Aktuality z koridoru - XIII. časť: Fotograficky

3.10.2011 8:00 Ing. Marko Engler

Aktuality z koridoru - XIII. časť: Fotograficky

Práce na modernizácii železničnej trate medzi Novým Mestom nad Váhom a Púchovom aj tento rok pokračovali. Z úseku medzi Novým Mestom a Zlatovcami som mal možnosť urobiť niekoľko fotografií, ktoré ponúkam aspoň so stručným textom.

 

 

 

 

Fotografie zobrazujú dianie ku koncu septembra 2011, teda krátko pred predpokladaným príchodom zimného režimu a tým spomaleniu rekonštrukčných prác (a prechodu na dvojkoľajnú prevádzku, ktorá sa podľa najnovších informácii o niekoľko týždňov oneskorí).

Pri rekonštrukciách sa stále vynecháva úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá (čo samozrejme spôsobuje veľa problémov v nadväznosti na ostatné úseky), napreduje však stavba tunela pod Tureckým vrchom. Aj na ďalších úsekoch sa pripravuje zavedenie dvojkoľajnej prevádzky po vykonanej modernizácii.

Stanica Melčice už existuje len ako zmodernizovaná zastávka s automatickým hradlom (zatiaľ provizórnym) bez koľajového rozvetvenia. Namiesto stanice vznikla výhybňa Nivy smerom ku Kostolnej, ktorá sa v súčasnosti využíva na prechod dvojkoľajnej trate do jednej koľaje medzi Nivami a Bohuslavicami. Zastávka v Kostolnej-Záriečí je už v prevádzke pre obidve koľaje dlhšie.

V poslednom období sa kladie nepárna skupina stanice Trenčianske Bohuslavice, ktorá aj po modernizácii zostáva ako stanica, navyše bez posunutia nástupíšť bližšie k obci. Vlečka do Agrochemického podniku je niekoľko mesiacov koľajovo úplne odpojená od ŽSR.

Pred tunelom sa na strane od Trenčína začala v septembri betonáž základovej dosky, na ktorú sa budú zalievať betónom podvalové elementy slúžiace na neskoršie uchytenie koľajníc pevnej jazdnej dráhy.

Na koridore sa tak neustále pracuje, tiež aj na jeho úseku medzi Trenčianskou Teplou a Púchovom. Čo však najviac ukáže „modernosť“ tejto modernizácie aj pre cestujúcich, budú nové poschodové súpravy, ktoré sa postupne nasadzujú do prevádzky, a pribúdanie rekonštruovaných osobných vozňov pre rýchliky aj osobné vlaky...

Titulná snímka: "160" - to už vyzerá inak... 10.8.2011 © Ing. Marko Engler

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy