Trať z Brna na Jihlavu se elektrizuje

13.11.2020 8:00 Nela Friebová, DiS. Zdroj: Správa železnic, s.o. - tisková zpráva

Trať z Brna na Jihlavu se elektrizuje

Elektrizace trati z Brna do Střelic je v plném proudu ● Elektrizace traťového úseku z Brna-Horních Heršpic do Střelic běží naplno. Dokončeny již byly základy trakčních stožárů u první traťové koleje, na které současně probíhá rekonstrukce železničního svršku a další stavební úpravy. Dokončení prací s předpokládanými celkovými náklady ve výši 2,7 miliardy korun se předpokládá v závěru příštího roku. Následně dojde na elektrizaci navazujícího úseku do Zastávky u Brna.

V předmětném mezistaničním úseku probíhá výstavba nových zastávek Brno-Starý Lískovec a Ostopovice. V prvním případě stavbaři vybudovali šikmý přístupový chodník, který spojí budoucí ostrovní nástupiště s novým podchodem. V místě zastávky v Ostopovicích se přestavuje most, který bude sloužit jako přístupová cesta k nástupišti u druhé traťové koleje. Díky rozšíření se pod něj vejde také chodník pro cestující.


Elektrizovaný úsek Brno-Heršpice – Střelice na mapě
(kliknutí do náhledu ji otevře on-line
)

Nová nástupiště se budují také u první koleje na dvou stávajících zastávkách. V Troubsku se přesune na druhou stranu přejezdu, takže se bude nacházet naproti nástupišti pro vlaky ve směru z Brna. Na zastávce Střelice dolní se poloha nástupišť nezmění.


Začátek stavby za nájezdem z Vídeňské ulice na D1 © Správa železnic

Ve stanici Střelice vznikne ostrovní nástupiště. Přístup na ně bude mimoúrovňově podchodem, jehož výstavba je již v plném proudu. Celý rekonstruovaný úsek končí za stanicí, kde se momentálně rozšiřuje zářez pro položení druhé koleje.  


Nově zřizovaná zastávka Brno-Starý Lískovec © Správa železnic

Celý traťový úsek bude elektrizován střídavou trakční soustavou. Současně dostane nové zabezpečovací zařízení, které se bude po dokončení ovládat dálkově ze stanice Brno hl. n. Maximální rychlost vlaků bude po vybudování systému ETCS 120 km/h, do té doby budou vlaky jezdit maximálně 100 km/h.


Přestavba zastávky Troubsko © Správa železnic

Stávající i nové zastávky budou mít nástupiště s normovou výškou 550 mm nad kolejí a bezbariérovým přístupem. Stanice Střelice získá kromě vnějšího nástupiště u výpravní budovy také jedno ostrovní. Přístup na ně bude z podchodu po schodištích nebo výtahem. Délka všech nástupišť bude od 170 do 220 metrů.


Střelické nádraží zásadně změní svou podobu © Správa železnic

Odkazy:

  1. Správa železnic, s.o. - Stavby / Zakázky
  2. Veřejná zakázka: Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno – Zastávka u Brna - Veřejné zakázky - EZAK - Správa železnic - informace k aktualizaci projektu s řadou dokumentů
  3. Elektrizace trati vč. PEU Brno - Zastávka u Brna – informační leták Správy železnic (formát PDF)
  4. Železniční trať Brno–Jihlava – Wikipedie
  5. Elektrizace trati Brno - Zastávka u Brna - Zdopravy.cz – rozcestník ke zprávám
  6. Brno – Střelice – 1. etapa prací na trati do Zastávky – Správa železnic - Facebook – zdroj použitých i dalších fotografií ze stavby
  7. Na rekonstruovanou kolej trati Brno-Zastávka vyjely první vlaky - tisková zpráva Skanska a.s.

Úvodní snímek: Stav prací v km 148,5 u Ostopovic © Správa železnic
(zobraz velký)

Upravil, ilustroval a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy