Fotopostrehy z koridoru (4)

10.10.2018 8:00 Kamil Korecz

Fotopostrehy z koridoru (4)

Po dlhšej odmlke vám prinášame niekoľko fotografií a sprievodného textu zo stavby koridorovej trate č. 120 ŽSR. Stavebne aktívny je traťový úsek medzi stanicami Považská Teplá a Púchov. V iných traťových úsekoch a staniciach sa napriek hotovým projektom práce nerozbehli.

 

 

 


Tentokrát fotopostrehy zobrazujú stav prác v dvoch rozdielnych termínoch – k 30. aprílu a k 8. septembru 2018. Časť fotografií tým síce stratila na aktuálnosti, na druhej strane je tu možnosť pozorovať progres prác priamo v jednej galérii. Fotografie sú zoradené chronologicky v smere od Žiliny po Púchov, pričom rovnaké miesto je prezentované najskôr staršou snímkou.


Zárubný múr pred stanicou Považská Teplá, 8.9.2018 © Kamil Korecz

Od predošlého zdokumentovaného stavu (november 2017) bol dokončený zárubný múr pred stanicou Považská Teplá a celý priestor je pripravený na zmiernenie oblúka koľaje prekládkou trate. Samotná stanica Považská Teplá bude degradovaná na prostú zastávku. Nástupisko pre smer Žilina je už vybudované a slúži cestujúcim, na stavbe druhého sa ešte nezačalo. Rovnako som nepostrehol výstavbu podchodu, je možné, že z dôvodu blízkosti riečiska Váhu bude v tejto zastávke slúžiť k mimoúrovňovému prístupu nadchod. Práce výrazným spôsobom pokročili aj na výstavbe cestného nadjazdu na považskobystrickom zhlaví stanice.


Stavba cestného nadjazdu v Považskej Teplej, 8.9.2018 © Kamil Korecz

V nadväzujúcom traťovom úseku došlo k preloženiu, dokončeniu a sprevádzkovaniu jednej traťovej koľaje, intenzívne sa pracuje na dokončení druhej. Traťové teleso v pôvodnej stope bolo opustené a kompletne znesené. Nová trať je vybavená trolejovým vedením v oboch traťových koľajach, protihlukovými stenami a návestidlami, celkovo vyzerá na blízke dokončenie v celom úseku. Opätovné zavedenie dvojkoľajnej prevádzky však pravdepodobne nedovolí výstavba nástupiska pre smer Púchov v Považskej Teplej.


Takmer hotovo, zabezpečovacie zariadenie „zatiaľ pôvodné“, 8.9.2018
© Kamil Korecz

Úrovňové priecestia boli zrušené, výstavba nadjazdu pri čerpacej stanici napreduje. Nosníky mosta už boli osadené, objekt však ešte nie je stavebne dokončený. Stanica Považská Bystrica pôsobí dokončeným dojmom, niektoré práce ešte prebiehajú na trolejovom vedení a zabezpečovacom zariadení. Dočasné predĺženie druhého nástupiska bolo zlikvidované a nahradené jeho dobudovaním v priestore niekdajšieho žilinského zhlavia stanice.


Predlžovanie druhého nástupišťa v žst. Považská Bystrica, 30.4.2018
© Kamil Korecz

Stavebná činnosť naplno vypukla aj v tuneli Milochov. Raziť sa začalo najskôr z púchovského portálu, neskôr aj zo strany považskobystrického. V tomto predportálovom priestore rastie nadjazd cesty do Horného Milochova, na druhom konci bol dokončený odrez svahu spoločne so zárubným múrom. Progres prác vo vnútri tunelov Milochov a Diel nie je autorovi známy.


Stavba mosta cez vodnú nádrž Nosice, 8.9.2018 © Kamil Korecz

Práce výrazne pokročili na stavbe mosta ponad vodnú nádrž Nosice. Za zníženej hladiny sa budujú piliere, niektoré z nich sú už dokončené. Postupne, v smere od Považskej Bystrice, rastie aj železobetónová mostovka. Na protiľahlom brehu sa dá zahliadnuť začiatok realizácie stabilizačných mikropilót a múrov portálového priestoru. Tunel Diel bude pravdepodobne v celej svojej dĺžke z priestorových dôvodov vyrazený z púchovskej strany.


Pred Púchovom rastie most ponad Nosický kanál, 8.9.2018 © Kamil Korecz

Posledným stavebným objektom viditeľným z okna vlaku je most cez Nosický kanál. Rastie tu výrazná oblúková oceľová konštrukcia. Z dôvodu šikmého kríženia s kanálom a nemožnosti umiestniť stredový pilier do zamýšľanej plavebnej dráhy bude mať konštrukcia úctyhodné rozmery porovnateľné so žilinskými mostami. V bezprostrednom susedstve vznikajú piliere budúceho cestného nadjazdu. Podľa dostupných informácií bude práve staré teleso trate využité ako cestná komunikácia do Dolného Milochova.

Toľko laické postrehy z okna vlaku, fotografie v pripojenej galérii napovedia viac.

Úvodná snímka: Z púchovskej strany tunela Milochov sa pracovalo už 30.4.2018 © Kamil Korecz

Galéria

Súvisiace trate

Súvisiace odkazy