ŠKODA 109E ve zkouškách aneb dvousetkilometrovou rychlostí po okruhu

4.12.2008 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský Zdroj: ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.

ŠKODA 109E ve zkouškách aneb dvousetkilometrovou rychlostí po okruhu

Včera se ve Zkušebním centru VUZ Velim uskutečnilo setkání představitelů výrobce, VUZ, Českých drah a Ministerstva dopravy s novináři na téma průběhu testů nové třísystémové lokomotivy Škoda 109E, tedy prototypu řady 380 ČD. VLAKY.NET pochopitelně nechyběly, a proto vám mohou nejen přinést popis akce, ale také se s vámi podělit o zážitek z jízdy dvousetkilometrovou rychlostí.

 
 
 
 
 
 
Předesíláme, že posláním a tudíž ani součástí tohoto článku není popis nové lokomotivy, protože na toto téma bylo napsáno už mnohé a zájemci o určení, konstrukční řešení, technické údaje i historii vývoje a výroby tohoto stroje najdou dostatek podkladů zejména na sice neoficiální, ale přesto s jistou informační podporou výrobce fungující specializované internetové stránce. Nakonec ani to včerejší setkání nebylo vedeno záměrem seznámit média s lokomotivou jako takovou. Její tímto směrem zaměřená prezentace totiž proběhla už dne 24.7.2008 ve výrobním závodě, jak jsme vás tehdy také informovali.
 
24.07.2008 - Plzeň: první dokončený stroj typu Š 109E při prezentaci v areálu výrobce - zdroj: archiv VLAKY.NET
 
Asi nebude daleko od pravdy poměrně rozšířené přesvědčení, že v pozadí oné neveřejné prezentace, která poněkud nečekaně předcházela vystavení nové lokomotivy na letošním berlínském veletrhu kolejové techniky InnoTrans, byla snaha prostřednictvím médií vyvrátit „zaručené zprávy“ o tom, že se pokus o obnovení někdejšího škodováckého věhlasu ve výrobě elektrických lokomotiv nedaří a vývoj prototypového stroje se kdesi zadrhl. Možná z podobných důvodů výrobce sezval novináře také na včerejšek, aby si mohli nejen poslechnout verbální výpovědi o pokroku v prováděných prototypových zkouškách lokomotiv 380.001-8 a 380.002-6 pro České dráhy, ale také se na vlastní oči přesvědčit, že opravdu jezdí. A také, pohledem na rychloměr, že jezdí právě svou maximální povolenou dvousetkilometrovou rychlostí.
 
24.09.2008 - InnoTrans Berlín: stroj 380.001-8 v obležení návštěvníků © ŠKODA HOLDING, a.s.
 
Na kolejích cerhenického (on vzdor svému názvu jaksi opravdu není ve Velimi) zkušebního okruhu se ovšem v současné době nachází jen druhá z nich, která, postávající před administrativní budovou Zkušebního centra VUZ, se samozřejmě stala okamžitým objektem zájmu všech postupně se sjíždějících účastníků včerejšího setkání. A ona nejen postávala na podzimním sluníčku, ale také se rozjela a poprvé svou rychlost předvedla. Nicméně běh programu setkání byl jiný, takže organizátorům nezbylo než kameramany a fotografy poněkud důrazněji pozvat do zasedací místnosti, aby předmětný mítink mohl být zahájen.
 
03.12.2008 - VUZ Velim: lokomotiva 380.002-6 zvládá první vlnu zájmu médií© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Do čela stolu zasedli a v úvodu byli představeni náměstek ministra dopravy Ing. Vojtěch Kocourek, Ph.D., staronový ředitel odboru kolejových vozidel Českých drah, a.s. Ing. Rostislav Novák, generální ředitel Výzkumného ústavu železničního, a.s. Ing. Antonín Blažek, technický ředitel ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. Ing. Vladimír Malý a ředitel realizace ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. Marek Herbst. Po úvodním slovu náměstka ministra dopravy následovala prezentace činnosti Výzkumného ústavu železničního v podání jeho generálního ředitele. Byla sice velice zajímavá a zasloužila by si podrobnější zmínku, nicméně hlavním předmětem zájmu zúčastněných přece jen nebyla.
 
