Pendolinem ČD na východ Slovenska

9.12.2014 8:00 Jiří Řechka

Pendolinem ČD na východ Slovenska

Ve dnech 5. a 6.12.2014 se konala prezentační jízda nového spoje SuperCity Pendolino na trase Praha – Ostrava – Žilina - Poprad - Košice a zpět. Byla určena zejména pro slovenská média a veřejnost. Pozvánku od Českých drah dostala i redakce internetového magazínu VLAKY.NET, která mne na tuto jízdu vyslala jako cestujícího a současně požádala své slovenské reportéry o její dokumentaci takříkajíc zvenčí.

 

 

 


Přiznám, že když se objevila informace, že Pendolino bude jezdit na této trase od nového jízdního řádu, tak jsem se rozhodl, že si jízdenku na první jízdu 14. prosince do Košic zakoupím a po spuštění prodeje jsem tak i učinil. A když přišla pozvánka na tuto jízdu a byl jsem dotázán, zda mohu a mám zájem přes uvedenou skutečnost zúčastnit se této jízdy, rád jsem této možnosti využil. A nyní mám tak trochu složitý úkol, napsat reportáž o spojení, které existuje přes různé problémy přes 90 let. Proto trochu připomenu jeho minulost. V grafikonu 1990/1991 jezdilo sedm párů přímých spojů mezi Prahou a Košicemi. Mezi ně patřil i Horehronec, který byl ale trasován přes Brno, Bratislavu a Červenou Skalu a potřeboval na svou jízdu zhruba 15 hodin.

Ale reportáž je také o elektrické jednotce, která přes počáteční problémy nyní funguje bez problémů a kterou všichni, co se alespoň trochu zajímají o železnici, dobře znají. Nicméně pro osvěžení paměti uvedu aspoň základní parametry. Jednotka má sedm vozů, její celková délka je 185 m, výkon 4 000 kW a hmotnost 385 tun. Maximální rychlost je 230 km/h a běžná provozní rychlost v ČR je 160 km/h. Rok výroby 2003 až 2004. Jednotka má (po nedávné úpravě) jeden vůz 1. třídy s 52 místy, druhá třída má 271 míst. Jeden vůz je vyhrazen jako tichý a nechybí ani bistro či možnost přepravy jízdních kol a vozíčkářů. Další upřesňující informace najdete níže v odkazech a uvádí je i tisková zpráva, která byla vydána k novému spojení. A nyní k samotné jízdě.


680.005 jako SC 503 „Pendolino“/Ex 37503 Praha hl.n. - Košice ve výchozí stanici © Jiří Řechka

Vlak odjížděl v pátek 5. prosince v 7:36 z Prahy hl.n., od 1. nástupiště. Pro pozvané hosty bylo připraveno malé pohoštění a po přistavení jednotky k nástupišti, hosté i další cestující do ní nastoupili. Před odjezdem mne kontaktoval člen našeho klubu jménem Peter, který se jízdy účastnil jako běžný cestující, byť na režijku ČD. A spolu jsme absolvovali jak páteční jízdu, tak i sobotní návrat. Protože pro pozvané byly rezervovány dva vozy, nebyl pro mne problém najít si místo, které mi vyhovovalo. Musím také zmínit, že České dráhy na této jízdě zastupoval ředitel Odboru obchodu osobní dopravy Ing. Jiří Ješeta. Vlak odjel podle jízdního řádu, první zastavení bylo v Pardubicích.

Během jízdy bylo umožněno navštívit stanoviště strojvedoucího, využil jsem této možnosti a udělal jsem pár záběrů na trať během jízdy. Cesta probíhala bez problémů, při příjezdu do Olomouce jsem si vyfotil dvojče lokomotiv společnosti LokoTrans, doma jsem druhou identifikoval jako druhý vyrobený prototyp řady 744. První lokomotivu má mít automobilka Škoda. Během zastávek jsem si dělal obrazové záznamy v jednotlivých stanicích, cestujících bylo málo v celé trase i při zpáteční jízdě. Dá se to asi přičíst také skutečnosti, že vlak byl veden jako mimořádný. Během jízdy také řešili příslušní pracovníci problém se zobrazováním identifikace a údajů vlaku na vnitřních a mobilních sítích. Zájem o vlak, zejména fotografický, byl až po překročení hranice. Což bylo pochopitelné.
 

SC 503 „Pendolino“/Ex 37503 Praha hl.n. – Košice v Žilině © Jiří Řechka

V Žilině přistoupili do vlaku zástupci ZSSK, obchodní ředitel  ZSSK Mgr. Jozef Schmidt, ředitel úseku provozu ZSSK Ing. Igor Krško a ředitelka odboru komunikace ZSSK Mgr.Jana Morháčová. Během další jízdy do Košic bylo rozhodnutu, že tisková konference se bude konat ve vlaku. Novináře uvítala Mgr. Jana Morháčová, která požádala Ing. J.Ješetu o úvodní slovo. Ten zmínil vybavenost a služby těchto elektrických jednotek ve vztahu k cestujícím s tím, že spolu s netrakčními jednotkami ČD railjet jsou to nejmodernější vlaky, které ČD mají. Na této trase Praha - Ostrava – Žilina – Poprad - Košice bude jejich hlavní předností, že zkrátí jízdní dobu. Do Košic bude jízda trvat zhruba 7,5 hod. Jako další promluvil Mgr. J.Schmidt.

Zmínil dlouhodobou historickou spolupráci mezi oběma společnostmi, která byla také jedním z důvodů další spolupráce na této trase. Podle jeho slov se Pendolino opět vrací na Slovensko, aby přineslo nejvyšší kvalitu. Přináší nejen kvalitu služeb, ale hlavně zkrácení přepravní doby mezi Prahou a Košicemi. Zároveň ČD a ZSSK připravují další produktové balíčky, které budou vázány na tento spoj, skipasy do Vysokých a Nízkých Tater, platnost zimních balíčků od 6.1.2015, jízdenky, slevy na hotely a další výhody. Vytváří se tím prostor pro větší návštěvnost Vysokých a Nízkých Tater. V obráceném směru se připravují produkty pro cestující a návštěvníky Prahy, co se týká cestování v MHD, cestování ve Středočeském kraji, ubytování atd. Aby to bylo pro cestující co nejlukrativnější.
 

Ředitel úseku provozu ZSSK Ing. Igor Krško © Jiří Řechka

Na položenou otázku co se týče ČD railjetů, jejich zajíždění na Slovensko, Ing. J.Ješeta odpověděl, že, jak je známo, byla snaha realizovat nákup osmi dalších jednotek. Nákup ale nebyl povolen, finanční situace ČD to neumožňovala. Přesto je snaha do budoucna na trase do Bratislavy a Budapešti kvalitu cestování ještě zvednout. Mgr. Schmidt se také zmínil o tom, že v EU i ve světě je tendence provozovat ucelené jednotky místo klasických souprav, Pendolino se bere taky jako zkouška, jak cestující na Slovensku budou akceptovat takovéto vlaky. Byla také položena otázka na používání autovozů. Protože Pendolino nahrazuje Košičan, tak v pátek z Prahy a v neděli z Košic pojede posilový vlak s autovozem.

Na Slovensku se od nového grafikonu se budou auta přepravovat na trase Bratislava - Humenné nejen na dolních plošinách, ale budou se přepravovat i na horních plošinách při výšce do 2 000 mm, zatím to bylo možné do 1 550 mm. Připravuje se projekt spojení obdobného Prahy a Humenného. V pátek z Prahy a neděli z Humenného. Přes léto tyto vlaky budou jezdit každý den. Obě společnosti jsou přesvědčeny, že projekt dalších autovozů bude mít úspěch. V současnosti z Prahy a Košic jezdí dva autovozy a z Popradu jeden vůz, přičemž jezdí obsazené. Jsou vytvořeny dvě spádové oblasti v rámci východního Slovenska, aby si cestující mohl vybrat, jestli pojede do Prahy z Košic nebo Humenného.
 

Ředitel odboru obchodu osobní dopravy ČD Ing. Jiří Ješeta a obchodní ředitel ZSSK
Mgr. Jozef Schmidt © Jiří Řechka

Nikoho z přítomných nenapadlo, že po těchto odpovědích na používání autovozů se objeví v obsáhlém článku o Pendolinu v jedněch novinách konstatování, že v pátek do Košic a v neděli do Prahy bude k němu připojen autovůz. Při zpáteční cestě do Prahy tato informace vyvolala údiv i pobavení. Mělo to jeden pozitivní dopad, bylo mně umožněno vyfotografovat si adaptér automatického spřáhla, uložený v jednotce, a také po otevření čelního krytu automatického spřáhla, spřáhlo samotné. Bylo potvrzeno, že produkt autovlak je úspěšný a má stále stoupající zájem. Byla také položena otázka na dopravu cestujících zadarmo. Ing. I.Krško odpověděl, že dráhy situaci zvládly a cestující byli odvezeni. Je pravda, že v některých spojích cestující stáli, že se ale operativně na tyto problémy reagovalo.

Doposud bylo vydáno 335 000 průkazů na tuto přepravu. Ve vlaku proběhla tato tiskovka z důvodu vystoupení části novinářů v Liptovském Mikuláši. Po odjezdu z této stanice Pendolino na čas přijelo do Popradu-Tater, kde se moje jízda pro tento den skončila. Po téměř celou dobu jízdy bylo nevlídné počasí, ale Vysoké Tatry nás uvítaly sluníčkem. Zde byla v jízdě Pendolina 75 minut dlouhá přestávka, kterou bylo možno využít k prohlídce jednotky.  Na nástupišti jsem potkal kamaráda „komeťáka“ a také jsem si vyfotil papouška z místního depa, který se chystal na sobotní Mikulášskou jízdu do Kežmarku. Následně jsem odešel do penzionu, kde jsem měl zajištěné ubytování. Po ubytování jsem odešel na pár desítek metrů vzdálenou železniční zastávku, abych si vyfotil Pendolino na odjezdu do Košic.
 

680.005 jako SC 503 „Pendolino“/Ex 37503 odjíždí do Košic © Jiří Řechka

Druhý den následovala cesta zpět do Prahy, už bez nějakých emocí a v klidu. Přesto jsem využil situace a zeptal jsem se Ing. Ješety, jestli nasazení Pendolina byla odpověď na průnik soukromých dopravců na tuto trať. Odpověděl, nasazení Pendolina se chystalo dlouhodobě a takovéto změny jsou oznamovány většinou v souvislosti s novým jízdním řádem, proto to mohlo vyvolat dojem, že se jedná o odpověď na aktivity soukromých dopravců. Ještě mne zajímalo, proč Pendolino projíždí stanicí Štrba. Odpověď zněla, že z důvodů chybějícího spojení zubačkou na Štrbské pleso. Po příjezdu do Štrby by zde byla hodinová pauza do odjezdu zubačky. České dráhy mají zájem na zastavování vlaku v této stanici, je to ale otázka změny odjezdu z Prahy a i souhlasu obchodního partnera.

Cesta dál byla již odpočinkovou záležitostí, která byla „narušena“ právě onou zmínkou v novinách o autovozu. Proběhla diskuze, nakolik by bylo možné v reálu toto uskutečnit a vlastně jestli se mám o této informaci, která byla nepřesně interpretována, zmínit. Zmínil jsem ji tedy s tím, že Pendolino opravdu se žádným autovozem ani v pátek ani v neděli a ani nikdy jindy nebude jezdit. Během jízdy se pracovníci vlakové čety ZSSK seznamovali s novým vozidlem. Já jsem se ještě dozvěděl, že strojvedoucí ČD se budou střídat v Ostravě, vlakvedoucí ČD pojede celou trasu tam i zpět a průvodčí ČD a ZSSK mají střídání v Českém Těšíně, při zpáteční cestě průvodčí ZSSK vystoupí při provozním zastavení v Čadci.
 

Vlakový personál ZSSK se seznamuje s novým prostředím © Jiří Řechka
 
Nesmím také zapomenout na cenu jízdného. Cesta z Prahy do Popradu včetně rezervace stojí od 453,- Kč (tj. 16 EUR) a do Košic přibližně od 509,- Kč (tj. 18 EUR). Co říci na závěr této prezentační jízdy? Já osobně přeji tomuto produktu dlouhou životnost, a pokud jsem něco nezmínil, snad to fotogalerie řekne za mne. Další informace jsou hlavně na stránkách ČD a ZSSK, ale najdete je také v níže uvedených odkazech. Krom toho se problematice věnovala i (především slovenská) média, a to ne vždy tak úsměvným způsobem, jak jsem napsal. Cosi k tématu se pochopitelně objevilo i v sekci Krátke dopravné správy našeho internetového magazínu – například odkaz na článek z portálu Transport.sk.
 
Dovětek editora:
 
Jak se píše v úvodním odstavci, do dokumentace této prezentační jízdy jsem se snažil zapojit další členy klubu VLAKY.NET i redakce stejnojmenného internetového magazínu. Některé jsem oslovil elektronickou zprávou, všechny pak opakovanými výzvami ve dvou diskusích našeho fóra. Apely vyvolaly odezvu sice nevalnou, nicméně pro zamýšlený účel postačující. Právě proto si všichni, kdož do galerie snímků i jinak přispěli, zaslouží náš vděk. Jejich jména popř. nicky najdete v popiscích snímků, takže je zde vyjmenovávat nemusím. Ale tři z nich zaslali i jiné příspěvky, které uvádím na tomto místě:
 

SC 503 Pendolino/Ex 37503 Praha hl.n. - Košice za Varínem © Ing. Martin Horňák
VIDEO

Pendolino v Košiciach © Ondrej Krajňák
MINIREPORTÁŽ

Odjezd Ex 37504/SC 504 Pendolino z Košic do Prahy hl.n. © Milan Weinwurm
VIDEO

Zvolil jsem tuto formu, protože zapracování videí a zejména oné drobné reportáže z Košic by narušilo plynulost původního autorského díla, které jsem tentokrát upravoval a doplňoval jen v minimální potřebné míře, abych neporušil jeho autenticitu. Takže na sám závěr mi zbývá už jen poděkovat samotnému Jiřímu Řechkovi, že se uvolil cestu, jen zdánlivě pro něj bezstarostnou a pohodovou, v zastoupení nás všech absolvovat a svým textem s obrazovým doprovodem nám ji ještě za tepla zprostředkovat.

PhDr. Zbyněk Zlinský 


680.005 jako Ex 37504/SC 504 „Pendolino“ Košice - Praha hl.n. v cíli © Jiří Řechka

Odkazy:

  1. Elektrická jednotka 680 – Wikipedie
  2. České dráhy, a.s.
  3. SC Pendolino – specializovaný portál ČD
  4. České dráhy, a.s. - ČD Tatry - nejen cesta vlakem!
  5. Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
  6. SC Pendolino - ZSSK Slovakrail
  7. zdroje uvedené pod odkazy v textu
Úvodní snímek: SC 503 "Pendolino"/Ex 37503 Praha hl.n. - Košice za Varínem © Ing. Martin Horňák

Galéria

Súvisiace odkazy