V Praze byla zahájena významná železniční stavba

16.8.2018 8:00 Jiří Řechka

V Praze byla zahájena významná železniční stavba

Budovatelský počin má název Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n. a její slavnostní zahájení se odehrálo dne 15. srpna 2018 takřka přímo na staveništi ve Strašnicích, a to za účasti ministra dopravy a dalších prominentních hostů, ale hlavně zástupců pozvaných médií, mezi nimiž nechyběl ani internetový magazín VLAKY.NET.

 

Na místo slavnostního dění jsem se dostavil v plánovaném předstihu, abych si mohl pořídit dokumentační snímky stavu okolní dotčené infrastruktury a provozu na ní. Po této činnosti jsem již jen očekával začátek tiskové konference, na které byl přítomen ministr dopravy Dan Ťok, generální ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury Zbyněk Hořelica , generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda a obchodní ředitel dodavatelské společnosti Metrostav Karel Volf. Slavnostnímu poklepu na kolejnici byli přítomni také další hosté. Po oficiálním zahájení a přivítání všech přítomných účastníků tiskovou mluvčí SŽDC Radkou Pistoriusovou promluvil ministr dopravy Dan Ťok. Jak řekl, je rád, že se může zúčastnit po delší době zahájení železniční stavby.


Hovoří ministr dopravy Dan Ťok © Jiří Řechka

Tato stavba je největší stavbou tohoto desetiletí v oblasti Prahy. Jde o dokončení koridoru do jižních Čech. V rámci této etapy budou vybudovány dvě nové zastávky, které zlepší regionální dopravu v Praze. Zároveň požádal o shovívavost Pražany, protože stavební práce budou zasahovat do užívání městské hromadné dopravy. Druhým řečníkem byl generální ředitel SFDI Zbytek Hořelica. Uvedl, že z hlediska rozpočtu SFDI se jedná o jednu z největších stavebních akcí, celkové náklady převyšují čtyři miliardy korun. Vyslovil poděkování všem, kteří se podíleli na přípravě stavby, od projektantů až po pracovníky SŽDC. Připomněl, že příspěvek EU je tři miliardy korun. Vyslovil přání, aby tato stavba mohla být ukončena dříve. Třetím řečníkem byl generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.


Naslouchající publikum © Jiří Řechka

Řekl, že vše podstatné vyslovili jeho předřečníci, a dodal, že určitě bychom si všichni přáli, aby čtyřkolejné tratě byli všude, kde jsou potřeba. Zdůraznil, že je velmi rád, když zhotovitel chce radikálně zkrátit dobu výstavby, za což poděkoval. Vyslovil přání, aby se takovéto stavby dařily i mimo Středočeský kraj. Za společnost Metrostav, promluvil obchodní ředitel Karel Volf. Ten slíbil, že se budou snažit co nejvíce využívat železnice pro návoz materiálu, aby co nejméně zatěžovali silnice. Co se týče zkrácení stavby, je tady šance záměr dodržet. Vedou se intenzivní jednání se všemi partnery, aby se mohla předložit investorovi taková varianta, která zkrácení umožní. Pak popřál všem hodně zdaru.


Tradiční zahájení stavby © Jiří Řechka

Na závěr setkání došlo ke slavnostnímu poklepání na kolejnici se závěrečným přípitkem. Pak byl dán prostor pro individuální rozhovory zástupců médií s představiteli jednotlivých zainteresovaných složek Já jsem však dal přednost aktivitě jiné. Rozhodl jsem se zajít na zastávku Praha-Strašnice a zhotovit nějaké dokumentační fotografie, protože v blízké budoucnosti tato zastávka včetně procházejícího úseku tratě přestane existovat. Měl jsem štěstí na projíždějící Jižní expres a na protijedoucí osobní vlak na hlavní nádraží, se kterým nakonec jsem odjel domů, abych se dal do práce na této reportáži. Detailnější informace najdete níže v odkazech včetně zvukového záznamu celé tiskové konference.


Současná trať a zastávka Praha-Strašnice © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Čtvrtý železniční koridor – Wikipedie; Úsek Praha-hlavní nádraží – Praha-Hostivař
  2. Hostivař – Hl.n. – Železniční koridory
  3. Státní fond dopravní infrastruktury – oficiální web
  4. Nástroj pro propojení Evropy - CEF na webu SFDI
  5. Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC)
  6. Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n., II. část – Praha Hostivař – Praha hl. n. – informace o stavbě na webu SŽDC
  7. V Praze vzniknou dvě nová nádraží – Eden a Zahradní Město – tisková zpráva SŽDC ze dne 15.8.2018 (formát PDF)
  8. Zvukový záznam tiskové konference (formát MP3)

Úvodní snímek: Reklamní poutač zhotovitele stavby © Jiří Řechka

Upravil a doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy