Obnovená výpravní budova a jízda dvoustovkou na památné trati

15.1.2020 8:00 Jiří Řechka

Obnovená výpravní budova a jízda dvoustovkou na památné trati

Uplynulo sotva pár dní z nového roku, když mi přišla pozvánka na slavnostní otevření zrekonstruované výpravní budovy v Břeclavi. Ta nabízela také možnost zúčastnit se při zpáteční cestě do Brna rychlostního testu v úseku mezi Podivínem a Vranovicemi. Přiznám se, že nejvíce jsem byl zvědavý právě na ten druhý bod. Tak jsem v pondělí třináctého ledna v Praze nastoupil do vlaku EC 273 „Metropolitan“, který směřuje přes Brno, Břeclav a Bratislavu do Budapešti.

Já jsem ovšem po osmé hodině ranní vystoupil už v Brně, odkud jsem měl pokračovat, jako většina pozvaných hostů, do Břeclavi vlakem číslo rj 73, ke kterému byly připojeny dva osobní vozy budoucí testovací soupravy. Po příjezdu do Břeclavi započalo slavnostní ukončení rekonstrukce výpravní budovy a její oficiální předání do provozu. Slavnostnímu aktu byl přítomen generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro dopravu Roman Hanák, starosta Břeclavi Svatopluk Pěček, ředitel OSSZ Pavel Krejčí, za zhotovitele jednatel společnosti MSO Servis Ludvík Šebesta a další hosté. Akci zahájila ředitelka odboru komunikace SŽ Kateřina Šubová. Po krátkém úvodu a uvítání hostů dala slovo generálnímu řediteli SŽ Jiřímu Svobodovi.


Pozvánka na akci s programem

Ten ve svém vystoupení připomenul, že modernizace budovy měla proběhnout již dříve, přesto je rád, že budova je předána do provozu na počátku letošního roku. Připomenul význam Břeclavi jako železničního uzlu, místa příjezdu prvního vlaku na naše území a také jako vstupní brány z ciziny. Zdůraznil, že udržet nynější stav budovy se musí snažit jak Správa železnic, tak zejména místní samospráva. Na závěr popřál cestující veřejnosti, aby se v nových prostorách cítila příjemně. Druhým řečníkem byl krajský radní pro dopravu Roman Hanák. Jak řekl, je rád, že se daří investovat do Jihomoravského kraje v rámci integrovaného dopravního systému, jehož páteří je železnice. Je rád, že se opravilo brněnské hlavní nádraží, nyní se otevírá Břeclav a jsou další záměry v rámci Jihomoravského kraje.


Obecenstvo slavnostního aktu © Jiří Řechka

Na závěr svého vystoupení vyjádřil přání, aby nádraží sloužilo dlouho v takovémto stavu, jako je dnes, a popřál cestujícím příjemně zde prožitý čas při čekání na vlak. Dalším řečníkem byla starosta Břeclavi Svatopluk Pěček. Zdůraznil svou radost z toho, že se podařilo zařadit břeclavskou výpravní budovu do první vlny rekonstrukcí těchto staveb ve správě SŽ. Opět připomenul příjezd prvního vlaku do českých zemí. Podle jeho slov nezaznamenal žádnou negativní reakci občanů na staronovou podobu nádraží, všechny jsou pozitivní s tím, že Břeclav si to zasloužila. Město si pronajalo prostor, kde se koná tato slavnost, k vytvoření malého železničního muzea, jehož součástí bude pamětní deska k připomenutí příjezdu prvního vlaku. Příští rok chce město zahájit rekonstrukci přednádražního prostoru.


Rekonstruovaná výpravní budova z uliční strany © Jiří Řechka

První vjem po vystoupení vlaku je zejména u cizinců velmi důležitý. Na závěr řekl, že předání budovy je pro něj svým způsobem také osobní dar, protože tento den slaví narozeniny. Do administrativní části budovy se bude stěhovat Česká správa sociálního zabezpečení, její posudkoví lékaři a důchodová agenda. K tomu promluvil ředitel okresní správy této organizace Pavel Krejčí. Řekl, že SSZ nemá žádnou zásluhu na rekonstrukci budovy, ale OSSZ se dohodla na spolupráci a využití volných prostor. Místo je takovým centrem dění. Úkolem správy je poskytovat služby veřejnosti. Je rád, že správa byla přizvána ke spolupráci, že je to dobrý projekt. Bylo připomenuto také to, že na začátku rekonstrukce musela nádraží opustit Policie České republiky, která se nyní opět do budovy vrací.


Z vlaku na autobus je to pár kroků © Jiří Řechka

Posledním řečníkem byl za dodavatelskou firmu MSO Servis její jednatel Ludvík Šebesta. Ten především poděkoval za možnost provést tuto rekonstrukci. Stavební práce byly zahájeny v únoru 2018 a měly být dokončeny koncem června 2019. Protože se ale následně v požadavcích investora objevila řada změn, došlo k podepsání čtyř dodatků k původní smlouvě, v jejichž důsledku také poněkud vzrostla nasmlouvaná cena díla. Celkové náklady dosáhly 69 milionů korun. Rekonstrukční práce byly nakonec završeny až v prosinci minulého roku. Rekonstrukce byla náročná, a proto náleží zvláštní poděkování všem, kdož se na ní podíleli. Po slavnostních projevech došlo k přestřižení pásky a tradičnímu přípitku, následovala krátká prohlídka budovy včetně administrativní části a tím byla tato část programu ukončena.


Slavnostní vyvrcholení rekonstrukce © Jiří Řechka

Následovala druhá část v pozvánce prezentované akce a tou byla testovací jízda rychlostí 200 km/hod. mezi Břeclaví a Vranovicemi. Myslím si, že zejména o tuto část se většina přítomných hostů a především novinářů zajímala nejvíce. Testovací soupravu tvořily dva expresní vozy ČD a lokomotiva Vectron 383.008 ČD Cargo. Před samotnou jízdou poskytl generální ředitel SŽ Jiří Svoboda ještě rozhovor novinářům k problematice jízd vysokou rychlostí a systému ETCS. Po malém zdržení na odjezdu z Břeclavi se vlak vydal na testovací jízdu, aby v úseku Podivín – Vranovice zmíněné rychlosti dosáhl. Při této příležitosti jsme se dověděli, že na trati s touto stanovenou rychlostí nesmí být úrovňové přejezdy či přechody a musí být dodržena další bezpečnostní opatření, například rozšířena bezpečnostní zóna na nástupištích.


Testovací souprava před odjezdem směr Brno © Jiří Řechka

Testovací jízdy v daném úseku probíhají už od loňska, ovšem s cestujícími se tak při této příležitosti jedná o premiéru. Z dalších sdělení také vyplynulo, že od roku 2025 se nemají na koridorové tratě dostat vlaky, respektive hnací vozidla, která nebudou vybavena mobilní částí systému ETCS. Zároveň se řeší přístup vozidel bez ETCS z regionálních tratí na koridorové tratě. Samotná jízda ničím nepřipomínala tuto rychlost, nebýt údaje na informační obrazovce, nehádal bych, že jedu ve svém životě poprvé po kolejích „dvoustovkou“. Po příjezdu na hlavní nádraží do Brna, došlo k připojení těchto dvou osobních vozů k R 982 do Prahy, a tak jsem mohl já i další hosté, pokračovat (tentokrát ovšem po trati přes Vysočinu) do Prahy, kde skončila tato moje první „služební“ jízda v letošním roce. Vzdor datu docela úspěšně.


Videozáznam testovací jízdy © SŽ (formát MP4, velikost 41,1 MB)

Prameny a odkazy:

  1. Správa železnic, s.o. – oficiální web
  2. Železniční trať Břeclav–Brno – Wikipedie
  3. Břeclav (nádraží) – Wikipedie
  4. Zvukový záznam slavnostního aktu v Břeclavi © Jiří Řechka (formát MP3, velikost 22,2 MB)
  5. Správa železnic otevřela zrekonstruovanou výpravní budovu v Břeclavi - tisková zpráva SŽ (formát PDF)
  6. Správa železnic testuje trať Břeclav – Vranovice na rychlost 200 km/h - tisková zpráva SŽ (formát PDF)
  7. Mezi Břeclaví a Vranovicemi se testuje na vyšší rychlosti i systém ETCS - tisková zpráva SŽ (formát PDF)
  8. Videozáznam testovací jízdy 1 © SŽ (formát MP4, velikost 41,1 MB)
  9. Videozáznam testovací jízdy 2 © SŽ  (formát MP4, velikost 3,36 MB)
  10. Videozáznam testovací jízdy 3 © SŽ  (formát MP4, velikost 15,3 MB)

Úvodní snímek: Šéf SŽ vítězně demonstruje dosažení magické rychlosti © Jiří Řechka

Upravil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy