Správa železnic zrychlí přípravu na dalších úsecích VRT Praha – Brno

8.1.2020 8:00 Nela Friebová, DiS. Zdroj: Správa železnic, s.o. - tisková zpráva

Správa železnic zrychlí přípravu na dalších úsecích VRT Praha – Brno

Centrální komise Ministerstva dopravy České republiky schválila Správě železnic další etapu Studie proveditelnosti vysokorychlostní tratě (VRT) Praha – Brno (- Břeclav). Výstupy z dílčího plnění studie považuje jako dostatečné pro rozhodnutí o dalším směřování přípravy vysokorychlostní tratě a pro rozhodnutí o základním vedení jejího koridoru.

 

Na základě rozhodnutí centrální komise je Správě železnic umožněn zrychlený postup přípravy VRT pro invariantní úsek Poříčany – Světlá nad Sázavou včetně přestavby stanice Světlá nad Sázavou a pro invariantní úsek Velká Bíteš – Brno s propojením do konvenční sítě v oblasti Osové Bítýšky a do uzlu Brno ve směru Brno hl. n. a Modřice.

Centrální komise Ministerstva dopravy Správě železnic dále umožnila pokračovat ve druhé etapě studie proveditelnosti. Ta dokončí technický návrh infrastruktury a prověří varianty provozního řešení podle projednání s dotčenými stranami.

Pro zrychlení přípravy VRT Praha – Brno (– Břeclav) požádá Správa železnic o aktualizaci zásad územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje pro úsek Poříčany – Světlá nad Sázavou, Kraje Vysočina pro úseky Poříčany – Světlá nad Sázavou a Velká Bíteš – Brno a Jihomoravského kraje pro úsek Velká Bíteš – Brno včetně propojení do konvenční sítě. Pro uvedené úseky bude v ZÚR požadováno vymezení návrhového koridoru veřejně prospěšné stavby pro umístění dopravní infrastruktury.

Správa železnic dále zadá zpracování, popř. realizaci průzkumných prací (geodetické zaměření, geologická rešerše, průzkumy v oblasti životního prostředí) pro úseky Poříčany – Světlá nad Sázavou a Velká Bíteš – Brno včetně propojení do konvenční sítě. Pro oba úseky také nechá zpracovat Dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR).

Dovětek editora:

Tato tisková zpráva ze dne 7. ledna 2020 není zajímavá jen svým sdělným obsahem, ale také svou formou. Je totiž první, kterou vydala Správa železnic, státní organizace, jak se od počátku tohoto roku náš manažer železniční infrastruktury jmenuje. Podrobnosti přejmenování, které samotná organizace ještě jinak (ani na svém webu) nezveřejnila ani nekomentovala, přibližuje zpráva z médií.

Úvodní obrázek: Varianty plánovaných Rychlých spojení v ČR; zdroj: www.vysokorychlostni-zeleznice.cz

Upravil a dovětkem opatřil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy