Dálkově řízených tratí přibývá

10.6.2020 8:00 Nela Friebová, DiS. Zdroj: Správa železnic, s.o. - tisková zpráva

Dálkově řízených tratí přibývá

Začátkem června zapojila Správa železnic traťový úsek Dětmarovice - Mosty u Jablunkova na mezistátní trati Bohumín – Čadca (v jízdním řádu vedené pod číslem 320) do systému centrálního řízení provozu. Chod uvedeného úseku již řídí dispečeři z Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) v Přerově. Do konce června bude do systému dálkového ovládání zapojen i úsek Ústí nad Orlicí – Lichkov na trati číslo 024 a stanice Plzeň hl. n., které budou řízeny pro změnu z CDP Praha.

V těchto dnech tak probíhá intenzivní příprava k zapojení stanice Plzeň hlavní nádraží do dálkového ovládání z CDP Praha. Jedná se o poslední chybějící část v rámci dálkově ovládaného traťového úseku Beroun – Cheb. K jeho zapojení dojde od 15. června. Výpravčím ze stanice Plzeň hlavní nádraží budou i nadále řízeny například práce na seřaďovacím nádraží, dále obsluha vleček a depa kolejových vozidel. Ve stanici zůstane zachováno pohotovostní pracoviště výpravčího, který může převzít řízení celého uzlu v případě poruch nebo plánovaných výluk. Dalším úsekem, který bude zapojen do centrálního pracoviště v Praze, je trať Ústí nad Orlicí – Lichkov. Zde dojde k přepojení od 25. června.


Sídlo CDP Přerov (7.4.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Jednou z hlavních výhod tohoto způsobu řízení provozu jsou personální úspory, kdy jeden dispečer nahradí práci několika výpravčích. Mezi další přínosy patří také zvýšení kvality řízení vlaků. Dispečer má na rozdíl od jednotlivých výpravčích, kteří dříve řídili izolované stanice, komplexní přehled o vlacích na trati. Díky této výhodě tak dokáže dynamicky přizpůsobit řízení provozu a například dříve odhalit a odvrátit možné krizové situace.


Nová dopravní kancelář v Jablonném nad Orlicí na trati 024 moc dlouho nesloužila
(20.11.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

V současné době se dálkově řídí provoz již na více než tisícovce kilometrů tratí v celé republice. V dalších letech se síť dálkově řízených úseků rozšíří na 2 200 kilometrů, a to nejen na koridorových tratích, ale i vybraných regionálních drahách.


Pracoviště operátora dopravy v CDP Přerov (7.4.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský

S nárůstem dálkového ovládání zabezpečovacího zařízení dochází také k rozvoji a zavádění technologií, které umožňují dálkovou diagnostiku, dohled a dálkové ovládání zařízení staveb dráhy. Jsou to například informační systémy pro cestující, kamerové systémy, osvětlení, výtahy, elektrické ohřevy výhybek, elektronické zabezpečovací systémy v budovách, požární hlásiče apod. Cílem je zefektivnění práce s těmito systémy, jejich operativní řízení a centralizace dat o poruchách a mimořádnostech.  


Výpravčí, jak jej známe, se stává historickou postavou (6.11.2008)
© PhDr. Zbyněk Zlinský

Odkazy:

  1. Pavel Kolář: Centrální dispečerské řízení u SŽDC, extrakt z Vědeckotechnického sborníku ČD č. 47/2019 (formát PDF)
  2. Centrální dispečerské pracoviště Přerov – Wikipedie
  3. Centrální dispečerské pracoviště Praha – Wikipedie
  4. Železniční trať Bohumín–Čadca – Wikipedie
  5. Železniční trať Ústí nad Orlicí – Międzylesie – Wikipedie
  6. Plzeň hlavní nádraží – Wikipedie

Úvodní snímek: Jeden z řídicích sálů CDP Přerov (7.4.2012) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Upravil, ilustroval a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy