Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle

4.11.2011 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Škodovácký RegioPanter se předvedl před skokem do schvalovací džungle

Včera byla v areálu plzeňské Škodovky zástupcům médií a pozvaným hostům představena nová jednopodlažní elektrická jednotka typové řady 7 Ev, která má ve třech různých provedeních během nadcházejících dvou let podstatně zvýšit úroveň regionální dopravy Českých drah na elektrizovaných tratích pěti krajů Čech a Moravy. VLAKY.NET nemohly u této významné události chybět.

 
 
 
 
 
 
Pozvánka na slavnostní křest vozidla, které už před svým fyzickým zrodem dostalo v titulku uvedený obchodní název, dorazila do naší redakce poněkud nečekaně, byť jsme okolnosti jeho vzniku se zájmem sledovali déle než rok. Konkrétně od 10. září minulého roku, kdy České dráhy zveřejnily tiskovou zprávu o připravovaném nákupu čtyř moderních dvousystémových elektrických jednotek pro jihočeskou páteřní trasu ze Strakonic přes České Budějovice do Českých Velenic, jak se lze dočíst v jejím textu. O čtyři dny později jsme se stejným způsobem dověděli, že obdobná vozidla budou jezdit i v dalších čtyřech krajích České republiky.
 
Plánované nasazení elektrických jednotek Škoda 7 Ev v krajích; zdroj: www.regiopanter.cz
 
Druhá tisková zpráva se (mimo jiné) zmiňovala o plánovaném nákupu 12 kusů třívozových elektrických jednotek s kapacitou 240 míst k sezení pro napájení 3 kV ss a 3 kusů dvousystémových jednotek pro napájení 3 kV ss a 25 kV 50 Hz. První zakázku České dráhy podaly ke zveřejnění 9.9.2010, druhou dne následujícího. Do obou soutěží se přihlásil jediný uchazeč, který ji pak pochopitelně také vyhrál: České dráhy uzavřely se společností Škoda Vagonka na základě otevřeného zadávacího řízení dva kontrakty na dodávku nových jednopodlažních pantografů. Půjde o patnáct třívozových a čtyři dvouvozové jednotky, dověděli jsme se 16.2.2011. 
 
Základní technické, výrobní a provozní údaje
označení předpokládané
445
644
645
označení reálné
440 + 442 + 441
650 + 651
640 + 642 + 641
tovární typ
7 Ev
rozchod
1 435 mm
napájecí systém
3 kVss
3 kVss/25 kV-50 Hz
3 kVss/25 kV-50 Hz
počet vozů
3
2
3
uspořádání dvojkolí
Bo'2' + Bo'2' + 2'Bo'
Bo'2' + 2 Bo'
Bo'2' + Bo'2' + 2'Bo'
trvalý výkon
2 040 kW
1 360 kW
2 040 kW
délka přes spřáhla
79 400 mm
52 900 mm
79 400 mm
maximální šířka
2 820 mm
maximální výška
4 260 mm
hmotnost
160 t
106 t
160 t
míst k sezení – 2. třída
232
138
232
míst k sezení – 1. třída
9
9
9
výrobce vozové skříně
ŠKODA VAGONKA, a.s.
výrobce mechanické části
ŠKODA TRANCPORTATION, a.s.
výrobce elektrické části
ŠKODA ELECTRIC, a.s.
roky výroby
2012 až 2014
počet kusů
12
4
3
pro kraj
Královéhradecký - 2
Pardubický - 3
Ústecký - 7
Jihočeský
Olomoucký
 
Někdo jistě začne spekulovat o tom, jak je možné, že vyhrál výrobce, jenž poptávaná vozidla měl jen „na prkně“ (byť na jejich vývoji údajně pracoval už po tři předchozí roky), když taková - a navíc v provozu osvědčená - na trhu nepochybně jsou. Jenomže se ukázalo, že to není tak docela pravda. Firmy jako Bombardier, Siemens a Stadler zájem o účast v soutěži sice měly, ale nebyly schopny dostát jejím podmínkám, zejména pokud jde o možnost manipulace s jednotlivými vozidly po rozpojení jednotky bez pomocných zařízení (což vyloučilo dnes převládající Jakobsovy podvozky) či o nikoliv běžné vstupní dveře minimální světlosti 1 500 mm. 
 

Vstupní dveře elektrického vozu 651.001-0 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
30.4.2011 byly spuštěny internetové stránky, jejichž pomocí hodlali objednatel s dodavatelem propagovat připravovaná vozidla, mimo jiné vyhlášením soutěže Pojmenujte nový vlak. Jak dopadla, to už víme – nové elektrické jednotky ponesou obchodní název RegioPanter. Což lze s „básnickou licencí“ komentovat, že za to více než půlstoletí od pořízení prototypů řady EM 475.0, jejichž sériové následovnice si svým vzhledem vysloužily poněkud nelichotivou přezdívku žabotlama, se náš národní železniční dopravce sice vrátil ke koncepci částečně nízkopodlažních „přízemních“ elektrických jednotek, ale zároveň pokročil od obojživelníků k šelmám.
 

První „žabotlama“ jako Os 9121 do Benešova u Prahy dne 17.9.2008 © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Na stránce nového vlaku se mohla široká veřejnost seznámit nejen s určením a základními technickými parametry připravovaných elektrických jednotek, ale také s vizualizací návrhů vnějšího vzhledu i zařízení interiéru, jak je zpracovalo designérské studio akademického sochaře Jiřího Španihela DESCENT s.r.o., které se už v minulosti podílelo na tvorbě řady projektů v oblasti výroby kolejových vozidel, zejména pro někdejší MSV, a.s. Studénka. A také dovědět, že pořízení vozidel bude spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálních operačních programů, jejichž výčet je uveden níže v odkazech.
 

Vizualizace elektrické jednotky typu 7 Ev; zdroj: České dráhy, a.s.
 
Včera tedy nastala možnost porovnat zatím známá fakta spíš teoretické povahy a vizualizaci projektu se skutečností. Nečekanost pozvánky a.s. Škoda Transportation tak nespočívala v jejím obsahu, ale v datu – málokdo předpokládal, že v tak krátké době od podpisu smlouvy bude první jednotka už připravena předstoupit před zástupce médií, aby je mohli zprostředkovat svým „spotřebitelům“, a oficiální hosty, aby ji mohli pokřtít. I když první kroky její stavby novináři již počátkem jara tohoto roku veřejnosti prezentovali. Ale vidět na fotografii stavbu jednotlivých konstrukčních celků, je jistě něco jiného než na vlastní oči celé vozidlo.
 

Elektrická jednotka 650.001-1/651.001-0 před prezentací © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Což se podařilo nejprve už přítomným zástupcům médií a posléze i slavnostním hostům, kteří ale bezprostředně k vozidlu, čekajícímu na zkušební koleji nemohli, protože byli nasměrováni do nedalekého stanu k vyslechnutí úvodních projevů. U mikrofonu se postupně vystřídali Philippe Citroën, generální ředitel UNIFE,  Ing. Petr Žaluda, generální ředitel ČD, Milan Chovanec, hejtman Plzeňského kraje (za Asociaci krajů České republiky), Ing. Jiří Paruza, generální ředitel Škoda Vagonka a Josef Bernard, generální ředitel Škoda Transportation. Posledně jmenovaný účastníkům slavnosti představil pracovníky, kteří byli „duchovními otci“ jednotky typu 7 Ev.
 

Josef Bernard vyzývá k potlesku pro tvůrce nové elektrické jednotky © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jí byla pochopitelně věnována všechna doposud vyřčená slova, jejichž souhrn se můžete dovědět z tiskové zprávy a její přílohy se základním popisem vozidla, avšak stále ještě v nepřítomnosti samotné oslavenkyně. A protože nemohla hora k Mohamedovi, nezbylo nic jiného, než aby celé to shromáždění opustilo relativní pohodlí temperovaného stanu a přesunulo se k zatím ještě anonymní elektrické jednotce, tvořené vozy s označením 650.001-1 a 651.001-0. Anonymitu posléze prolomily hostesky stržením přelepu rodného jména, které bylo v zápětí stvrzeno křtem v podobě bublinek z rukou zástupců výrobce, dopravce i budoucích uživatelů.
 

Představitelé krajů, Českých drah a Škodovky křtí železniční šelmu © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Když byl posléze učiněn pokus o hromadný snímek všech přítomných hostů s RegioPanterem v pozadí, vydali se zvěčnění do jeho útrob, a to nejen proto,aby se s nimi seznámili, nýbrž i v roli úplně prvních cestujících. Role strojvedoucího se přitom ujal sám nejvyšší šéf našeho národního železničního dopravce, což byla možná jedna z posledních příležitostí, kdy u Českých drah něco řídil. Pokud tedy budeme věřit včerejší televizní zprávě, že jej ministr dopravy hodlá v nejbližší době z jeho postu sesadit. Prý „dojede“ na to, že narušil vztahy své firmy se Škodovkou. V každém případě v podniku samém dojel dobře, i když pro cestu zpět byl též vystřídán.
 

RegioPanter se vrací ze své první jízdy s cestujícími © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
A vcelku dobře si vzhledem k nastíněným okolnostem vedl také na tiskovém brífinku, který následoval hned poté, co si novináři prohlédli interiér nového vozidla. Otázky zástupců médií směřovaly k němu, jeho náměstkovi pro osobní dopravu Ing. Antonínu Blažkovi a oběma už zmíněným generálním ředitelům dodavatelských firem. Jejich spektrum bylo poměrně široké a značně přesahovalo rámec oné konkrétní události, což pochopitelně zkušené manažery nijak nevyvedlo z míry. To se podařilo až našemu zvídavému reportérovi, jenž se zajímal o to, na jakou dobu funkčnosti je konstruováno WC RegioPantera, tedy o kapacitu odpadové jímky.
 

Karel Furiš vznáší dotaz © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
I zástupci výrobce přiznali, že tu informaci nemají – nicméně spolu s představiteli dopravce nakonec odmítli možnost, že by během jízdy RegioPanterem někdo narazil na problém toalety automaticky uzamčené pro naplnění fekální nádrže. Jiným přítomným však zjevně smrdělo cosi jiného, a proto se opakovaně snažili pány za předsednickým stolem dotlačit k přiznání, že s tou výhrou Škodovky v soutěži na dodávku nových elektrických jednotek nebylo vše docela v pořádku. Což se jim samozřejmě nepodařilo. Tak na závěr jednotkám typu Škoda 7 Ev popřejme, aby zdárně zdolaly zkušební fázi i schvalovací proces a úspěšně vyrazily do provozu. 
 
Video Karla Furiše z první jízdy jednotky 7 Ev s cestujícími
Prameny a odkazy:
 1. České dráhy, a.s.
 2. „Nové elektrické jednotky pro ČD“, Ing. P.Kadeřávek, in: „Železniční magazín“ 2/2011
 3. Nové elektrické jednotky Českým drahám dodá opět Škoda - ŽelPage
 4. Elektrická jednotka Škoda 7 Ev - Wikipedie
 5. Jednopodlažní elektrická jednotka 440 / 640 / 650 na stánkách výrobce
 6. ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.
 7. ŠKODA VAGONKA, a.s.
 8. Jiří Španihel - průmyslový designér, DESCENT s.r.o.
 9. Na koleje zamíří RegioPanter
 10. Staré pantografy končí. Podívejte se, jak v Plzni staví nové - iDNES.cz
 11. ROP Severozápad – Ústecký kraj
 12. Regionální operační program (ROP) Jihozápad – Jihočeský kraj
 13. Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod – Královéhradecký a Pardubický kraj
 14. Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava – Olomoucký kraj
 15. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Titulní snímek: RegioPanter na pozadí správní budovy svého výrobce © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy