Ukončení modernizace traťového úseku mezi Rokycany a Plzní

14.12.2018 8:00 Jiří Řechka

Ukončení modernizace traťového úseku mezi Rokycany a Plzní

Kompletním zprovozněním Ejpovického tunelu skončí modernizace úseku třetího tranzitního železničního koridoru mezi Rokycany a Plzní. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava. Srdečně vás zveme na slavnostní ukončení stavby, které se uskuteční v úterý 11. prosince od 10 hodin v Industriálním parku Ejpovice. Za Evropskou komisi se akce zúčastní generální ředitel DG Regio Marc Lemaître v doprovodu ministra dopravy Dana Ťoka.

To jsem si přečetl v průvodní elektronické zprávě k pozvánce na akci, jež mne pochopitelně zaujala. Byl jsem coby reportér magazínu VLAKY.NET u všech klíčových událostí té významné stavební akce a účastí na jejím slavnostním ukončení tak mělo její několikaleté sledování ražby Ejpovického tunelu vyvrcholit.. Moje cesta začala brzkým ranním odjezdem rychlíku z Prahy a pokračovala dvojnásobným přestupem na osobní vlaky do Chrástu u Plzně. A odtud pěšky po silnici do místa slavnostního děje, které se nacházelo v Industriálním parku Plzeň Ejpovice v Dýšině. Něco přes tři kilometry po silnici, naštěstí nepršelo. Vzhledem k nemožnosti přijet v rozumné časové poloze do místa konání, byl jsem na místě o dvě hodiny dříve. Později jsem se dozvěděl, že pozdější odjezdy z Prahy provázela zpoždění, takže jsem určitě neprohloupil, když jsem zvolil jistotu dřívějšího přesunu.


Model razicí soupravy v ejpovickém informačním centru stavby © Jiří Řechka.

Slavnostního aktu se zúčastnil ministr dopravy Dan Ťok, Evropskou komisi zastupoval generální ředitel DG Regio Marc Lemaître, dále byli přítomni ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda, náměstek hejtmana Plzeňského kraje Pavel Čížek, zástupci zhotovitele stavby a starostové dotčených obcí i další hosté. Slavnost zahájila tisková mluvčí SŽDC Radka Pistoriusová, která přivítala přítomné a krátce připomněla význam dokončené stavby. Prvním řečníkem byl Marc Lemaître. Poděkoval za pozvání na tuto slavnostní akci a pokračoval, že je to důležitá stavba pro lidi, pro zkvalitnění jejich života v tomto regionu. Je to také důležitá stavba pro celou Evropu, nejen pro Plzeňský kraj. Jde o koridor, který má propojit v budoucnu západ s východem. Je to dílo na které mohou být všichni pyšni, Evropa díky takovýmto projektům roste. Evropa vynakládá dohromady na takovéto stavby 140 miliónů EUR, což jí bude ku prospěchu.


Generální ředitel DG Regio Marc Lemaître © Jiří Řechka

Ministr Ťok vyjádřil radost nad tím, že může být při otevření Ejpovického tunelu, které přineslo zrychlení spojení z Prahy do Plzně. Připomenul, že tento tunel bude součástí plánované vysokorychlostní tratě a že se připravuje zvýšení traťové rychlosti mezi Berounem a Královým Dvorem. Dalším tunelem na tomto koridoru by měl být ten, který je plánován mezi Prahou a Berounem. Uzavřel tím, že se těší na další zahajování staveb na tomto koridoru, které by mělo přinést další zrychlení cestování i směrem do Bavorska. Ministryně Dostálová ve svém vystoupení připomenula, že evropské fondy mají sloužit ke zlepšení života nás všech. Řekla, že Česká republika je připravena na nové programovací období po roce 2021, má zmapované investiční potřeby až do roku 2030. Největší část financí půjde do dopravy, která dotace EU čerpá nejrychleji a nejlépe. Poděkovala Evropské komisi, že naslouchá potřebám České republiky. Popřála dopravě, ať se jí všechny plány podaří realizovat.


Ministr Dan Ťok promlouvá, ministryně Klára Dostálová naslouchá © Jiří Řechka

Generální ředitel Svoboda poděkoval Evropské unii, bez jejíž podpory by takováto díla nevznikla. Poděkoval také ministerstvu dopravy za podporu při výstavbě a rekonstrukci tohoto koridoru. Věří, že časem bude spojení mezi Plzní a Prahou tak komfortní, že Plzeň bude předměstím Prahy, aniž by chtěl někoho rozzlobit. Popřál všem, ať se daří při další výstavbě koridorů. Posledním řečníkem byl náměstek hejtmana Čížek. Poděkoval jménem Plzeňského kraje za tuto stavbu, která, jak řekl, je zásadní a významná. Poděkoval i ministru dopravy za rozjetí spousty projektových dokumentací a realizací. Díky zrychlení dopravy se Rokycany stávají součástí Plzně. Připomenul, že objednávají zvýšení spojení na Plzeň, že začaly jezdit nové vlakové soupravy směrem na České Budějovice díky dotaci Evropské unie. Dále vzpomenul dva sny. Prvním je tunel z Prahy do Berouna, pokud se jej podaří postavit, stane se Plzeň prakticky součástí hlavního města.


Náměstek hejtmana Plzeňského kraje Pavel Čížek © Jiří Řechka

Druhým snem je kvalitní spojení do Německa, přičemž trasa do Mnichova je zásadní. Kdyby se povedlo elektrizovat a zdvojkolejnit tuto trať, přineslo by to obrovské efekty. Po projevech přišlo vlastně již jen symbolické zprovoznění Ejpovického tunelu (praktické nastalo s nástupem GVD 2019) v podobě přestřižení pásky. Po ukončení slavnostního aktu byl tiskový brífink. Pak měl následovat můj opět pěší přesun do Chrástu u Plzně. Byl mi však nabídnut odvoz na plzeňské hlavní nádraží, což jsem uvítal a mohl jsem tak zaznamenat i tamní provoz. Od mé poslední návštěvy této železniční stanice jen před pár dny, došlo ke zprovoznění 5. a 6. nástupiště. i když všechny podchody nejsou ještě funkční. A měl jsem štěstí na další dvě nové jednotky RegioPanterů. Pak jsem odjel do Prahy Západním expresem a tím, jak jsem se už v úvodu zmínil, skončila moje reportážní činnost okolo Ejpovického tunelu. Zdroje dalších infomací najdete níže v odkazech, včetně zvukového záznamu projevů.


Zprovozněné 5. a 6. nástupiště plzeňského hlavního nádraží © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o. – oficiální web
  2. EU – Regionální a městská politika – generální ředitelství EK – oficiální web DG Regio v češtině
  3. Železniční trať Praha – Plzeň – Wikipedie
  4. Modernizace trati Rokycany - Plzeň • Metrostav
  5. Tunel Ejpovice – Wikipedie
  6. Jízdní řád 2018 - trať 170 (Praha -) Beroun - Plzeň - Cheb (formát PDF)
  7. Jízdní řád 2019 - trať 170 (Praha -) Beroun - Plzeň - Cheb (formát PDF)
  8. Skončila modernizace klíčového úseku tranzitního koridoru mezi Prahou a Plzní – tisková zpráva SŽDC (formát PDF)
  9. Zvukový záznam projevů při předmětné akci (formát MP3; 23,5 MB)
  10. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Práce na modernizaci železničního uzlu Plzeň ještě nekončí © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy