Poděbradská výpravní budova omládla

21.12.2015 8:00 Jiří Řechka

Poděbradská výpravní budova omládla

České dráhy slavnostně dokončily opravu unikátní historické výpravní budovy ve stylu prvorepublikového fukcionalismu v lázeňském městě Poděbrady. Náročnost rekonstrukce byla podtržena památkovou ochranou objektu i tím, že se prováděla za plného provozu. Tento akt se uskutečnil v pátek 18.12.2015 za účasti pozvaných hostů včetně zástupců médií.

Mezi nimi byl i náš internetový magazín, a to vzdor skutečnosti, že pozvánka dorazila na adresu jeho redakce doslova jen pár hodin před začátkem akce.

 

 

Na slavnostní přestřižení pásky jsem přijel na rozdíl od jiných akcí stejného nebo podobného charakteru poměrně brzy ráno, malá slavnost začínala už v 8:30 hod.. Za České dráhy se zúčastnil Ing. Ludvík Urban, místopředseda představenstva ČD, Středočeský kraj zastupoval jeho hejtman Ing. Miloš Petera, lázeňské město Poděbrady jeho starosta Ladislav Langr a společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., která realizovala opravu, Ing. Pavel Šťastný člen představenstva a náměstek generálního ředitele. Celou slavnost zahájil tiskový mluvčí ČD Mgr. Petr Šťáhlavský, který přivítal hosty a na úvod předal slovo Ing. Ludvíku Urbanovi.


Mgr. Petr Šťáhlavský, tiskový mluvčí ČD, zahajuje slavnost © Jiří Řechka

Ten připomenul datum 29. července 1931, kdy byla výpravní budova dána do provozu, a datum 18.12.2015, kdy je po opravě opět předávána cestující veřejnosti. Jak řekl, oprava byla náročná jak z hlediska finančního, tak stavebního. Oprava byla zahájena v roce 2010 a dokončena o pět let později. Budova prošla celkovou rekonstrukcí a cestující mají možnost vidět nádraží tak, jak vypadalo před 84 lety. Za Středočeský kraj promluvil jeho hejtman, Ing. Miloš Petera. V úvodu řekl, že je rád, že se daří realizovat záměr rekonstrukcí nádraží na území Středočeského kraje. Má to vliv na kvalitu poskytovaných služeb Českými drahami.


Výpravní budova z uliční strany © Jiří Řechka

Připomenul, že komunikace mezi Středočeským krajem a Českými drahami je na velmi dobré úrovni, důkazem je podepsaná smlouva o regionální dopravě na rok 2016. Za lázeňské město Poděbrady poděkoval jeho starosta Ladislav Langr. Řekl, že v dnešní den má velikou radost, protože jsou věci, které starosta může ovlivnit a které ovlivnit nemůže. A mezi ty druhé je i stav nádraží, které nepatří městu. Připomenul, že v prosinci 2010 poprvé vstoupil v jednání s tehdejším generálním ředitelem Českých drah a začala se řešit rekonstrukce nádraží; nebýt vůle a vstřícnosti vedení ČD, rekonstrukce by nebyla.


Stříhání pásky © Jiří Řechka

Také se zmínil, že napsal tehdejšímu ministrovi dopravy, ať se přijede podívat, jak vypadá nádraží, ale ať nejede vlakem. A při pohledu do historie pan starosta připomněl i datum 29.10.1870, kdy přijel do Poděbrad první vlak. Letos tedy uplynulo 154 let od této významné události. Zároveň poděkoval všem, kteří se podíleli na této opravě. Za zhotovitele, společnost Chládek a Tintěra Pardubice a.s. promluvil člen představenstva a náměstek generálního ředitele Ing. Pavel Šťastný. Vyslovil potěšení, že mohli provést tuto rekonstrukci, a vyjádřil přesvědčení, že cestující budou spokojeni, že se budou rádi vracet na toto nádraží.


Výpravní budova z kolejové strany © Jiří Řechka

Slavnostní předání do užívání bylo zakončeno přestřižením pásky. Celková oprava vyšla na přibližně 33,2 milionů korun. Po skončení oficiální části byl prostor pro položení dotazů. Tím také skončila moje přítomnost a zbývalo mně už jen nastoupit zpáteční cestu. Po příjezdu rychlíku směr Lysá nad Labem jsem tak učinil, ale problém nastal po příjezdu do Nymburka, kde bylo cestujícím oznámeno, že na trati došlo k mimořádné události. Po několikaminutovém čekání byl náš vlak vypraven, a při další jízdě jsem zjistil, že před zastávkou Ostrá došlo ke střetu osoby s vlakem.


Místo mimořádné události © Jiří Řechka

Náš rychlík pak posloužil jako „záchranné plavidlo“, protože v Ostré mimořádně zastavil a dobral cestující z postiženého rychlíku. Poté jsme se zpožděním pokračovali dál. Posléze jsem již bez problémů dojel domů, abych připravil tuto reportáž. Jestliže v ní snad chybí nějaké informace o výpravní budově, její opravě nebo čemsi dalším, s tímto tématem souvisejícím, zvídavý čtenář je může najít v tiskové zprávě ČD a pod následujícími odkazy. Celkový obrázek o nádraží i akci na něm pak dokreslí fotografie v připojené galerii.


Výpravní budova z uliční strany © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

  1. Poděbrady - Wikipedie
  2. České dráhy, a.s.
  3. Železniční stanice Poděbrady – Wikipedie
  4. České dráhy, a.s. - Stanice info: Poděbrady
  5. České dráhy, a.s. - Vlakem za zážitky: Poděbrady
  6. V Poděbradech začala oprava vlakové nádraží - FinančníNoviny.cz – zpráva z 1.5.2015
  7. V Poděbradech končí oprava vlakového nádraží za 12 milonů - Nymburský deník – zpráva z 27.8.2015
  8. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
  9. zdroje uvedené pod odkazy v textu

Úvodní snímek: Průčelí poděbradské výpravní budovy z uliční strany © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy