Aktuality z koridoru – VII. časť: Nové Mesto nad Váhom (a Piešťany)

30.1.2007 8:25 Marko Engler

Aktuality z koridoru – VII. časť: Nové Mesto nad Váhom (a Piešťany)

V minulej časti som síce v texte použil popis celého modernizovaného úseku Bratislava – Nové Mesto nad Váhom, fotografie však boli prevažne z leta 2006 z Trnavy. Keďže stále sú dni „krátke“ a tmy je viac ako svetla, nemôžem poskytnúť fotky zo súčasného stavu rekonštrukčných prác. Podarilo sa mi však dostať ešte za svetla do Nového Mesta nad Váhom, takže teraz môžem ponúknuť aspoň to málo, čo je v galérii (aj keď nie veľmi vhodnej kvality).

Zatiaľ čo rekonštrukcie traťových koľají a staníc skončili minulý rok pred Brunovcami, ešte začiatkom zimy sa začali prvé práce na „okrajových“ častiach koridoru už aj v Novom Meste nad Váhom. Najvýraznejšou bolo zrušenie napojenia vlečiek PNZZ, Lesov, vojenského útvaru (pôvodne aj ďalších vlečiek) do koľaje č. 6b na piešťanskom zhlaví do „myjavskej“ koľaje č. 4b. Pôvodná výhybka č. V1 vybavená elektromotorickým prestavníkom sa vyradila z prevádzky a za jej rozvetvením do odovzdávkového koľajiska vlečiek sa koľaje rozobrali. Bez „práce“ zostali aj návestidlá Se17 a Se18, ako aj výkoľajky č. CVk1 a VVk1.

Za terajšou výhybkou č. 48 na koľaji č. 4b (koľaj do Myjavy) sa osadila nová výhybka č. 48XA, ktorou sa napojili vlečky už bez odovdzávkového koľajiska. Bola tak zriadená odvratná koľaj pomocou novej výhybky č. V1 (typ JS 1:7,5 190 P). Vlečka vojenského útvaru (ďalej VÚ) sa napojila priamo (a bez odvratnej koľaje) do koľaje vlečky vedúcej k PNZZ a Lesom. Ďalej už vlečka nebola rekonštruovaná. Zaujímavosťou je, že vlečka VÚ sa už dlhšie nepoužíva, napriek tomu sa rekonštrukčným prácam nevyhla.

 

Pri rekonštruovanom úseku vlečky sa už skladajú nové stožiare trakčného vedenia, štrk a staré podvaly. Ďalšie práce sú pozorovateľné v oblasti priecestia a podchodu (piešťanské zhlavie). Podchod, ktorý bol však maximálne ignorovaný pešími, je uzatvorený a sú v ňom pozorovateľné opravy. Jeho otvorením 1. mája 1978 bolo cielené zaistenie bezpečnosti ľudí, ktorí vtedajšie závory podliezali (a to v celých skupinách najmä pri striedaní zmien v továrňach – pretože cesta spája priemyslovú zónu s centrom). Závory (v súčasnosti  už typu AŽD 71) dodnes bývajú často aj dlho spustené, pretože na zhlaví, kde sa zaúsťuje dvojkoľajná hlavná trať s vedľajšou traťou a vlečkovým napojením býva často vykonávaný aj posun, čo spôsobuje spustenie závor aj na 15 minút. Náhrada priecestia podjazdom snáď odstráni „samovrahov“, ktorí by to chceli risknúť s vlakom rútiacim sa z oblúka po modernizovanej trati...

Rekonštrukcia už začína aj na ceste k stanici, pretože vybudovaním podjazdu v stiesnených podmienkach sa zmení celý charakter a spôsob organizácie dopravy na okolitých komunikáciách (vrátane dlhodobej uzávierky počas rekonštrukcie).

V koľajisku stanice sa zatiaľ vytrhala koľaj číslo 6 vrátane výhybky č. 32 (vľavo od staničnej budovy) a na nepárnej skupine koľaj č. 5, ktorá má znesené už aj trolejové vedenie.

 

Na koľajách č. 6a, 8a a 10a sa už „udomácňujú“ stavebné firmy, ktoré by mali do konca decembra 2008 celú rekonštrukciu stanice vykonať.

K nadväzným úsekom koridoru spomeniem, že pri hradle Zámlačie (úsek Nové Mesto – Považany/Brunovce) sa ešte pred napadaním snehu odstránila úrodná zemina z polí v mieste, kde bude základ budúceho cestného nadjazdu (ako náhrada za úrovňové priecestie). Uskutočnili sa tam už aj výkopové práce a prvé návozy zeminy a štrku.

V Piešťanoch, kde stále nie je dokončená párna skupina vrátane ostrovného nástupišťa č. 2, sa intenzívne pracovalo až do príchodu snehu a mrazov, čo ďalší postup opäť spomalí. Koľaje sú však položené a zaštrkované, dokončuje sa najmä trolejové vedenie a samotné nástupište s podchodom. Koľaj a trolejové vedenie ešte nie sú dokončené na napojení 2. TK do Piešťan od Nového Mesta, kde sa už ale osadil železobetónový most, ktorý predstavuje posledný úsek bez položenej koľaje. Preto sa medzi Piešťanmi a Brunovcami jazdí iba po 1. TK. Cestný podjazd pri kasárňach je stále rozostavaný, preto sú Piešťany (rozdelené železnicou) cestne spojené iba nadjazdom cesty Piešťany – Vrbové.

 

A v Leopoldove sa spustilo osvetlenie nástupíšť, čo spolu s rozsvietenými návestidlami (zatiaľ s krížmi neplatnosti) konečne vytvára dojem železničného uzla...

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy