Naše téma: Příliš krátká nástupiště

5.10.2020 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Naše téma: Příliš krátká nástupiště

Správa železnic dokončila modernizaci nástupišť v Duchcově. Investice ale nepřinesla úplné zvýšení komfortu. Nástupiště jsou kratší než před modernizací a některé soupravy se k němu nevejdou. České dráhy na problém přišly ve středu [tedy dne 9. září 2020], kdy se poprvé nová nástupiště otevřela. Nástupiště jsou dlouhá jen 120 metrů, na některých vlacích jezdí do Duchcova soupravy se šesti či více vagóny a délka soupravy tak dosahuje více než 150 metrů. Část cestujících tak nemůže vystoupit na nástupiště přímo z vozu, ve kterém sedí.

Takto uvedenou zprávu si mohli k nedělnímu obědu dne 12. září tohoto roku přečíst návštěvníci známého dopravního webu. A asi jim moc nechutnal, protože dovědět se, že na nesoulad mezi délkou nástupiště a soupravy vlaku byl zjištěn až ve chvíli, kdy u něj zastavil první rychlík, to je sousto i v našich poměrech těžko stravitelné. I když se cosi takového vlastně nestalo poprvé, jak si nepochybně uvědomili cognoscenti při vzpomínce na před deseti lety mediálně propíranou kauzu zbrusu nové železniční zastávky Desná-Riedlova vila. Ale tam byla situace přece jen poněkud jiná, o nedostatečné délce nástupiště se vědělo předem a dopravce byl srozuměn s tím, že v daném místě jiné technické řešení možné není. Nakonec problém vyřešil čas, tedy nasazení vozidel, která se k původně problémovému nástupišti vešla.


Zastávka Desná-Riedlova vila (8.4.2016); zdroj: Wikipedie © SchiDD

Ale vraťme se do Duchcova, kde rekonstrukci nástupiště v původní délce nic nebránilo – až zřejmě na (v tomto případě nepříliš chvályhodnou) snahu správce železniční infrastruktury ušetřit na nákladech. V úvodu už citovaný redaktor Jan Sůra způsobem sobě vlastním pátral po příčinách a dalších okolnostech onoho průšvihu a zjistil v podstatě jen tolik, že k chybě se nikdo nezná. Některé vlaky Českých drah se nevejdou k novému nástupišti v Duchcově a cestující tak mohou vystoupit jen přední částí soupravy. Za problém s vybudováním ale podle vyjádření ministerstva dopravy, Správy železnic a Českých drah vlastně nikdo nemůže. Správa železnic jako investor odkazuje na stanoviska ministerstva dopravy z roku 2013 a 2017, podle nichž navrhli a postavili nástupiště o délce 120 metrů s rezervou na 200 metrů.


Duchcovské nádraží na letecké mapě
(kliknutí do náhledu ji otevře on-line)

K prodloužení by došlo v případě, že by se v budoucnu stanovisko změnilo a prokázala se potřeba zastavování delších vlaků. „Příslušných porad, kde se řešila délka nástupiště, se účastnili i zástupci majoritního dopravce,“ naráží na skutečnost, že na problém mohly upozornit i České dráhy. Ministerstvo dopravy uvedlo, že v Duchcově staví aktuálně „pouze 3 okrajové páry vlaků na okraji občanského dne“. Ministerstvo dopravy objednává u Českých drah provoz dálkových linek, v tomto případě linky R15 Praha – Ústí nad Labem – Cheb nazývané „Krušnohor“. Zastavování spojů této linky v Duchcově zamýšlelo ministerstvo z provozních (návaznost na jiné vlaky) důvodů zcela ukončit, ale nakonec je u třech párů rychlíků, jedoucích v okrajových časech, ponechalo. protože to z časového hlediska nebylo problematické.


Dnes už v Duchcově všechny rychlíky nezastavují;
zdroj: Mapy.cz © Jan Adamec

Jinak řečeno, ministerstvo dopravy se řídilo svým momentálním konceptem objednávky dálkových spojů ve veřejném zájmu a vůbec nehledělo na jeho možnou změnu popřípadě na případný provoz vlaků mimo tuto sféru. A jak se k problému staví „majoritní dopravce“? České dráhy podle mluvčí Vandy Rajnochové preferují variantu, aby kvůli bezpečnosti cestujících byla nástupiště prodloužena na původně uvažovanou délku 200 m. „Je ale nutno uvést, že ČD nezpracovávají koncepci dopravní obslužnosti a nerozhodují o místech zastavení vlaků vedených v závazku veřejné služby, to je plně v kompetenci objednatelů,“ řekla Rajnochová. Tím je v tomto případě ministerstvo dopravy. Tolik tedy zjištění Jana Sůry. 25. září 2020 se k duchcovskému nástupišti vrátil jeho (už bývalý) redakční kolega z iDNES.cz..


Památkově chráněná budova duchcovského nádraží
(kliknutí do náhledu otevře zdroj s informacemi)

Podle ministerstva dopravy je Duchcov primárně zastávkou pro regionální dopravu, kde je 60minutový interval vlaků příměstské dopravy, doplněný spěšnými vlaky ve špičce, z nichž dominantní část zde zastavuje. „V pracovní dny je to 25 párů vlaků regionální dopravy, což zajišťuje odpovídající obsluhu Duchcova. Pro tuto dopravu je nástupiště zcela dostačující,“ upozornil mluvčí ministerstva František Jemelka. Uznává, že u dálkové dopravy problém vzniká, týká se však podle něj jen tří okrajových párů rychlíků a v síti české železnice jsou i další případy, kde se nastupuje a vystupuje jen z části soupravy, pokud je zastavení takových vlaků minoritní. „Stávalo se to například na relaci Děčín – Bad Schandau, na které po určitý čas vlaky zastavovaly i na menších zastávkách na trase, ale nástup a výstup byl pouze z části soupravy.“


Duchcovské nástupiště v původním stavu (26.4.2015);
zdroj: Wikipedie © Palickap

Až do vyřešení celé situace tak budou muset průvodčí v rychlících dál upozorňovat cestující, aby vystupovali pouze předními vagony, a České dráhy přijímat opatření, jako třeba že kola a kočárky je nutné uložit do předních vozů. A je vůbec nějaké vyřešení na obzoru? Město Duchcov je prostřednictvím svého starosty Zbyňka Šimbery, který v této věci poslal Správě železnic oficiální stížnost, samozřejmě požaduje. „Pokud bude objednatel trvat na zastavování rychlíků v Duchcově i nadále, doporučujeme prodloužení nástupišť na 200 metrů,“ řekla za ČD Novotná. Stát se ale může i to, že rychlíky v Duchcově zastavovat přestanou. To se ale nelíbí vedení města. „Jednoznačně požadujeme zastavit další omezování spojů, tentokrát se zdůvodněním, že se k nástupištím nevejdou,“ upozorňuje starosta ve stížnosti pro Správu železnic.


Rychlík „Krušnohor“ pod Krušnými horami (29.8.2020);
zdroj: www.picuki.com © Šotouš_z_Ústecka

I když naší veřejnou sférou dnes hýbou témata zajisté mnohem závažnější, dovolili jsme si do naší pravidelné rubriky zařadit právě toto, svým způsobem „odpočinkové“. Věříme, že vás zaujme a na základě uvedených informací si utvoříte (pokud jej už nemáte) vlastní názor, o který se s ostatními podělíte v následující diskusi. Inspirací vám mohou (ale pochopitelně také vůbec nemusí) být následující otázky:

Jde podle vás o závažný problém, nebo je to mediálně nafouknutá banalita?
Na čí straně je hlavní vina a kdo by za ni měl (případně) nést zodpovědnost?
Znáte nějaký obdobný případ, ať už na domácí nebo na zahraniční železnici?

Úvodní snímek: Rychlík v Duchcově, který se nevejde k nástupišti; zdroj: Zdopravy.cz © Jan Kroupa

Súvisiace odkazy