Kolín má rekonstruovanou výpravní budovu

19.10.2019 8:00 Jiří Řechka

Kolín má rekonstruovanou výpravní budovu

Tento týden jsem měl ve své poště dvě pozvánky na akce SŽDC, jednu jsem byl nucen z osobních důvodů odmítnout, druhé jsem se mohl zúčastnit, a tak jsem ve čtvrtek 17. října odjel do Kolína, kde byla po roční rekonstrukci předána do užívání výpravní budova. Slavnostní akci byl přítomen generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda, starosta města Michael Kašpar, ředitel oblastního ředitelství SŽDC Praha Vladimír Filip a za zhotovitele oblastní ředitel společnosti STRABAG Petr Sobotka.

Po příjezdu do Kolína jsem měl ještě nějaký ten čas, který jsem vyplnil zhotovením fotografického záznamu na místě se nacházejících lokomotiv společnosti Junior market s.r.o., ale hlavně jsem se věnoval interiéru a exteriéru výpravní budovy. Do galerie jsem přidal i jednu fotografii výpravní budovy z roku 2014, pro porovnání. Uvnitř výpravní budovy je krom jiného zachována původní výzdoba, ve svém proslovu to ocenil i generální ředitel SŽDC. Teď už bude jenom záležet na tom, jaká bude údržba budovy, aby zůstala co nejdéle v takovémto pěkném stavu. A bude záležet i na cestujících, jak se budou chovat. Samotnou slavnost zahájila tisková mluvčí SŽDC Nela Friebová, která po krátkém úvodu pozvala k mikrofonu generálního ředitele SŽDC Jiří Svobodu.


Hovoří generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda © Jiří Řechka

Ten ve svém proslovu připomenul, že tato železniční stanice má velmi bohatou historii, že je nejfrekventovanější stanicí ve středních Čechách. Uvedl, že stanicí denně projde 19 000 cestujících. Správa železniční dopravní cesty má v plánu ve spolupráci s městem vybudovat podchod vedoucí až na druhou stranu kolejiště. Na závěr svého vystoupení řekl, že věří, že během tří let se zde bude zase něco zahajovat nebo ukončovat. Dalším řečníkem byl starosta Kolína Michael Kašpar. Ten řekl, že dnešní událost má za sebou několik etap. Nejdříve byl rekonstruován přilehlý autobusový terminál, který vlastní město. Zároveň byla postavena cyklověž. A nyní je ukončena rekonstrukce výpravní budovy.


Výpravní budova a autobusový terminál © Jiří Řechka

Starosta Kašpar opět připomenul, že Kolín, který má 32 000 obyvatel, „vyprodukuje“ 19 000 cestujících, kteří denně používají nádraží, což něj dělá jednu z nejvytíženějších stanic ve středních Čechách. Dalším krokem by mělo být vybudování podchodu pod nádražím, včetně vybudování nových parkovacích míst. Na závěr svého vystoupení poděkoval za povedenou rekonstrukci a popřál všem cestujícím příjemné cestování. Dalším řečníkem byl ředitel Oblastního ředitelství SŽDC Praha Vladimír Filip. Řekl, že je rád, že se nádraží předává jako nové, zároveň je tu také povinnost udržovat je v takovémto stavu. Kolínské nádraží v současné době nabízí cestujícím také hodnotné zázemí, včetně obchodů a budované kavárny. Věří, že to všechno cestující ocení.


Odbavovací hala z nadhledu © Jiří Řechka

Posledním řečníkem byl zástupce společnosti STRABAG, oblastní ředitel Petr Sobotka. Konstatoval, že jeho předřečníci řekli vše podstatné, vyjádřil spokojenost firmy, že mohla realizovat takovou zakázku a poděkoval starostovi Kolína a jeho občanům, že to ten rok se stavbaři vydrželi. Tolik ve stručnosti ze slavnostních projevů. Na úplný závěr došlo k přestřižení pásky a k předání symbolického klíče od nádraží starostovi. Tím skončila oficiální část slavnosti a přítomní novináři mohli položit otázky hostům. Já jsem se pak ještě před návratem do Prahy věnoval železničnímu provozu na nádraží a po příjezdu svého vlaku jsem odjel domů. Další informace k tématu najdete v připojené tiskové zprávě a ve zvukovém záznamu, vlivem okolností ne moc kvalitnímu a dalších odkazech.


Nové podoby se snad dočkají i nástupiště © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Správa železniční dopravní cesty, s.o. – oficiální web
  2. STRABAG a.s. – oficiální web
  3. Kolín (nádraží) – Wikipedie
  4. Kolín chystá modernizaci nádraží, hraje se dvěma variantami - iDNES.cz – zpráva z 1.5.2013
  5. Rekonstrukce vlakového nádraží v Kolíně začne později - Stavebniserver.com – zpráva z 6.5.2018
  6. Kolín se pyšní novou výpravní budovou – tisková zpráva SŽDC (formát PDF)
  7. Zvukový záznam projevů na akci (formát MP3, 14,7 MB)

Úvodní snímek: Odbavovací hala po rekonstrukci © Jiří Řechka

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy