Dobré zprávy z „Dobré správy“ (1)

5.4.2020 8:00 -zz- Zdroj: Správa železnic, s.o. - tiskové zprávy

Dobré zprávy z „Dobré správy“ (1)

V současné době si lidé zvykají na to, že se na ně ze všech stran hrnou zvěsti povahy téměř výhradně pesimistické, ne-li přímo katastrofické. Nejinak je tomu ve sféře železniční osobní dopravy, v níž dochází k omezování služeb, rušení spojů a jiným obecně neblahým věcem. Na rozdíl od objednatelů i provozovatelů vlaků nás náš „národní“ manažer železniční infrastruktury nezahrnuje nějakými jobovkami, ale naopak vytrvale rozesílá informace ladění optimistického.

Tiskové zprávy u nás v koši nekončí, ale objevují se zpravidla v oddíle Dopravné správy alias Deje sa vulgo Monitornig médií (jak jsou bůhvíproč rozmanitě jednotlivé vstupy do téže sekce pojmenovány), nenajdou-li si samostatné místo na hlavní stránce internetového magazínu VLAKY.NET. V poslední době ale bylo těch dobrých zpráv z Dobré správy tolik, že jsem se rozhodl pro jakousi střední cestu a prezentovat je na tomto místě formou rozsáhlejšího souhrnu. Možná zafunguje jako jakási vitamínová bomba na zlepšení nálady našeho obecenstva. Všechny se totiž týkají budoucnosti a dokazují, že Správa železnic, s.o. nepochybuje o tom, že doba pandemického temna v dohledné době skončí a jí spravovaná infrastruktura bude svou roli plnit dál a ještě lépe. A nyní už dejme slovo jejím tiskovým mluvčím.

11. března 2020 - Stanice Aš získá novou výpravní budovu

Centrální komise Ministerstva dopravy schválila záměr projektu na rekonstrukci výpravní budovy ve stanici Aš. Ten počítá s náhradou stávajícího naddimenzovaného objektu novým, který bude odpovídat současným požadavkům. Předpokládané celkové investiční náklady akce dosahují výše 80 milionů Kč, zahájení prací se očekává v polovině příštího roku.

Výpravní budova ve stanici Aš byla postavena v roce 1971. Tvoří ji železobetonový skelet s částečnými vyzdívkami a výplněmi z tzv. boletických panelů. Objekt je pro současný provoz předimenzované a nevyužitelný. Proto schválený záměr projektu počítá s novostavbou menší, energeticky úspornější budovy.

Součástí investice Správy železnic bude i zásadní přestavba okolí výpravní budovy. Vznikne parkoviště pro cestující, nové chodníky, uzamykatelné cykloboxy a upraví se i zeleň. K záměru se připojila také ašská radnice. Ta plánuje vybudovat před novou výpravní budovou přestupní terminál se třemi zastávkami, který budou obsluhovat všechny autobusové linky vedoucí přes město. Přestupující cestující budou moci využít přímé kryté napojení.

Správa železnic i zástupci vedení města Aš se dohodli na společném postupu v rámci celé investiční akce. Hlavním koordinátorem projektu bude vzhledem k převažující výši investice Správa železnic.Stavba by měla začít v polovině příštího roku, její dokončení se předpokládá v závěru roku 2022.


Staniční budova žst. Aš, selbské nástupiště (13.9.2011) © Jan Kubeš

16. března 2020 - Správa železnic připravuje rekonstrukci dalších nádražních budov

Správa železnic projednala v Centrální komisi Ministerstva dopravy od začátku letošního roku již osm návrhů na rekonstrukce nádražních budov za téměř 376 milionů korun. Centrální komise posoudila záměry jednotlivých projektů a dala zelenou k jejich realizaci. Cestující se tak mohou těšit nejen na zvýšení komfortu cestování a nové zázemí pro čekání na vlak, ale i příjemnější okolí, bezbariérový přístup na nádraží nebo nové parkovací plochy.

Po schválení záměru projektu Ministerstvem dopravy může Správa železnic pokračovat v přípravě rekonstrukcí. K dalším krokům předcházejícím samotným stavbám bude patřit zpracování projektu stavby, získání stavebního povolení a vyhlášení veřejné zakázky na zhotovitele prací. Na rekonstrukce nebo novostavby výpravních budov včetně jejich okolí se mohou těšit v Aši, Chodově, Bílině, Bečově nad Teplou, Světlé nad Sázavou, Dětřichově nad Bystřicí, Valšově či Moravském Berouně.

V Bečově nad Teplou bude revitalizace památkově chráněné výpravní budovy probíhat v letech 2022 až 2023, předpokládané celkové investiční náklady zde dosahují 67 milionů korun. Budova projde celkovou rekonstrukcí. Během realizace dojde k odstranění nepotřebných drobných stavebních objektů v bezprostředním okolí. Stavbaři se vzhledem k poloze nádraží v památkově chráněné zóně města zaměří i na kultivaci okolního prostředí včetně přilehlého parčíku. Nově budou zřízena i parkovací místa pro cestující. Vybuduje se také kryté stání pro cyklisty, stanice dostane i nový mobiliář.

V Chodově Správa železnic připravuje výstavbu nové výpravní budovy, jedná se o navazující investici na stavební akci, během které byla vybudována bezbariérově přístupná nástupiště a také podchod. Nová budova bude postavena u vyústění podchodu. Cestující v ní budou mít k dispozici čekárnu, pokladny a také bezbariérové toalety. Součástí této investiční akce bude i vybudování parkoviště pro cestující přímo před novou výpravní budovou. Odhadovaný termín výstavby je v letech 2022 až 2023, předpokládané investiční náklady jsou 35 milionů korun.

V Bílině se jedná o kompletní rekonstrukci výpravní budovy pro její budoucí optimální využití při zachování současných stavebních dispozic. Objekt bude dodatečně zateplen, dostane novou střechu a stejně tak rozvody všech instalací. Velmi nákladné ale bude provedení hydroizolace spodní stavby budovy, kdy bude nutné odtěžit významnou část zeminy. Budovu čeká také úplná rekonstrukce interiéru, pro cestující zde budou vybudovány bezbariérové toalety a také bezbariérový vstup do podchodu k nástupištím. Koncept projektu počítá s využitím budovy stávajícími nájemci v jednom jejím křídle. Druhé křídlo pak bude dispozičně upraveno pro komerční nájemce, kteří zde budou poskytovat služby cestujícím, například drobné občerstvení nebo prodej tisku. Předpokládány termín rekonstrukce je mezi lety 2021 a 2022, odhadované náklady pak činí 54 milionů korun.


Nádraží v Bílině (15.4.2007) © Manecke; zdroj: Wikipedie

Zcela nová výpravní budova včetně navazující dopravní infrastruktury je plánována i v Dětřichově nad Bystřicí. V rámci této akce dojde k demolici původní výpravní budovy a výstavbě nové, která bude obsahovat jak čekací prostory pro cestující, tak provozní zaměstnance dráhy a také technologie. Zlepšeny budou podmínky pro parkování a odstavování jízdních kol. Náklady na tuto akci se pohybují ve výši 27 milionů Kč, realizace by měla začít letos a potrvá do příštího roku.

Stávající nevyhovující stav výpravní budovy by se měl změnit i ve Valšově, kde je v nákladech ve výši 26 milionů korun plánovaná redukce stávajícího objektu spočívající v ubourání 2. nadzemního podlaží. Ve zbývající části bude kromě zázemí pro cestující umístěna i technologie zabezpečovacího zařízení. Celý objekt bude následně kompletně zrekonstruován, v okolí dojde kromě rekultivace zeleně také ke zlepšení podmínek pro parkování a odstavování jízdních kol. Realizace tohoto projektu je pak plánována v letech 2021 až 2022.

Celková obnova objektu výpravní budovy se plánuje i ve Světlé nad Sázavou. Dojde k rekonstrukci fasády, vnitřních instalací a změnou projde stávající dispozice prostor pro veřejnost a služby dopravců. Stavbou bude řešena i možnost odstavení jízdních kol do cykloboxů. Tato budova je kulturní nemovitou památkou, náklady rekonstrukce dosahují 47 milionů korun. S realizací se zde počítá v letech 2021 až 2022.

