 – 31.12.2012) na www.vlaky.net
 16. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Mlhavé výhledy naší železnice (Pardubice-Rosice n.L., 15.3.2011) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy