SŽDC má za sebou úspěšný rok

20.1.2019 8:00Zdroj: SŽDC - tisková zpráva

SŽDC má za sebou úspěšný rok

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) má za sebou úspěšný rok. Patří mezi největší konečné příjemce finančních prostředků z aktuálního Operačního programu Doprava, ke konci loňského roku měla schválený příspěvek ve výši 99,5 procenta z celkové alokované částky pro SŽDC. Ta jen do modernizace drážní infrastruktury a mechanizace investovala 19 miliard korun. Lepší parametry tratí přinesly úpravy v rámci opravných prací a k významnému posunu došlo rovněž v oblasti spolupráce s dopravci a zlepšování služeb pro cestující.

Investice do infrastruktury za 19 miliard korun

SŽDC pokračovala ve vysokém tempu rekonstrukcí a modernizací tratí. Společně s investicemi do mechanizace vynaložila na tuto kapitolu 19 mld. Kč. „V průběhu loňského roku probíhalo celkem 60 staveb s investičními náklady nad 30 mil. Kč, více než 300 větších staveb se připravovalo. V přípravě nebo realizaci bylo dalších 450 menších akcí zaměřených na bezpečnost na železničních přejezdech, výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci tratí a informačních systémů,“ říká generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

Nejvýznamnější investiční akce stavebně dokončené v roce 2018:

  • Modernizace trati Rokycany – Plzeň (včetně tunelu Ejpovice, kde se ve druhém pololetí letošního roku bude zkoušet jízda rychlostí 200 km/h),
  • Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha Smíchov – Hostivice,
  • Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim – Tišnov (nově rychlost až 120 km/h), 
  • Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod – Okrouhlice (nově rychlost až 100 km/h),
  • Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha-Vysočany, žst. Čelákovice.      

Naplňování plánu modernizace železniční sítě SŽDC pokračovalo i v roce 2018. „Ministerstvo dopravy nám schválilo 55 záměrů projektů pro stavby v celkové hodnotě 56 mld. Kč. Mezi nejvýznamnější schválené investiční akce se řadí především osm staveb typu Blending Call, jejichž financování je kombinací příspěvku z Nástroje pro propojení Evropy (CEF) Evropské unie a úvěru od Evropské investiční banky,“ popisuje Jiří Svoboda. Modernizací tak projdou nejzatíženější koridorové úseky, které byly naposledy kompletně rekonstruovány v 90. letech minulého století.

Současně s přípravou předkládá SŽDC Evropské unii žádosti o spolufinancování staveb. Na konci roku 2018 byl schválen příspěvek ve výši 36,6 mld. Kč. To představuje 99,5 % z celkové alokované částky pro SŽDC. Žádosti o spolufinancování podané u projektů z Operačního programu Doprava (OPD) 2014–2020 však dosahují výše 44,8 mld. Kč, což je 122 % alokované částky z OPD určené pro SŽDC. To svědčí o její připravenosti využít případné nevyčerpané finanční prostředky vyhrazené pro další příjemce v ČR.

SŽDC v roce 2018 získala pravomocné územní rozhodnutí pro několik významných investičních akcí, jejichž zahájení je plánováno na letošní rok. V případě optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice, druhé stavby rekonstrukce uzlu Přerov nebo zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí – Hustopeče nad Bečvou již správce kolejí vyhlásil výběrová řízení na zhotovitele.

V rámci zrychlení přípravy a výstavby vysokorychlostních tratí (VRT) SŽDC vybrala pilotní úseky, pro které v říjnu získala od Ministerstva dopravy výjimku ze závazných postupů přípravy investic do dopravní infrastruktury. Vznikl společný projektový tým se správcem německé drážní infrastruktury DB Netz na přípravu nového železničního spojení Praha – Drážďany.

Dlouhodobé plány výluk vznikají s velkým předstihem

Přínosem pro dopravce bylo zavedení dlouhodobého plánování výluk, kdy v roce 2018 již byly schváleny plány na období 2020 a 2021. Došlo rovněž k bezproblémové implementaci nové ceny za použití dráhy jízdou vlaku.

Pozitivní zprávou je snížení počtu stížností dopravců na manažera infrastruktury. Celkových 65 případů představuje meziroční pokles o více než 50 procent, stejně příznivé statistiky jsme zaznamenali i u počtu oprávněných podání, kterých bylo 48.   

Přibývá opravených výpravních budov

SŽDC vloni vynaložila téměř 750 mil. Kč na opravy a rekonstrukce více než stovky výpravních budov. Cestujícím tak již slouží opravené prostory ve stanicích Kuřim, Sokolov, Turnov nebo Litoměřice horní nádraží. SŽDC se rovněž připojila k celostátnímu elektronickému systému ztrát a nálezů. Od března loňského roku se tak ke svým majitelům vrátilo téměř 300 zapomenutých věcí.  

Úvodní ilustrační snímek: Modernizace trati Rokycany – Plzeň (21.9.2018, Kyšice) © Jiří Řechka

Súvisiace odkazy