Schválením záměru projektu prošla i budova v Moravském Berouně. Zde je plánována prostorová redukce celého objektu a následná kompletní rekonstrukce jeho ponechané části s náklady ve výši přibližně 31 milionů korun, které umožní vybudování nového odpovídajícího zázemí jak pro provozovatele dráhy či dopravce, tak především pro cestující. V rámci investiční akce bude také doplněna možnost parkování a odstavení jízdních kol u budovy. Tendr na zhotovitele této investiční akce plánuje Správa železnic zahájit ještě letos, samotná realizace by se měla uskutečnit v příštím roce.


Výpravní budova žst. Moravský Beroun (15.8.2014) © Palickap; zdroj: Wikipedie

18. března 2020 - Správa železnic připravuje rekonstrukci trati ze Sokolova do Chebu

Správa železnic pokročila v další přípravě rekonstrukce trati 140 v části ze Sokolova do Chebu. Práce byly rozděleny do tří samostatných investičních akcí, tento týden byly na všechny vyhlášeny veřejné zakázky na zpracování dokumentací pro územní rozhodnutí, včetně zpracování Oznámení EIA. Realizace prací se předpokládá v letech 2024 až 2029.

Všechny tři stavby na sebe úzce navazují, jejich součástí je rekonstrukce mezistaničních úseků Sokolov – Kynšperk nad Ohří, Kynšperk nad Ohří – Tršnice a Tršnice – Cheb a také stanic Kynšperk nad Ohří a Tršnice. Záměry projektů byly v polovině letošního února schváleny Centrální komisí Ministerstva dopravy.

Předmětem prací je optimalizaci trati ve stávající stopě a výměna železničního spodku a svršku, rekonstrukce mostů, trakčního vedení a zabezpečovacího zařízení. Současně se na celém úseku připraví plnohodnotný evropský vlakový zabezpečovač ETCS. Úpravy stanice Tršnice umožní odstavení a předjíždění nákladních vlaků o délce 740 m před uzlem Cheb. Součástí zakázky je i zpracování oznámení o vlivu staveb na životní prostředí (EIA).


Rekonstruované nádraží v Sokolově (20.12.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

19. března 2020 - Správa železnic připravuje rekonstrukci nádražní budovy v Pardubicích

Správa železnic úspěšně projednala v Centrální komisi Ministerstva dopravy zatím svůj investičně nejnáročnější záměr na obnovu nádražní budovy, a to rekonstrukci památkově chráněné výpravní budovy v Pardubicích. Předpokládané investiční náklady byly vzhledem k vysokým nárokům na památkovou ochranu vyčísleny na 1,72 mld. Kč. Rekonstrukce výpravní budovy naváže na již dříve schválenou modernizaci železničního uzlu Pardubice a dokončenou investici města, které vybudovalo v přednádražním prostoru multimodální uzel veřejné dopravy. Výpravní budova se tak opět stane významným a důstojným středobodem celé lokality.

Výpravní budova je nemovitou kulturní památkou již od doby své výstavby a rekonstrukce tak bude prováděna citlivě a s péčí, kterou si takto významná stavba bezesporu zaslouží. Obálka budovy se dočká kompletní obnovy – tedy nových oken a dveří, střech a fasády včetně původního keramického obkladu, to vše za přísného dohledu památkářů. Interiéry budou v co největší míře uvedeny do původního stavu, ale za splnění požadavků kladených na budoucí využití.


Vizualizace rekonstruované budovy pardubického hlavního nádraží
© Správa železnic

Změny pocítí i cestující. Veřejné prostory budou pokryty Wi-Fi, bude modernizován informační systém pro cestující a díky nepřetržitému kamerovému dohledu nebo poplachovému zabezpečení a tísňovému systému dojde ke zvýšení bezpečnosti. Veřejnost se díky rekonstrukci může také těšit na rozšíření komerčních a gastronomických služeb v odbavovací hale.

V čekacích prostorách bude doplněna i samostatná čekárna pro matky s dětmi se zázemím. Kompletní rekonstrukcí projdou i místnosti pro řízení provozu a administrativní prostory pro provozovatele dráhy a dopravce, pro provozní potřeby budovy je navržen automatický parkovací systém. V nádražní budově cestující ocení doplnění tří eskalátorů na každé ze schodišť do podchodů (celkem tedy šesti) a výtahy pro potřeby bezbariérového přístupu do všech částí budovy včetně hygienického zázemí. Nabídka služeb bude rozšířena o cykloboxy s možností nabíjení elektrokol.

Samotnou rekonstrukci výpravní budovy plánuje Správa železnic zahájit ještě letos a ukončit na přelomu let 2024 a 2025. Stavba bude rozdělena na etapy tak, aby se minimalizoval negativní dopad na cestující. V první etapě se počítá s rekonstrukcí střední výškové části výpravní budovy (tzv. Sirius), která bude nově sloužit jako školicí středisko Správy železnic. Následně budou pokračovat práce v samotné výpravní budově včetně veřejně přístupných prostor.


Vizualizace rekonstruované budovy pardubického hlavního nádraží
© Správa železnic

20. března 2020 - V rámci revitalizace a elektrizace trati z Oldřichova u Duchcova do Litvínova odstartují rozsáhlé výluky

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov se dostává do zlomového období. Po zimní přestávce zde Správa železnic zahájí další plánované práce, jejichž součástí bude i několik rozsáhlých výluk. Všechny souběžně odstartují v neděli 22. března, protnou se přitom ve stanici Louka u Litvínova.

První z výluk, které v neděli vypuknou, se bude týkat rekonstrukce samotné stanice Louka u Litvínova, trvat by měla do druhé poloviny dubna. Další výluka bude v úseku Litvínov – Louka u Litvínova. V rámci ní proběhne rekonstrukce nadjezdu přes železniční trať, který je v nevyhovujícím stavu. Její ukončení je plánováno na 13. července. Třetí, nejrozsáhlejší výluka nastane v úseku Louka u Litvínova – Osek, potrvá do 11. listopadu. Zajistit by však měla zlepšení parametrů trati a tím i bezpečnější a komfortnější železniční dopravu mezi Oldřichovem u Duchcova a oblastí v okolí Litvínova.

S revitalizací této podkrušnohorské trati začala Správa železnic loni v dubnu. Celkově úpravami projde přibližně 13,5 kilometru trati. Ke zvýšení kultury cestování ve všech stanicích a zastávkách přispějí nová nástupiště v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. Přístup k vlakům bude plně bezbariérový. Vyšší bezpečnost provozu zajistí elektronické zabezpečovací zařízení 3. kategorie, traťová rychlost se zvýší až na 100 km/h. Dopravu budou dálkově řídit dispečeři ze stanice Teplice v Čechách. Součástí stavby je i vybudování trakčního vedení na dosud neelektrizovaném 1,5 kilometru dlouhém úseku mezi Loukou u Litvínova a Litvínovem. Dokončení prací je naplánováno na červenec příštího roku.

Celkové investiční náklady akce s názvem Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova – Litvínov činí 1 131 096 824 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 809 499 350 Kč. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby je společnost OLDA EŽ+EDIKT tvořená firmami Elektrizace železnic Praha (správce společnosti) a EDIKT.


Trať z Oldřichova u Duchcova do Litvínova [vpravo] (27.2.2016) © Marek Vojáček

23. března 2020 - Správa železnic vypsala tendr na rekonstrukci výpravní budovy v Berouně

Správa železnic vypsala zakázku na zhotovitele rekonstrukce výpravní budovy v Berouně. Předpokládaná hodnota zakázky na modernizaci komplexu tří vzájemně propojených objektů, který tvoří odjezdová hala, administrativní budova a provozní prostory, je 244,6 milionu korun. Jde o druhé výběrové řízení, které Správa železnic v rámci tohoto projektu vypisuje.

Rekonstrukce bude zahrnovat novou fasádu a její zateplení, novou střechu, výměnu oken a dveří, úpravu povrchů stěn a stropů, nášlapné vrstvy podlah i výměnu interiérových dveří. Pro celý komplex budov se vybudují nové rozvody (kanalizace, voda, topení, elektroinstalace). Nově bude objekt osobního nádraží vybaven systémem chlazení a výměny vzduchu. Stavební práce se dotknou i podzemních podlaží, kde se provede nová hydroizolace stěn pod úrovní terénu, sanace sklepních prostor i odstranění vlhkosti. Rekonstrukce bude dále řešit rozšíření informačního a kamerového systému.

V odjezdové hale dojde k větším dispozičním změnám, přemístění pokladen a vzniku dalších komerčních prostor. Cílem modernizace je oživení celého objektu a zvýšení cestovního komfortu. Stavební práce by měly začít v červnu letošního roku a potrvají 24 měsíců. Rekonstrukce bude probíhat na etapy, odjezdová hala bude cestujícím k dispozici, i když v omezeném režimu.


Nádraží v Berouně (27.5.2006) © Ondrej.konicek; zdroj: Wikipedie

24. března 2020 - Zahájení elektrizace trati z Brna do Střelic se blíží

Už během několika týdnů by mohla začít první etapa dlouho očekávané elektrizace tratě z Brna do Zastávky u Brna. Správa železnic již získala stavební povolení pro první úsek z Brna do Střelic a vybírá zhotovitele stavebních prací. Předmětem projektu je rekonstrukce a elektrizace přibližně desetikilometrového úseku z Brna-Horních Heršpic do Střelic. Traťová rychlost se zvýší na 120 km/h, cestující budou moci využívat dvě nové zastávky. Celkové investiční náklady stavby přesahují dvě miliardy korun, práce by měly trvat 21 měsíců. V rámci druhé etapy dojde ke zdvoukolejnění a elektrizaci navazujícího úseku ze Střelic do Zastávky u Brna.

Dvoukolejný traťový úsek od silničního nadjezdu ve Vídeňské ulici v Brně do Střelic (včetně) bude elektrizován střídavou trakční soustavou. Současně dostane nové zabezpečovací zařízení, které se bude po dokončení ovládat dálkově ze stanice Brno hl. n.

Stávající zastávky Troubsko a Střelice dolní doplní dvě nové – Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. Ve všech se vybudují nástupiště s výškou 550 mm nad kolejí a bezbariérovým přístupem. Stanice Střelice získá kromě vnějšího nástupiště u výpravní budovy také jedno ostrovní. Přístup na ně bude z podchodu po schodištích nebo výtahem. Délka nástupišť bude od 170 do 220 metrů.

Mezi Brnem-Horními Heršpicemi a Střelicemi se nacházejí čtyři železniční přejezdy. Všechny projdou rekonstrukcí, na dvou bude stávající zabezpečovací zařízení doplněno o závory. Stavba dále zahrnuje rekonstrukci pěti mostních objektů a nové lávky pro pěší ve Střelicích. Maximální rychlost vlaků na trati bude po vybudování systému ETCS 120 km/h, do té doby budou vlaky jezdit maximálně 100 km/h.


Zatím je střelické nádraží obsluhováno nezávislou trakcí (17.9.2006) © PhDr. Zbyněk Zlinský

24. března 2020 - Správa železnic hledá zhotovitele opravy úseku z Liberce do Mníšku u Liberce

Rozsáhlá oprava čeká během letošních prázdnin trať z Liberce do Frýdlantu v Čechách. Správa železnic vyhlásila veřejnou zakázku na obnovu jejího úseku z krajské metropole do Mníšku u Liberce. Práce s předpokládanými náklady téměř 100 milionů Kč budou zahrnovat kromě výměny kolejnic a pražců také opravu přejezdových konstrukcí na celkem osmi úrovňových kříženích. Cestující pak ocení klidnější jízdu vlaků po bezstykové koleji.

Délka opravovaného úseku činí téměř 5,7 km. Dojde zde k náhradě více než 7 000 betonových pražců z roku 1974 novými s pružným upevněním. V celém úseku se vymění kolejnice, celá kolej bude po svaření bezstyková. V místě výměny pražců se provede strojní čištění kolejového lože, vyčistí se také odvodňovací příkopy.

Opraví se rovněž nástupiště ve Stráži nad Nisou a v Krásné Studánce. Na obou místech budou mít délku 90 m, výška nástupní hrany ve Stráži nad Nisou bude 550 mm nad temenem kolejnice, v Krásné Studánce bude mít kvůli směrovým a výškovým poměrům výšku 380 mm.

Úpravami dále projde osm úrovňových křížení železnice se silničními komunikacemi. Dostanou nové celopryžové přejezdové konstrukce, současně se opraví odvodnění.

Předpokládaná hodnota zakázky je 98 milionů Kč. Hlavní stavební práce jsou plánovány během nepřetržitých výluk od 28. července do 23. srpna.


Stráž nad Nisou dostane nové nástupiště (25.7.2012) © Adama Fogl; zdroj: Wikipedie

25. března 2020 - Provoz vlaků mezi Smíchovem a Radotínem omezí výluky

Optimalizace trati Praha-Smíchov – Černošice sice začala už vloni na podzim, vlastní stavební práce a s tím spojené výluky začínají až nyní na jaře. V sobotu 28. března se na 11 dní přeruší provoz na trati Praha-Smíchov – Rudná u Prahy z důvodu výměny koleje v oblasti Smíchova, od poloviny dubna se pak bude mezi Smíchovem a Radotínem jezdit až do poloviny prosince postupně v některých úsecích po jedné koleji.

Během realizace projektu s názvem Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo) dojde mimo jiné k výměně železničního spodku a svršku mezi stanicemi Praha-Smíchov a Praha-Radotín a také k výměně některých mostů. Už na počátku března začala rekonstrukce železničního mostu přes Karlickou ulici v Praze-Radotíně, která si vyžádala uzavírku silnice II/101 a II/115. Dopad této stavby na provoz vlaků je zatím minimální. To už nebude platit o výluce, která začne 28. března a během které se vymění přibližně 200 metrů kolejí na trati Praha-Smíchov – Rudná u Prahy. Zde bude provoz vlaků po dobu prací v úseku Praha-Smíchov – Praha-Řeporyje zastaven.

Od 14. dubna pak začne rekonstrukce traťových kolejí mezi Smíchovem a Radotínem a od 31. července rekonstrukce podchodu pro pěší u restaurace Rozmarýn v Praze-Radotíně. Až do 18. prosince se zde bude jezdit částečně po jedné koleji, což si vyžádá redukci počtu vlaků. O prodloužených víkendech na počátku května budou osobní vlaky linky S7 jezdit směrem do Prahy odklonem přes stanici Praha-Krč.


Kolejiště žst. Praha-Radotín (10.11.2015) © Jiří Řechka

Od poloviny července do 21. srpna bude jednokolejný provoz v úseku odbočka Barrandov – odbočka Závodiště, což si vyžádá zrušení osobních vlaků linky S7 končících/výchozích v Praze-Radotíně, v dopravní špičce budou zachovány čtyři páry osobních vlaků za hodinu, spoje výchozí z Berouna směr Praha pojedou odklonem přes Prahu-Krč. Od 22. srpna do 18. prosince pak bude zaveden jednokolejný provoz mezi stanicí Praha-Smíchov a odbočkou Barrandov. Dopravní opatření budou podobná jako v předchozí etapě.

Na stavbě se od jejího zahájení na podzim loňského roku již provedlo odstranění mimolesní zeleně, postavily se základy trakčních sloupů a proběhlo i jejich osazení. V minulém roce byla dokončena sanace zárubních zdí v úseku Velká Chuchle, odbočka Tunel – Praha-Radotín.

Kromě rekonstrukce železničního spodku a svršku v celém úseku projde v rámci realizace projektu výraznou modernizací i stanice Praha-Radotín, kde se také vybuduje nový podchod místo zrušeného přejezdu. Zastávka ve Velké Chuchli se přesune k tamnímu čtyřkolejnému přejezdu blíže k centru městské části. U krajních kolejí se zde vybudují vnější nástupiště s mimoúrovňovým přístupem podchodem. Hotovo bude v roce 2022.

Úvodní snímek: Rekonstrukce trati Lysá nad Labem - Milovice (18.11.2009) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy