Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle

» Návrat

Pridané: 4.11.2011 8:00
Autor: PhDr. Zbyněk Zlinský, nick: » Zbyněk

Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle Včera byla v areálu plzeňské Škodovky zástupcům médií a pozvaným hostům představena nová jednopodlažní elektrická jednotka typové řady 7 Ev, která má ve třech různých provedeních během nadcházejících dvou let podstatně zvýšit úroveň regionální dopravy Českých drah na elektrizovaných tratích pěti krajů Čech a Moravy. VLAKY.NET nemohly u této významné události chybět.

 
 
 
 
 
 
Pozvánka na slavnostní křest vozidla, které už před svým fyzickým zrodem dostalo v titulku uvedený obchodní název, dorazila do naší redakce poněkud nečekaně, byť jsme okolnosti jeho vzniku se zájmem sledovali déle než rok. Konkrétně od 10. září minulého roku, kdy České dráhy zveřejnily tiskovou zprávu o připravovaném nákupu čtyř moderních dvousystémových elektrických jednotek pro jihočeskou páteřní trasu ze Strakonic přes České Budějovice do Českých Velenic, jak se lze dočíst v jejím textu. O čtyři dny později jsme se stejným způsobem dověděli, že obdobná vozidla budou jezdit i v dalších čtyřech krajích České republiky.
 
Plánované nasazení elektrických jednotek Škoda 7 Ev v krajích; zdroj: www.regiopanter.cz
 
Druhá tisková zpráva se (mimo jiné) zmiňovala o plánovaném nákupu 12 kusů třívozových elektrických jednotek s kapacitou 240 míst k sezení pro napájení 3 kV ss a 3 kusů dvousystémových jednotek pro napájení 3 kV ss a 25 kV 50 Hz. První zakázku České dráhy podaly ke zveřejnění 9.9.2010, druhou dne následujícího. Do obou soutěží se přihlásil jediný uchazeč, který ji pak pochopitelně také vyhrál: České dráhy uzavřely se společností Škoda Vagonka na základě otevřeného zadávacího řízení dva kontrakty na dodávku nových jednopodlažních pantografů. Půjde o patnáct třívozových a čtyři dvouvozové jednotky, dověděli jsme se 16.2.2011. 
 
Základní technické, výrobní a provozní údaje
označení předpokládané
445
644
645
označení reálné
440 + 442 + 441
650 + 651
640 + 642 + 641
tovární typ
7 Ev
rozchod
1 435 mm
napájecí systém
3 kVss
3 kVss/25 kV-50 Hz
3 kVss/25 kV-50 Hz
počet vozů
3
2
3
uspořádání dvojkolí
Bo'2' + Bo'2' + 2'Bo'
Bo'2' + 2 Bo'
Bo'2' + Bo'2' + 2'Bo'
trvalý výkon
2 040 kW
1 360 kW
2 040 kW
délka přes spřáhla
79 400 mm
52 900 mm
79 400 mm
maximální šířka
2 820 mm
maximální výška
4 260 mm
hmotnost
160 t
106 t
160 t
míst k sezení – 2. třída
232
138
232
míst k sezení – 1. třída
9
9
9
výrobce vozové skříně
ŠKODA VAGONKA, a.s.
výrobce mechanické části
ŠKODA TRANCPORTATION, a.s.
výrobce elektrické části
ŠKODA ELECTRIC, a.s.
roky výroby
2012 až 2014
počet kusů
12
4
3
pro kraj
Královéhradecký - 2
Pardubický - 3
Ústecký - 7
Jihočeský
Olomoucký
 
Někdo jistě začne spekulovat o tom, jak je možné, že vyhrál výrobce, jenž poptávaná vozidla měl jen „na prkně“ (byť na jejich vývoji údajně pracoval už po tři předchozí roky), když taková - a navíc v provozu osvědčená - na trhu nepochybně jsou. Jenomže se ukázalo, že to není tak docela pravda. Firmy jako Bombardier, Siemens a Stadler zájem o účast v soutěži sice měly, ale nebyly schopny dostát jejím podmínkám, zejména pokud jde o možnost manipulace s jednotlivými vozidly po rozpojení jednotky bez pomocných zařízení (což vyloučilo dnes převládající Jakobsovy podvozky) či o nikoliv běžné vstupní dveře minimální světlosti 1 500 mm. 
 

Vstupní dveře elektrického vozu 651.001-0 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
30.4.2011 byly spuštěny internetové stránky, jejichž pomocí hodlali objednatel s dodavatelem propagovat připravovaná vozidla, mimo jiné vyhlášením soutěže Pojmenujte nový vlak. Jak dopadla, to už víme – nové elektrické jednotky ponesou obchodní název RegioPanter. Což lze s „básnickou licencí“ komentovat, že za to více než půlstoletí od pořízení prototypů řady EM 475.0, jejichž sériové následovnice si svým vzhledem vysloužily poněkud nelichotivou přezdívku žabotlama, se náš národní železniční dopravce sice vrátil ke koncepci částečně nízkopodlažních „přízemních“ elektrických jednotek, ale zároveň pokročil od obojživelníků k šelmám.
 

První „žabotlama“ jako Os 9121 do Benešova u Prahy dne 17.9.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na stránce nového vlaku se mohla široká veřejnost seznámit nejen s určením a základními technickými parametry připravovaných elektrických jednotek, ale také s vizualizací návrhů vnějšího vzhledu i zařízení interiéru, jak je zpracovalo designérské studio akademického sochaře Jiřího Španihela DESCENT s.r.o., které se už v minulosti podílelo na tvorbě řady projektů v oblasti výroby kolejových vozidel, zejména pro někdejší MSV, a.s. Studénka. A také dovědět, že pořízení vozidel bude spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálních operačních programů, jejichž výčet je uveden níže v odkazech.
 

Vizualizace elektrické jednotky typu 7 Ev; zdroj: České dráhy, a.s.
 
Včera tedy nastala možnost porovnat zatím známá fakta spíš teoretické povahy a vizualizaci projektu se skutečností. Nečekanost pozvánky a.s. Škoda Transportation tak nespočívala v jejím obsahu, ale v datu – málokdo předpokládal, že v tak krátké době od podpisu smlouvy bude první jednotka už připravena předstoupit před zástupce médií, aby je mohli zprostředkovat svým „spotřebitelům“, a oficiální hosty, aby ji mohli pokřtít. I když první kroky její stavby novináři již počátkem jara tohoto roku veřejnosti prezentovali. Ale vidět na fotografii stavbu jednotlivých konstrukčních celků, je jistě něco jiného než na vlastní oči celé vozidlo.
 

Elektrická jednotka 650.001-1/651.001-0 před prezentací © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Což se podařilo nejprve už přítomným zástupcům médií a posléze i slavnostním hostům, kteří ale bezprostředně k vozidlu, čekajícímu na zkušební koleji nemohli, protože byli nasměrováni do nedalekého stanu k vyslechnutí úvodních projevů. U mikrofonu se postupně vystřídali Philippe Citroën, generální ředitel UNIFE,  Ing. Petr Žaluda, generální ředitel ČD, Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje (za Asociaci krajů České republiky), Ing. Jiří Paruza, generální ředitel Škoda Vagonka a Josef Bernard, generální ředitel Škoda Transportation. Posledně jmenovaný účastníkům slavnosti představil pracovníky, kteří byli „duchovními otci“ jednotky typu 7 Ev.
 

Josef Bernard vyzývá k potlesku pro tvůrce nové elektrické jednotky © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jí byla pochopitelně věnována všechna doposud vyřčená slova, jejichž souhrn se můžete dovědět z tiskové zprávy a její přílohy se základním popisem vozidla, avšak stále ještě v nepřítomnosti samotné oslavenkyně. A protože nemohla hora k Mohamedovi, nezbylo nic jiného, než aby celé to shromáždění opustilo relativní pohodlí temperovaného stanu a přesunulo se k zatím ještě anonymní elektrické jednotce, tvořené vozy s označením 650.001-1 a 651.001-0. Anonymitu posléze prolomily hostesky stržením přelepu rodného jména, které bylo v zápětí stvrzeno křtem v podobě bublinek z rukou zástupců výrobce, dopravce i budoucích uživatelů.
 

Představitelé krajů, Českých drah a Škodovky křtí železniční šelmu © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Když byl posléze učiněn pokus o hromadný snímek všech přítomných hostů s RegioPanterem v pozadí, vydali se zvěčnění do jeho útrob, a to nejen proto,aby se s nimi seznámili, nýbrž i v roli úplně prvních cestujících. Role strojvedoucího se přitom ujal sám nejvyšší šéf našeho národního železničního dopravce, což byla možná jedna z posledních příležitostí, kdy u Českých drah něco řídil. Pokud tedy budeme věřit včerejší televizní zprávě, že jej ministr dopravy hodlá v nejbližší době z jeho postu sesadit. Prý „dojede“ na to, že narušil vztahy své firmy se Škodovkou. V každém případě v podniku samém dojel dobře, i když pro cestu zpět byl též vystřídán.
 

RegioPanter se vrací ze své první jízdy s cestujícími © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A vcelku dobře si vzhledem k nastíněným okolnostem vedl také na tiskovém brífinku, který následoval hned poté, co si novináři prohlédli interiér nového vozidla. Otázky zástupců médií směřovaly k němu, jeho náměstkovi pro osobní dopravu Ing. Antonínu Blažkovi a oběma už zmíněným generálním ředitelům dodavatelských firem. Jejich spektrum bylo poměrně široké a značně přesahovalo rámec oné konkrétní události, což pochopitelně zkušené manažery nijak nevyvedlo z míry. To se podařilo až našemu zvídavému reportérovi, jenž se zajímal o to, na jakou dobu funkčnosti je konstruováno WC RegioPantera, tedy o kapacitu odpadové jímky.
 

Karel Furiš vznáší dotaz © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
I zástupci výrobce přiznali, že tu informaci nemají – nicméně spolu s představiteli dopravce nakonec odmítli možnost, že by během jízdy RegioPanterem někdo narazil na problém toalety automaticky uzamčené pro naplnění fekální nádrže. Jiným přítomným však zjevně smrdělo cosi jiného, a proto se opakovaně snažili pány za předsednickým stolem dotlačit k přiznání, že s tou výhrou Škodovky v soutěži na dodávku nových elektrických jednotek nebylo vše docela v pořádku. Což se jim samozřejmě nepodařilo. Tak na závěr jednotkám typu Škoda 7 Ev popřejme, aby zdárně zdolaly zkušební fázi i schvalovací proces a úspěšně vyrazily do provozu. 
 
Video Karla Furiše z první jízdy jednotky 7 Ev s cestujícími
Prameny a odkazy:
 1. České dráhy, a.s.
 2. „Nové elektrické jednotky pro ČD“, Ing. P.Kadeřávek, in: „Železniční magazín“ 2/2011
 3. Nové elektrické jednotky Českým drahám dodá opět Škoda - ŽelPage
 4. Elektrická jednotka Škoda 7 Ev - Wikipedie
 5. Jednopodlažní elektrická jednotka 440 / 640 / 650 na stánkách výrobce
 6. ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.
 7. ŠKODA VAGONKA, a.s.
 8. Jiří Španihel - průmyslový designér, DESCENT s.r.o.
 9. Na koleje zamíří RegioPanter
 10. Staré pantografy končí. Podívejte se, jak v Plzni staví nové - iDNES.cz
 11. ROP Severozápad – Ústecký kraj
 12. Regionální operační program (ROP) Jihozápad – Jihočeský kraj
 13. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod – Královéhradecký a Pardubický kraj
 14. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava – Olomoucký kraj
 15. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: RegioPanter na pozadí správní budovy svého výrobce © PhDr. Zbyněk Zlinský

PhDr. Zbyněk Zlinský


Galéria k článku

Počet: 75     Stránky: / 3        

Foto 03.11.2011 - Škoda Plzeň: čelo vozu 650.001-1 na p ...

Foto 03.11.2011 - Škoda Plzeň: čelo vozu 650.001-1 © Ph ...

Foto 03.11.2011 - Škoda Plzeň: jednotka 650.001-1/651.0 ...

Foto 03.11.2011 - Škoda Plzeň: hnací podvozek vozu 650. ...

Foto 03.11.2011 - Škoda Plzeň: elektrická výzbroj na st ...

Foto 03.11.2011 - Škoda Plzeň: spojení vozů 651.001-0 a ...

Foto 03.11.2011 - Škoda Plzeň: úplné označení vozu 651. ...

Foto 03.11.2011 - Škoda Plzeň: běžný podvozek vozu 651. ...

Foto 03.11.2011 - Škoda Plzeň: zadní nástupní dveře voz ...
nasledujúce obrázky »
Súvisiace odkazy

Diskusia

Pozn.: Názory diskutujúcich sa nemusia zhodovať s názormi VLAKY.NET.

Ak chceš pridať diskusný príspevok, musíš byť prihlásený.

» Pridaj diskusný príspevok s obrázkom

Príspevky: 63     Stránky: / 4     Výpis:    
» barguzin Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 525 30.5.2012 18:04
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle

Hmotnosť tejto šelmy uvedená v tabuľke článku je prázdná, či s cestujúcimi? Čo sa týka spriahla, s ktorým zo súčasných ZSSK-ČD vozidiel je schopný panter kuplovať?

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 839 7.11.2011 18:02
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle

To Ostravak:
Jacobs má jednu velkou výhodu a sice mnohem lepší vzájemné vymezení obou vagonů proti sobě, čili pro cestující komfortnější procházení a menší počet náprav, čili lepší součinitel adheze, se kterou mají jak Ešusy, tak Regiokřápy občas velké problémy. A není nic horšího, než výkonově nadupaný stroj, který se musí rozjíždět na zlomek výkonu, aby nehrabal. Když už budu chtít vozidlo, nebo, lépe řečeno, soupravu, která má v nasazení jako osobní vlak na vzdálenost kolem 3 km akcelerovat z nuly na 160 a v další stanici bezpečně zastavit, bude adheze klíčovým problémem, který lze řešit buď velkým počtem hnacích náprav, nebo zvýšením adhezní váhy. Je otázka co je lepší, zda velký počet slabších trakčních motorů, nebo velký nápravový tlak na malém počtu hnacích náprav. Každopádně konstrukční řešení jak Ešusů, tak Regiokřápů optimální zdaleka není.

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 839 7.11.2011 17:54
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle

Takže shrnutí: Štádler - Jacobsy, šroubovka. Mária - Jacobsy, spřáhlo, Panter - samostatné podvozky, spřáhlo (s Máriou, ani s čímkoli jiným nejspíš nekompatibilní). Nevím, jak vy, ale já mám dojem, že u ČD levá ruka neví, co dělá pravá! A pokud jde o Máriu; když mohou do Ústí nad Orlicí zajíždět polské Kýbly, můžeme se dočkat na tratích ČD i Márie, takže otázka kompatibility není až tak od věci. A pro Fajkuse: Spřáhlo je dobré v případě, že vozidla mají blbuvzdorné vybavení, které není nutno po každém spojení, nebo rozpojení mnohokrát a leckdy neúspěšně, resetovat a nastavovat.

» azetdak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 3 839 7.11.2011 17:42
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle

To Mikinko:
Adaptér - noční můra strojvedoucích! Těžký, neohrabaný krám, který není za co vzít a dá zabrat i dvoumužné obsluze. Dnes, když se ,,šetří" a fíra je na mašině sám, nemá, bez asistence, šanci opravit i jednoduchou závadu a ještě aby zápasil se 60 kilovým kusem železa! Děkuji, už jsem zvracel.

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 732 7.11.2011 11:37
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Možná při větším počtu jednotek...

Všechno má svá pro a proti. U nás (v souladu s vývojem kolem nás) jsou už od počátku (jak píše Karel) u elektrických jednotek používána spřáhla. Výjimkou se zdají být řady 560 a 460, jenže to vlastně technicky vzato nejsou jednotky, ale soupravy. My si tady můžeme psát leccos, různé názory (a ty jsou důležitější) mohou mít i lidé v provozu, ale co si šéfové drah objednají, to bude jezdit - ať se to komukoliv dalšímu líbí čili nic.

» karel.f Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 8 560 7.11.2011 9:12
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle

Na žabotlamách spřáhlo vydržeko padesát let. Je pravda že dnešní vozidla jsou nespolehlivá a když už fachčí tak ho zase nabere blázen na přejezdu. Pak je na řadě odtah.

» Fajkus Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 0 7.11.2011 8:57
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle

» 362.001
RE: Tomáši, psal jsem to v diskuzi v jiném příspěvku. Koukáš na automatické spřáhlo z pozice strojvedoucího - je fakt dobré, ale ze správkárenského nebo jiného hlediska už tak dobré není. Byla tady řeč o uspořádání podvozků a z toho vyplývající "královské dělení" z důvodu nedostatečných délek správkárenských hal. V současné době "dělíme" EJ ř.460 a máš slyšet "obsluhu posunu" při dělení a posunu ... nepublikovatelné! "Zázračná" Pendolina mají taky "přípravek" na spojení a po několika "úsměvných problémech" se spojením, raději přeruší výlukové práce a "zapnou" na průjezd této jednotky trolejové napětí. Neodsuzuji Tvůj názor, ale zatím nejsme na to "technologicky" připraveni.
Možná při větším počtu jednotek a spojování a rozpojování, třeba v době "špiček" nebo naopak to bude přínos ...

» 362.001 Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 10 904 6.11.2011 23:39
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle

A zas to spriahlo.. niet témy, kde by sa nerozoberalo. Adaptér na ešuse váži okolo 60 kíl a viem, že s jeho nasadzovaním býva značný problém. Zvlášť, keď u personálu rastie dôchodkový vek, u ľudí pribúdajú zdravotné potiaže a ochorenia chrbtice a počet ľudí obsluhujúcich hnacie vozidlá sa znižuje. Teda bez srandy, dnes je problém nájsť naraz aj len tých dvoch zdravých rušňovodičov, ktorí to bez problémov nahodia.
Spájanie autospriahla..: Ujo musí pred spojením zastaviť, obliecť si reflexnú vestu, vyliezť von, odmašličkovať uzlíky na ochrannom vaku, sňať ho, odniesť ho dnu, zájsť, spojiť a potom hooodnu chvíľu sa konfigurujú a synchronizujú riadiace počítače spojených jednotiek.
Ak mám na stanovišti reflexnú monterkovú bundu, nevidím najmenší problém si ju na peknú uniformu na nevyhnutne krátky čas natiahnúť. Za tú dobu, čo sa seriem s tým ochranným vakom na autospriahle, vliezť medzi nárazníky, jednou rukou hodiť na hák ľahkú motorovú šrubovečku..
Btw, videli ste už niekedy spojiť sa 840-ky v takom Studenom Potoku? Alebo inej oblúkovej stanici, či inde ako na ideálne priamej rovnej koľaji?
A ešte by som chcel vidieť, ako sa okrúhle gule ešusovitého spriahla vpracú do hranatých dier spriahla na 840. RegioPanter by ich mohol mať trojuholníkové, aby sa dal spojiť iba s RegioPanterom. Samozrejme najlepšie, ak iba séria prvých 5 kusov.

» Ostravak Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
Príspevky: 564 6.11.2011 11:59
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle

Velmi žhavá a výborná aktualita Dovolím se také zapojit do diskuse.
Ad Jakobsy:
Ano, v zahraničí se staví nové haly, u nás se zřejmě stavět nebudou, zejména z finančních důvodů. V dnešní době se i EJ471 při opravách rozpojuje na jednotlivé vozy (nehledě na to, že mnoho EJ471 již má díky jednoduchosti rozpojení prohozeny vozy), když se má třeba dělat něco jen na motorovém voze, případně se musí rozpojit, protože se jinak do hal nevejdou aj. Rozpojitelnost je taky výhodou při mimořádných situacích, kdy se nemusí zvedat celá jednotka, může se zvednout jen vůz a odpadá složité rozpojování jakobsů. Stačí totiž rozpojit elektrická pole krátkého spřáhla, samotné mechanické krátké spřáho a rozpojit topnou spojku. Toť vše. U JPJ se přidává ještě mezivozový přechod, ale rozpojit jej není zas tak velké zesložitění.
Dalším hlediskem je pak využitelná délka a šířka vozidla při použití klasických a jakobsových podvozků. Pakliže budu chtít stejně dlouhé vozidlo s Jakobsem, bude muset být uzší, pakliže budu chtít stějně široké vozidlo, bude muset být kratší.
Jenom jako takový šťouch pro ty, co tvrdí, že nové moderní vozidlo musí mít jakobsovy podvozky, se zeptám: Proč Desiro ML nemá Jakobsy?
Ad automatické spřáhlo:
V dnešní době je, dle mého, lepší přepnout na pultě přepínač a poodjetím rozpojit soupravy, než honit strojvedoucího mezi vozy a tam ho v montérkách nutit rozpojovat hadice a šroubovku. Při rozpojení i spojení je vše otázkou chvilky. Samozřejmě, pokud se nevyskytnou nějaké problémy, ale od toho je servis. Pro případ odtažení je v každé jednotce adaptér (v EJ471 dokonce dva, vždy uprostřed pluhu), kterýbez vetších problémů nasadí dva lidi (mluvím z vlastní zkušenosti) a celá operace nasazení na hák je otázkou cca 30 s až 1 min. Co se týče spřahovatelnosti mezi jednotlivými jednotkami, tak mechanicky spřáhnout by neměl být problém, čímž se propojí i hlavní a napájecí potrubí, jelikož mají stejný typ hlavy. Jediné, co spřáhnout nepůjde, jsou elektrická pole, což by ale ničemu nepomohlo, protože v různých typech jednotek jsou různé řídicí systémy. Dokonce díky normované hlavě automatického spřáhla by měly být vyměnitelné adaptéry jednotlivých jednotek. Ještě podotknu, že oproti EJ471 má Siemens o dost větší a zřejmě i o něco těžší adaptér.
Ad čelo:
Ano, hodně vozidel vypadá stejně, protože všechna vozidla musí plnit crashe dle TSI a další normy, které hodně věcí v návrhu limitují. Každý se ale snaží odlišit, byť v rámci limitů, které EU nařizuje. Stačí si porovnat, jak se změnilo Desiro nebo Vectron po příchodu všech TSI.

Mi osobně se jednotka líbí a věřím, že se po stádiu vychytávání a zaběhávání osvědčí. A když se podaří, tak se s ní třeba setkáme i v zahraničí

» Zbyněk Napíš poštu cez VLAKY.NET Mail
ČLEN REDAKCIE
Príspevky: 42 732 5.11.2011 22:32
Zobraz odkaz na diskusný príspevok
RE: ... a hlavně nahradilo již tak zastaralý vozový park

Nebo nevhodný, jako jsou klasické soupravy s lokomotivou. Dokonce, jak jsme se dověděli na brífinku, nejen u nás. Škodovka doufá v úspěch svých nových elektrických jednotek i v cizině. Padla tam zmínka o tendru italských FS - a to nepůjde o pár kusů.

nasledujúce príspevky »