03.12.2008 - VUZ Velim: generální ředitel VUZ prezentuje Zkušební centrum Velim © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Ten pochopitelně představovalo povídání o současném stavu prototypových zkoušek lokomotivy Š 109E, kterého se ujali oba výše zmínění vedoucí pracovníci výrobce a jehož hlavní obsah je stručně shrnut v tiskové zprávě, kterou při této příležitosti ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o. vydala. Na základě poskytnutých informací (nebo také úplně mimo jejich okruh) pak vznášeli zástupci médií na řečníky i další přítomné činitele své dotazy. Někdy (to pochopitelně podle úrovně znalostí o železnici) až komické, jindy velice zajímavé. K těm prvním patřila třeba otázka, zda rozhodnutí Škodovky znovu vyrábět lokomotivy souvisí s tím, že nyní v důsledku hospodářské krize nejdou auta na odbyt.
 
 
Ale zmiňme se zde alespoň o některých otázkách, či spíše odpovědích, které patřily do té skupiny druhé. Technicko-bezpečnostní zkoušky nových strojů musí proběhnout na trati umožňující dosažení rychlosti alespoň 220 km/h a vzhledem k tomu, že u nás taková není, má výrobce připraven, jak už to tak bývá, nejen plán „A“, že totiž SŽDC zajistí „přeschválení“ jedné až dvou stávajících tratí pro tuto rychlost, ale také plán „B“. V případě nezbytí by TBZ probíhaly na tratích DB Netz. Na doplňující dotaz, kde by se mohl plán „A“ realizovat, poukázal mluvčí Českých drah Šťáhlavský s úsměvem na obdobné zkoušky Pendolina.
 
03.12.2008 - VUZ Velim: tiskový mluvčí ČD odpovídá na dotaz © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Došlo i na sféru ekonomickou. Podle vyjádření vedoucího odboru kolejových vozidel ČD zaplatí jeho zaměstnavatel za 20 nasmlouvaných strojů cca 2,5 miliardy Kč. O lokomotivy tohoto (či od něj odvozeného) typu podle zástupců výrobce po prezentaci stoje 380.001-8 na berlínském veletrhu už projevili zájem i dopravci další, konkrétně byly jmenovány Ruské železnice. Pokud by se požadavky na výrobu dalších strojů skutečně potvrdily, nepředstavovalo by to prý žádný kapacitní problém ani nutnost třeba omezit výrobu tramvají. ŠKODA TRANSPORTATION je schopna garantovat dodávku 20 až 30 lokomotiv ročně. Nové výrobní prostory jsou variabilní a umožňují operativně reorganizovat produkci.
 
03.12.2008 - VUZ Velim: detail přední části 380.002-6 aneb vrátí se slavná značka na ruské koleje? © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Dotazů bylo tolik, že rozbíhající se diskusi bylo třeba ukončit v zájmu dodržení dalšího plánovaného programu. To ovšem neznamenalo, že zůstaly bez odezvy – jen se forma otázek a odpovědí změnila z hromadné na individuální. Tyto dialogy však probíhaly už venku, u kolejiště, v němž čekala 380.002-6 na svou první roli v osobní dopravě. Bylo jí totiž souzeno kroužit po okruhu s poněkud přeplněnou kabinou. Do ní se kromě strojvedoucího (který je „pronajatým“ pracovníkem Českých drah) musel vejít ještě zástupce VUZ a čtyři vyvolení cestující. Jejich skupinky byly dopředu zapsány, v pravý čas nastoupily, dvakrát se prohnaly onou „dvoustovkou“ po velkém okruhu – a před tím či po tom se mohly věnovat další bohulibé činnosti.
 
03.12.2008 - VUZ Velim: jedeme dvoustovkou © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Třeba těm už zmíněným rozhovorům s přítomnými vedoucími pracovníky všech zúčastněných společností, pozorování a zvěčňování kroužící či momentálně naopak ve „stanici“ stojící lokomotivy, nebo lehkému občerstvení připravenému zatím v zasedací místnosti. Některá média si pochopitelně našla i možnost další – zajet pořídit něco traťových snímků na některé další, více výhodné místo velkého okruhu. Tak učinily i VLAKY.NET, které při svém včerejším konání úzce spolupracovaly (z 50 procent dokonce přímo bytostně souvisely) s jistým celostátním deníkem, dostaly se hned do první volné (po dvou předem vyhrazených televizním štábům) skupinky „cestujících“, připravenými lahůdkami po návratu pohrdly a uháněly do terénu. A pak neprodleně domů k počítači, aby připravily tuto reportáž.
 
03.12.2008 - VUZ Velim: podzim na velkém okruhu © PhDr. Zbyněk Zlinský
Prameny a odkazy:
  1. ŠKODA TRANSPORTATION s.r.o.
  2. České dráhy, a.s.
  3. Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
  4. Lokomotiva 109 E
  5. Lokomotiva Škoda 109E - Wikipedie, otevřená encyklopedie

Titulní snímek: 380.002-6 pózuje dne 3.12.2008 na „nádraží“ VUZ © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy