Rekonstrukce břeclavského uzlu startuje na podzim

29.4.2007 17:43 Milan Vojtek

Rekonstrukce břeclavského uzlu startuje na podzim

Tři rozsáhlé investice mají zajistit proměnu břeclavského nádraží v moderní přestupní uzel. Stavební práce mají začít již na podzim letošního roku a kromě rozsáhlé modernizace bude výsledkem také vybudování přestupního terminálu integrovaného dopravního systému.

“Z hlediska železnice se jedná především o rekonstrukci čtyř koridorových kolejí, procházejících stanicí. Tam, kde se dnes na přednádraží jezdí třiceti až padesátikilometrovou, bude po rekonstrukci zvýšená na 80 až 130 kilometrů," řekl Radoslav Molák z brněnského SUDOPu. Plán předpokládá také přestavbu silničního podjezdu a zejména přemostění Dyje, kde vede pět kolejí. Důvodem je nejen požadavek na zvýšení rychlosti, ale také zvýšení nosnosti pro vyšší zatížení. Původní plán předpokládal realizaci díla v letech 2008 až 2010, s největší pravděpodobností ale stavební práce začnou již na sklonku letošního roku. Projekt, na jehož přípravu uvolnila peníze i Evropská unie, je již prakticky dokončen. Stavbu měl původně hradit výlučně Státní fond dopravní infrastruktury, rýsuje se ale možnost finanční injekce z evropských fondů. Kromě rekonstrukce kolejiště je v plánu zvýšení počtu nástupištních hran. “Výsledkem výstavby a úpravy kolejiště bude, že najednou budeme schopni obsloužit čtrnáct vlaku osobní dopravy,” řekl vrchní přednosta břeclavského uzlu Libor Semorád. Taková potřeba souvisí s rozšířením Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS), který má Břeclav pohltit v roce 2009. Součástí bude přestupní terminál, autobusy opustí dnešní autobusové nádraží a přestěhují se do sousedství kolejí. Daní za změnu bude demolice několika objektů u nádraží, včetně bytového domu. “Studii jako podklad pro územní a stavební řízení již dokončujeme," uvedl místostarosta Břeclavi Zbyněk Humlíček.

Na stavbu přestupního terminálu má město mít dotaci Evropské unie ve výši 85 ceny díla. O zbylých patnáct procent se podělí rovným dílem město a kraj. Odhady hovoří o potřebě asi osmdesáti milionů korun. Podoba dnešního nádraží se utvářela v šedesátých a osmdesátých letech minulého století a dnešním nárokům již nevyhovuje. Část hlavní staniční budovy je dokonce stará asi 165 let.

Pár informací pro zájemce o dokumentaci prací.

Z brněnské strany bude částečně narovnán oblouk, který nyní omezuje vjezdovou rychlost na 80 km/h. Zemní těleso je již fakticky dokončeno. Tzv. vídeňský - pětikolejný most přijde na řadu příští rok. Nejprve budou udělány mosty pro koleje směr Znojmo a jedna kolej na Vídeň. V další etapě jedna kolej vídeňské a jedna kolej bratislavské trati a jako poslední vjezdová kolej od Bratislavy. V době výluk kolejí budou zřizování i provizorní kolejové spojky, takže bude co fotit.  

Za současným třetím nástupištěm vznikne v dnešních kolejích nákladní skupiny další ostrovní nástupiště. Všechna budou zvýšena a modernizována. U několika kolejí projekt počítá s rozdělením cestovými návěstidly, takže budou na jedné koleji dvě soupravy. První nástupiště u výpravní budovy bude jiné, dostane historický charakter, přičemž budou využidy prvky z 2 a 3 nástupiště. Současně bude prodlouženo dalším koncovým nástupištěm z břeněnské strany. Současná lávka do depa z části zmizí. Příchod do depa má být podchodem na nové ostrovní nástupiště a dále zkrácenou lávkou. O demontovanou část lávky projevili zájem v Šatově na Znojemsku jako přemostění trati Znojmo - Retz pro cyklisty.    

Ilustrační foto současného nádraží (c) Shalomek

 

Súvisiace odkazy