Chebské nádraží se dočkalo modernizace

6.5.2018 8:00 Jiří Řechka

Chebské nádraží se dočkalo modernizace

Ve čtvrtek 3. května byla v prostorách výpravní budovy slavnostně zahájena modernizace stanice Cheb. Po dlouhé době jsem se opět, na základě pozvání na tuto akci, vydal do významného železničního uzlu na západě Čech. Z Prahy jsem odjel Západním expresem Ex 562. Po cestě jsem se snažil zachytit objekty mého zájmu, mimo jiné jak pokračuje stavba tratě přes Ejpovické tunely,

 

 

 

A také přestavba plzeňského hlavního nádraží. Jsou to jenom malé střípky, přes okno vlaku toho moc kvalitně nejde zaznamenat. Neopomenul jsem si zachytit zatopený most Všeboř, vyčnívající nad hladinu vodní nádrže Jesenice. Po příjezdu do Chebu jsem využil čas, který mě zbýval do zahájení akce, ke zhotovení doprovodných fotografií, dokumentujících současný stav stanice. Jak jsem zjistil, lávka přes kolejiště je už snesená a vlastně téměř nic nepřipomíná její minulost. Samotná slavnostní akce se konala ve výpravní budově, konkrétně v její zasedací místnosti v 1. patře a její začátek byl stanoven na 11. hodinu dopolední. V doprovodném mailu pozvánky bylo uvedeno také to, že se účastníci dovědí o aktuálním stavu prací na stabilizaci a rekonstrukci železničního náspu mezi Dalovicemi a Hájkem.


Pozvánka na akci

Setkání s novináři se z regionálních představitelů zúčastnili hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a starosta Chebu Zdeněk Hrkal. Z pracovních důvodů se omluvil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda a investora stavby tak zastupoval Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy, za jejího zhotovitele STRABAG Rail, a.s., byl přítomen ředitel výrobní oblasti Železniční stavby Čechy Marek Fifka. Publikum tvořili další hosté včetně novinářů. Slavnostní akci zahájil tiskový mluvčí SŽDC Pavel Tesař, který po úvodu předal slovo zástupci investora, náměstkovi generálního ředitele SŽDC Mojmíru Nejezchlebovi. Řekl, že po nesmělém začátku na konci minulého roku se stavba konečně rozbíhá, bude pokračovat celý letošní rok a měla by skončit před koncem roku následujícího.


Hlavní řečníkem byl Mojmír Nejezchleb © Jiří Řechka

Dojde k rekonstrukci kolejiště, do něhož budou mimo jiné vloženy nové elektricky ohřívané výhybky. Zejména ale budou vybudovány výtahy, díky kterým se cestující dostanou bezbariérově na nástupiště. Hrana nástupišť bude v normované výšce 550 mm nad temenem kolejnice pro pohodlný nástup a výstup. Rekonstruovány budou také přístřešky nástupišť a podchod mezi nimi. Stavba je spolufinancována Evropskou unií z programu CEF. Celkové náklady jsou 516 895 367 Kč bez DPH. Schválený příspěvek EU je 388 931 873 Kč. Zbývající financování je ze zdrojů Státního fondu dopravní infrastruktury. Na závěr poděkoval všem, kteří se podílejí na realizaci této modernizace. Další podrobnosti o stavbě zvídavější čtenář najde níže v Pramenech a odkazech (včetně zvukového záznamu celé tiskové konference).


Železniční stanice Cheb dnes © Jiří Řechka

Dalším řečníkem byla hejtmanka Karlovarského kraje paní Jana Vildumetzová. Poděkovala za pozvání na tuto akci a mimo jiné zmínila starostu města Aš s tím, že určitě i on a také obyvatelé jeho města jsou spokojeni, že modernizace nádraží začala, přinese to i jim zvýšenou kulturu cestování. Poděkovala Ministerstvu dopravy, SŽDC, Státnímu fondu dopravní infrastruktury, že se povedlo tento záměr dovést do konce, že modernizace tímto dnem začala. Vzpomněla minulý rok, kdy bylo otevřeno nové nádraží v Karlových Varech a nyní tedy dochází k modernizaci další železniční stanice v kraji. Jak řekla, jsou zde smysluplně využity evropské peníze. Neopomenula se zmínit, že přáním Karlovarského kraje je, aby Pendolino zajíždělo i do Karlových Varů. Na závěr poděkoval všem, kteří se podílejí na stavbě.


Výpravní budova z uliční strany © Jiří Řechka

Dalším řečníkem byl starosta Chebu Zdeněk Hrkal. Zdůraznil, že Cheb je vlastně výstupem z Čech do západní Evropy a obráceně. A je tedy velmi rád, že modernizace železnice a nádraží se dostala i sem. Že Cheb, jeho cestující a návštěvníci dostanou k užívání opravdu moderní nádraží. Své vystoupení ukončil poděkováním všem, kteří se podílejí na této stavební akci. Posledním řečníkem byl oblastní ředitel společnosti STRABAG Rail a.s. Marek Fifka. Je rád, že jeho firma může realizovat tuto stavbu, a to také proto, že už dříve zde stavěla, ještě pod hlavičkou Viamont. Omluvil se cestujícím a zaměstnancům železnice za problémy, které nastanou v souvislosti s pracemi. Budou se maximálně snažit, aby ke komplikacím docházelo co nejméně. Zároveň se těší na okamžik, kdy bude stavba dokončena.


Modernizace byla oficiálně zahájena © Jiří Řechka

Tím skončily proslovy a poté došlo k oficiálnímu zahájení modernizace obvyklým poklepem na kolejnici. Nechyběl ani tradiční přípitek na úspěšný průběh a ukončení stavby. Po těchto oficialitách byl prostor na otázky a odpovědi pro novináře. Využil jsem této možnosti a zeptal jsem se náměstka Nejezchleba, jak to vypadá s opravou sesuvu pod tratí mezi Dalovicemi a Hájkem. Odpověděl, že je již vybrán zhotovitel, dělají se průzkumy a zároveň se projektuje. Je to bráno jako havárie, a proto není třeba vyhlašovat výběrové řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Pokud nenastanou komplikace, měl by být úsek zprovozněn do třech měsíců. Tím pro mne návštěva Chebu skončila a čekala mne již jen zpáteční jízda do Prahy, kterou jsem absolvoval Pendolinem, jedním z těch, které ještě čekají na modernizaci.


IC 515 v podání „Pendolina“ 001 © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

 1. Cheb – Wikipedie
 2. Karlovarský kraj – Wikipedie
 3. Cheb (nádraží) – Wikipedie
 4. Plán železniční stanice Cheb (formát XLS)
 5. Správa železniční dopravní cesty – Wikipedie
 6. Modernizace ŽST Cheb – projekt na webu SŽDC
 7. STRABAG Rail a.s. – oficiální web
 8. Vlakové nádraží v Chebu bude po velké rekonstrukci bezbariérové - iDNES.cz – článek ze 14.9.2017 
 9. Tři sta tun oceli jde k zemi. Bourání zavřené lávky začalo - Chebský deník - článek ze 7.3.2018
 10. Chebské nádraží získá bezbariérový přístup na nástupiště – tisková zpráva SŽDC (formát PDF)
 11. Zvukový záznam tiskové konference (formát MP3, 19 MB) © Jiří Řechka

Úvodní snímek: Železniční stanice Cheb se spojem Ex 562 © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy