Slovenský národný dopravca bol vlani úspešný

7.3.2019 8:00 Tomáš Kováč Zdroj: ZSSK - tlačová správa

Slovenský národný dopravca bol vlani úspešný

Počet platiacich cestujúcich vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) každý rok stúpa. Ľudia ich čoraz častejšie využívajú aj na prepravu bicyklov, áut a zásielok. Najviac cestujú vlakmi obyvatelia v Bratislavskom samosprávnom kraji. Cestujúcim platiacim rekordérom je muž, ktorý minulý rok zrealizoval 467 ciest. Tento rok sa začne najväčšia modernizácia v histórii ZSSK – v nasledujúcich troch rokoch pribudne na koľajnice 87 nových vozidiel. Prvé prídu už v máji 2019.

ZSSK za rok 2018 prepravila celkom 73 807 854 cestujúcich, čo znamená v porovnaní s rokom 2017 nárast o 1,8 %. Z celkového počtu prepravených tvoria číslo 46 514 947 platiaci cestujúci, čo predstavuje medziročný nárast o 1,7 %. Vo vlakoch InterCity, ktoré ZSSK prevádzkuje v komerčnom režime, sa v roku 2018 prepravilo dohromady 791 695 všetkých cestujúcich (rok 2017: 705 684 cestujúcich), čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje nárast o 12,2 %.

„Som veľmi rád, že počet cestujúcich vlakmi ZSSK stále stúpa. Vlaková doprava je tým najlepším spôsobom hromadnej dopravy a má najmenší negatívny dosah na životné prostredie. Sme radi, že po našom viacročnom úsilí prichádza čas, keď na koľajnice pribudne 87 nových vozidiel. Tie zásadne zmenia obraz i kvalitu slovenského cestovania vlakom. Je to historicky najväčšia modernizácia v takom krátkom časovom intervale,“ uviedol Filip Hlubocký, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK.

ZSSK dosiahla po ôsmich rokoch v roku 2018 opäť vyrovnaný hospodársky výsledok. Hoci pôvodný plán počítal so stratou 2 milióny eur, spoločnosť dosiahla zisk 6-tisíc eur. EBIDTA sa zvýšila z 84 281-tisíc eur na 91 366-tisíc eur, výsledný hospodársky výsledok (na porovnateľnej báze s rokom 2017) sa dostal na tzv. čiernu nulu. ZSSK zmenila spôsob účtovania doplatku kompenzácie za výkony podľa zmluvy so štátom a spoločnosť vykáže mimoriadny zisk cca. 37 mil. eur. Celý tento účtovný zisk sa použije na umorenie strát z minulých rokov, čím sa zlepší vlastné imanie ZSSK o ca. 27 percent a ekonomika ZSSK sa stane transparentnejšou.

„Rok 2018 bol pre nás prelomový nielen kvôli hospodárskemu výsledku, ktorý je po dlhom čase opäť vyrovnaný – na nule, bez strát a lepší ako plánovaný. Dôležité pre celkovú finančnú stabilitu a rozvoj firmy je ale rozhodnutie o navýšení vlastného imania, ktoré sme dohodli s naším akcionárom, Ministerstvom dopravy a výstavby SR. Novou systematikou účtovania sme dosiahli väčšiu transparentnosť našej spoločnosti. Po novom už neprenášame straty z minulých období do nasledujúcich rokov a tvorba hospodárskeho výsledku je značne zrozumiteľnejšia,“ povedal Patrik Horný, podpredseda predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky a informačného manažmentu ZSSK. Zároveň dodal: „Za rok 2018 uverejňujeme 2 hospodárske výsledky: HV 1 – štandardný hospodársky výsledok a jednorazovo i mimoriadny HV 2, ktorý obsahuje opatrenie o novej systematike účtovania dotácie za rok 2018 formou dohadnej položky. Tento krok dostane ZSSK v roku 2018 do fiktívneho účtovného zisku 37 mil. eur a po rozhodnutí akcionára zníži akumulovanú stratu z predchádzajúcich období, čo povedie k zvýšeniu vlastného imania spoločnosti. Reálnym a jasným výsledkom hospodárenia našej spoločnosti sú vyrovnané príjmy i výdavky, žiadna strata. Máme z toho veľkú radosť, je to bez zvyšovania cestovného.“

Premyslené riadenie ekonomiky ZSSK je viditeľné aj na nasledovnom fakte:

Rámcové ekonomické podmienky v roku 2018:

 • nárast priemerných platov v ZSSK o 7,65 % (+8,3 mil. eur)
 • navýšenie výdajov na údržbu o 15 mil. eur
 • nárast nákladov na energie +4,8 mil. eur
 • oficiálny index nárastu priemyselných cien v roku 2018 je 3 % a veľa náhradných dielov je nedostatkových
 • ZSSK pracuje s nezvýšeným cestovným už niekoľko rokov

V rokoch 2019 – 2022 pribudne na slovenských koľajniciach 25 ks moderných elektrických jednotiek (Žilinský kraj), 21 ks dieselmotorových jednotiek (okolie Zvolena), 5 nových elektrických jednotiek a 1 multifunkčný rušeň (Vysoké Tatry), 35 ks novovyrobených osobných vozňov radu Bmpz a Ampz (diaľková doprava), 50 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bmz (diaľková doprava) a 34 ks renovovaných vozňov Bpeer a Apeer (diaľková doprava).

V rámci medzištátnej prepravy cestovalo do alebo zo štátov, ktoré susedia so Slovenskou republikou, celkom 4 milióny cestujúcich (rok 2017: 3,6 mil. cestujúcich), čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje nárast o 11,03 %. Najviac sa cestujúci prepravujú do/z Rakúska (1,82 mil. cestujúcich – medziročný nárast +22,20 %) a do/z Českej republiky (1,70 mil. cestujúcich – medziročný nárast +2,71 %), potom nasleduje Maďarsko (430,3 tis. cestujúcich), Poľsko (31,3 tis. cestujúcich) a Ukrajina (15,5 tis. cestujúcich).

V rámci vnútroštátnej prepravy sa medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi prepravilo spolu 64,43 milióna cestujúcich. Najviac železničnú dopravu využívajú v Bratislavskom samosprávnom kraji (16,23 mil. prepravených cestujúcich), Žilinskom samosprávnom kraji (6,76 mil. prepravených cestujúcich) a Prešovskom samosprávnom kraji (6 mil. prepravených cestujúcich). Na tratiach tatranskej elektrickej železnice a ozubnicovej železnice sa vlakmi ZSSK v roku 2018 prepravilo spolu 2,89 milióna cestujúcich (rok 2017: 2,59 mil. – medziročný nárast +11,9 %), čo je porovnateľné s počtom prepravených cestujúcich v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja (3,12 mil. prepravených cestujúcich) alebo Nitrianskeho samosprávneho kraja (2,71 mil. prepravených cestujúcich).

Čo sa týka vnútroštátnej diaľkovej dopravy, najviac využívanou je linka Bratislava – Košice. V rámci prímestskej a regionálnej dopravy sa cestujúci najčastejšie prepravujú na linkách Bratislava hl. st. – Leopoldov, Bratislava hl. st. – Nové Zámky a Košice – Lipany. Z platiacich cestujúcich, ktorí disponujú zákazníckym kontom ZSSK, je cestujúcim s najvyšším počtom zrealizovaných ciest muž, ktorý v roku 2018 uskutočnil spolu 467 ciest.

Hoci vlaky národného dopravcu najčastejšie využívajú cestujúci na bežnú dopravu napríklad do školy, do práce alebo na výlety, ZSSK umožňuje, aby vlakom národného dopravcu prepravili spolu so sebou aj zvieratá či bicykle, ale aj autá, motorky, trojkolky a štvorkolky, prípadne využili možnosť kuriérskej zásielky. V roku 2018 odviezla ZSSK svojimi vlakmi:

 • 164 320 kusov bicyklov (rok 2017: 149 726 kusov bicyklov – medziročný nárast +9,8 %);
 • 56 699 psov (rok 2017: 53 994 psov – medziročný nárast +5 %);
 • 1 356 kusov zásielok prostredníctvom kuriérskej služby (rok 2017: 1 294 kusov zásielok – medziročný nárast +4,8 %);
 • 20 422 vozidiel (rok 2017: 19 693 vozidiel – medziročný nárast +3,7 %), z čoho bolo:
  • 18 415 áut (rok 2017: 18 077 áut – medziročný nárast +1,87 %);
  • 2 007 ostatných motorových vozidiel (rok 2017: 1 616 vozidiel – medziročný nárast +24,2 %).

Prehľad vývoja ZSSK za obdobie rokov 2014 – 2018:

Zrealizované a plánované investície súčasného manažmentu ZSSK do vozidlového parku:

25 ks moderných elektrických jednotiek

 • celkový objem: 160 miliónov eur
 • predpokladané dodanie prvej jednotky: 2020 (dodávky 2020 – 2022)
 • nasadzovanie: regionálna doprava Žilinský kraj

21 ks dieselmotorových jednotiek

 • celkový objem: 77 miliónov eur
 • predpokladané dodanie prvých vozidiel: druhý kvartál roka 2019
 • nasadzovanie: regionálna doprava Banskobystrický samosprávny kraj

5 nových elektrických jednotiek a 1 multifunkčný rušeň

 • celkový objem eur: 38,8 milióna eur
 • predpokladané dodanie: grafikon 2020/2021
 • nasadzovanie: Vysoké Tatry

35 ks novovyrobených osobných vozňov radu Ampz (7 ks) a Bmpz (28 ks)

 • celkový objem eur: cena za 1 ks približne 1,89 milióna eur
 • predpokladané dodanie: v priebehu rokov 2018 – 2021
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

50 ks modernizovaných osobných vozňov radu Bmz

 • celkový objem eur: cena za 1 ks = 748 500 eur
 • predpokladané dodanie: v priebehu rokov 2018 – 2021
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Žilina – Praha; Bratislava – Košice)

34 ks diaľkových vozňov radu Apeer (14 ks) a Bpeer (20 ks) – renovácia vo vlastnej réžii

 • celkový objem eur: 3,5 milióna eur (predpokladané náklady na 1 vozeň = 100-tisíc eur)
 • dodanie: zákazka má byť hotová do konca roka 2019
 • nasadzovanie: diaľková doprava (Budapešť – Košice; Ostrava – Žilina – Banská Bystrica; Praha – Žilina; Bratislava – Zvolen – Košice; Bratislava – Žilina – Košice)

Všeobecné informácie:

ZSSK zabezpečuje osobnú železničnú dopravu na Slovensku. Stopercentným akcionárom ZSSK je Slovenská republika prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorá si zmluvne objednáva a platí služby vo verejnom záujme v osobnej železničnej doprave. Prioritnú časť majetku tvoria železničné koľajové vozidlá (rušne, vozne, vlakové súpravy). Spoločnosť vznikla v roku 2005 a je jedným z troch nástupníckych podnikov jednotných železníc (popri Železniciach SR a Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia). ZSSK od 3. marca 2019 realizuje priemerne 1518 vlakov denne, z toho 226 diaľkových vlakov a 1292 regionálnych a prímestských spojov. Zastavuje v 713 staniciach a zastávkach, jazdí na linkách po 2909 kilometroch tratí na Slovensku.

Úvodná ilustračná snímka: Vlak IC ZSSK s najmodernejším rušňom národného dopravcu na čele
(11.1.2019, Vrútky) © Pavol Kubík

Súvisiace odkazy