SŽDC představila opravenou výpravní budovu v Modřicích

22.8.2018 8:00 Mgr. Jiří Mazal

SŽDC představila opravenou výpravní budovu v Modřicích

Dne 10. srpna 2018 byla slavnostně představena opravená výpravní budova v Modřicích. Zdejší nádraží je významným přestupním uzlem integrované dopravy Jihomoravského kraje a zároveň slouží i obci se zhruba 5000 obyvateli. Denně jím projde na 1300 cestujících.

 

 

 

 

Původní modřická výpravní budova se již nacházela v neutěšeném stavu a dokonce se dostala do rubriky Hrůzy českých nádraží v Lidových novinách. Samotná „koridorizace“ stanice v roce 1998 znamenala výstavbu nového podchodu a nástupiště, nedotkla se však výpravní budovy. Mezitím i podchod výrazně zpustl a neunikl řádění sprejerů. Proto SŽDC rozhodla Modřice zařadit do rekonstruovaných nádraží Jihomoravského kraje v celkové hodnotě 115 mil. Kč spolu s Břeclaví, Kuřimí, Sokolnicemi-Telnicí a dalšími.


Nová podoba po revitalizaci (pohled z ulice), 10.8.2018 © Jiří Mazal

Stavební práce za přibližně 5,5 milionu Kč začaly v říjnu loňského roku a trvaly do konce letošního června. Zahrnovaly komplexní opravu objektu i části vnitřních prostor. Starou pálenou krytinu (bobrovku) nahradila nová, z glazované keramiky. Dále se provedla oprava konstrukce krovu, při které se vyměnily vadné prvky, došlo také k zateplení stropní konstrukce. Opravily se komíny, v případě nepotřebnosti se zrušily. Součástí střechy je i kompletně opravená hromosvodová soustava. Celkovou výměnou prošly klempířské prvky, okapy a svody.

Na fasádě se provedlo snesení narušené původní omítky, vyrovnání podkladu a nanesení nové omítky. Starý keramický soklový obklad nahradil nový kompaktní materiál z marmolitu. Na celém objektu se vyměnila okna, dveře a parapety. Ve vnitřních prostorách došlo k vybourání staré nerovné dlažby, kterou nahradila nová z keramických dlaždic, provedla se výměna omítek a elektroinstalace, a také drobné opravy v již dříve zrekonstruovaných prostorách veřejných WC a výmalba. Na celém objektu se dále vyměnily zvukové reproduktory a stará osvětlovací tělesa.


Stříhání symbolické pásky se zúčastnili Jiří Svoboda (generální ředitel SŽDC), Tomáš Drmola (náměstek SŽDC pro správu majetku), Josef Šiška (starosta Modřic) a Petr Vokřál (primátor Brna), 10.8.2018 © Jiří Mazal

Cestujícím je v místě bývalé čekárny k dispozici cukrárna a v prostorách pokladny též automaty s občerstvením. Nezvyklou inovací je dálkové elektronické zavírání čekárny, aby v ní nikdo nemohl zůstávat v nočních hodinách.

Slavnostního přestavení opravené výpravní budovy se zúčastnili vrcholní představitelé SŽDC Jiří Svoboda (generální ředitel) a Tomáš Drmola (náměstek pro správu majetku). Nechyběl ani primátor Brna Petr Vokřál a starosta Modřic Josef Šiška, který dostal symbolický klíč od výpravní budovy. Zároveň slíbil častější monitorování stanice městskou policií, aby se zabránilo její poškozování vandaly. Zářivá nová fasáda bude bohužel pro ně silným lákadlem, jak se tomu stalo již u vedlejší technologické budovy.

Odkazy:

Úvodní snímek: Nová podoba po revitalizaci (pohled z ulice), 10.8.2018 © Jiří Mazal

Galéria

Súvisiace odkazy