Fotopostrehy z koridoru (2)

22.7.2017 8:00 Kamil Korecz

Fotopostrehy z koridoru (2)

V dnešnej aktualite vám prinášame obrazový pohľad na prebiehajúcu modernizáciu koridorovej trate č. 120 ŽSR. Zdokumentovaný je stavebne aktívny traťový úsek medzi Žilinou a Zlatovcami. Progres prác je možné odsledovať porovnaním s dokumentáciou rovnakého úseku z októbra minulého roka.

 

 

 

 

Všetky tu prezentované fotky vznikli dňa 8. júla 2017 cez presklenie zadných dverí rýchlika R 600, nesúceho komerčný názov. Nanešťastie poloha ranného slnka nebola snímaniu cez sklo veľmi priaznivá, avšak získané fotografie sú dostatočne čitateľné a dokážu predostrieť pohľad na aktuálny stav prác v zachytenom úseku. Všetky fotografie v galérii sú zoradené chronologicky od Žiliny po Trenčín-Zlatovce.


Predzvesť do Žiliny © Kamil Korecz

Jedna traťová koľaj za Žilinou je dokončená, druhá iba na krátkom úseku. Zvyšný úsek chýba, avšak železničný spodok a trakčné podpery sú dokončené. Pri hrádzi vodnej nádrže Hričov sa ponad trať buduje kovová konštrukcia, pravdepodobne lávka pre peších. Cestný nadjazd pri Hornom Hričove je sprevádzkovaný, starý bol asanovaný a trať je v tomto mieste už plne preložená. Zastávka Horný Hričov je pri prevádzkovanej traťovej koľaji dokončená, dokončuje sa podchod a nástupišťe pri vylúčenej.


Zastávka Horný Hričov © Kamil Korecz

Pred vjazdom do Dolného Hričova, konkrétne od km 194,469, sa objavuje aj novovybudovaná druhá traťová koľaj. V Dolnom Hričove je hotovo, vrátane napojenia vlečiek. V nadväzujúcom traťovom úseku je trať plne dokončená a prevádzkovaná dvojkoľajne. Dokončená je stanica Bytča aj zastávky Predmier a Plevník–Drienové.


Plevník-Drienové v novej podobe © Kamil Korecz

Za odrezom pred stanicou Považská Teplá trať nabieha na pôvodný zvršok v oboch traťových koľajach. Najbližšie stavebné práce je vidieť v stanici Považská Bystrica, kde sa buduje druhé nástupište, o jednu koľaj vzdialenejšie od budovy ako bolo to pôvodné (asanované). Za stanicou sa intenzívne pracuje na spodnej stavbe výraznej preložky, trať sa tu odsunie bližšie ku korytu Váhu. V krátkom úseku, kde bude trať viesť v pôvodnej stope, sa práce ešte nezačali.


Začiatok prekladaného úseku, Považská Bystrica © Kamil Korecz

V ďalšom úseku bude trať vedená dvoma novými tunelmi a viaduktom ponad vodnú nádrž Nosice. V mieste tunelových portálov je možné zahliadnuť stavebný ruch, ale nezdá sa, že by sa už začalo s razením. Vodná nádrž je takmer v celej šírke prehradená dočasným presypom, začalo sa s baranením základov pilierov mosta.


Presyp cez vodnú nádrž Nosice v mieste budúceho viaduktu © Kamil Korecz

Pravdepodobne až do stavebného dokončenia tunelov a viaduktu bude traťový úsek medzi Považskou Bystricou a Púchovom slúžiť v pôvodnej podobe a ako dvojkoľajný. Pred stanicou Púchov, v mieste dočasne umiestnenej pojazdnej transformátorovne, sa trať napája na zmodernizovaný a plne dokončený úsek. Ten pokračuje až do Trenčína, kde ešte stále prebiehajú práce na dokončení nového mosta cez Váh.


Zvršok na moste sa zdá byť kompletný, trolej chýba, Trenčín © Kamil Korecz

Preložením jednokoľajnej prevádzky na nový most sa mohli začať práce na stavbe druhej koľaje. Zostáva vykonať niekoľko málo prác na spodnej stavbe na trenčianskom predmostí, sfinalizovať pokládku zvršku a dokončiť napojenie chynorianskej trate. Trať na starých mostoch a nadväzujúcich úsekoch už bola znesená.


Čo bude so starými mostmi?, Trenčín © Kamil Korecz

Dokončením rozostavaných úsekov vznikne súvislá koridorová trať z Bratislavy–Rače až ku Žiline. S výnimkou náročného úseku medzi Púchovom a Považskou Bystricou sa dá očakávať pomerne skoré dokončenie stavebných prác. Zostáva otázkou, kedy a či vôbec sa bude pokračovať v prácach na ďalších úsekoch.

Úvodná snímka: Chynorianska trať odbočí poza protihlukovú stenu vpravo, Trenčín © Kamil Korecz

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy