Aktuality z koridoru - XII. časť: Po rokoch len bleskovo

31.3.2011 8:00 Ing. Marko Engler

Aktuality z koridoru - XII. časť: Po rokoch len bleskovo

Je to už niekoľko rokov, čo sa na stránkach VLAKY.NET objavil ďalší diel Aktualít z koridoru, konkrétne z trate Bratislava – Žilina. Dôvodov je niekoľko – autor už nemá toľko možností cestovať vlakom ani času na výlety, ale tiež čoraz menej vozňov umožňujúcich fotografovanie z idúceho vlaku (celé alebo výklopné okná).

Napriek tomu by som rád uviedol niekoľko informácií z nedávnej cesty medzi Novým Mestom a Zlatovcami, počas ktorej bola možnosť aj fotografovať...

 

Niť z celej prestavby sa mi stratila už dávnejšie, takže nemám úplný prehľad o postupe prác za posledné roky. Stručne len uvediem, že úsek Bratislava-Rača – Nové Mesto nad Váhom je už po rekonštrukcii a okrem diaľkového riadenia z Trnavy je už aktivovaný aj zabezpečovací systém ETCS-1 umožňujúci niektorým vlakom jazdu rýchlosťou 160 km/h. Negatívom sú postupné demolácie stavieb ŽSR vandalmi, prepadávanie sa niektorých nástupíšť a takmer úplná nefunkčnosť výťahov medzi podchodmi a nástupišťami vo väčšine staníc (Leopoldov, Nové Mesto nad Váhom...).

Stavebné práce sa už presunuli na úseky medzi Novým Mestom nad Váhom a Zlatovcami a medzi Trenčianskou Teplou a Púchovom. Úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá je pripravený len papierovo a jeho realizácia sa odďaľuje neuzavretím tendra výberu zhotoviteľa stavby. Medzi Trenčianskou Teplou a Púchovom nemám aktuálne informácie, minulý rok však dokončili medzistaničný úsek Trenčianska Teplá – Dubnica nad Váhom a keď som v lete prechádzal Ladcami, tak vytrhávali jednu koľaj medzi Ladcami a Belušou. V Beluši sa v súčasnosti vystupuje na opačnej strane ako tomu bolo po minulé roky, takže sa tam zrejme niečo deje a cestný nadjazd v Ladcoch je uzavretý (cesta 61), rekonštruovaný a autá jazdia po neďalekom priecestí.

Fotografie zachytávajú úsek medzi Novým Mestom a Zlatovcami. Za Novým Mestom je až po novomestský portál tunela jedna koľaj nová, druhá len čiastočne. Tunel pod Tureckým vrchom je už prerazený, tak skoro sa ním však ešte jazdiť vlakmi nebude (výstavba by mala trvať okolo troch rokov). Zatiaľ sa využíva pôvodná trať až po Trenčianske Bohuslavice. Rekonštrukčnými prácami zmizli niektoré budovy bývalých hradiel, resp. strážnych domčekov. Pri trenčianskom portáli tunela sa pokračuje na stavbe cestného nadjazdu, ktorý nahradí úrovňové priecestie v Bohuslaviciach, vznikajú tu aj haldy vyťaženého materiálu z tunela.

Stanica Trenčianske Bohuslavice má rekonštruované dve koľaje vzdialenejšie od staničnej budovy (bez výhybiek) a pokračuje sa v stavbe podchodu pri staničnej budove a napojení vlečky Agrochemického podniku. Na trenčianskom zhlaví je už prakticky dokončený cestný nadjazd, ktorý nahradí úrovňové priecestie napojené v súčasnosti provizórnou cestou okolo nadjazdu.

Pri bývalom hradle Skala (domček dávno zbúraný) sa postavilo provizórne priecestie zabezpečené závorami (rovnako sú provizórne zabezpečené priecestia pri trenčianskom aj novomestskom portáli tunela), stavebné práce sa však realizujú až za oblúkom smerom na Melčice. Vzhľadom na protismerné oblúky sa tu upravuje poloha trate. Koľaj v smere Nové Mesto – Trenčín je tu už prerušená a bude sa stavať nová. Čiastočne sa práve vytrháva, rovnako aj celá nepárna skupina v Melčiciach. Pred Melčicami je tiež už prakticky dokončený cestný nadjazd. V Melčiciach sú prevádzkované už len dve dopravné koľaje na párnej skupine. Bývalé odchodové návestidlo S1 je zmenené na provizórne 1So.

Medzi Melčicami a Kostolnou (rekonštruovaný úsek je kúsok za diaľničným nadjazdom pri Kostolnej) sú už rekonštruované obidve koľaje vrátane postavenia výhybne z dvoch jednoduchých koľajových spojok medzi Melčicami a Kostolnou. Táto výhybňa bola len nedávno aktivovaná a zatiaľ umožňuje rozvetvenie jednej koľaje z Melčíc na dve koľaje do Zlatoviec. Svetelné návestidlá sú už provizórne zapojené. Zaujímavosťou na svetelných predzvestiach sú malé tabuľky (Predzvestné upozorňovadlá) označujúce naviazanie návestidiel na výhybky umiestnené priamo pod svetelnou doskou (ako napr. označenie posledného návestidla automatického bloku vo funkcii predzvesti vchodového návestidla). Ešte pred výhybňou sa nachádza nový podjazd pre chodcov a cyklistov. V okolí sa upravovali aj niektoré oblúky na väčšie polomery.

Pred Kostolnou je už v prevádzke cestný nadjazd medzi hlavnou cestou č. 61 (Nové Mesto – Trenčín) a obcou s pokračovaním na cesty do Melčíc a Drietomy prostredníctvom kruhového objazdu na konci dlhého násypu, na ktorom je nová časť cesty. V Kostolnej sú už v prevádzke obidve nástupištia, dokončovacie práce ešte pokračujú. Podchod pre peších a cyklistov sa už používa. Zrušené hradlo Sihoť bolo zmenené na automatické a oddielové návestidlá boli posunuté bližšie k Zlatovciam až na hranicu medzi rekonštruovaným a nerekonštruovaným úsekom (za diaľničný nadjazd).

Rekonštrukčné práce teda pokračujú, určite však nedosahujú ani len tie najoptimistickejšie plány pôvodných časových harmonogramov (Trenčín sa nestavia, nie je jasné ďalšie financovanie železníc a koridorov...). Príjemným zážitkom (okrem postupne rekonštruovaných klasických osobných vozňov) sú však prvé elektrické poschodové jednotky 671/071/971, ktoré sa začínajú objavovať po Nové Mesto nad Váhom na niektorých osobných vlakoch zo Žiliny.

Konečne tak začne mať aj väčšina miestnych cestujúcich pri jazde vlakom pocit z úrovne techniky začiatku 21. storočia. Len aby sa príjemné pocity nestratili vyčíňaním vandalov, ktorí postupne dokážu všetko premeniť na vrak a smetisko...

Titulná snímka: Pokladač koľajových polí, 24.3.2011 © Ing. Marko Engler

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy