Cesta na jih: Rychlý výlet za hranice a pomalá „gorila“ k domovu

7.9.2010 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Cesta na jih: Rychlý výlet za hranice a pomalá „gorila“ k domovu

Jestliže předchozí děj soboty 21. srpna byl víceméně plánovaný, odpolední program vznikal už za pochodu a vyústil v zahraniční misi, zprvu do jednoho, dodatečně i do druhého sousedního státu. Na rozdíl od výletu ranního už nikoliv po kolejích, ale po silnici. Milanův vůz nás pak spolehlivě navrátil na břeclavské nádraží, kde se má prvotní radost šotouše posléze změnila v neveselí cestujícího.

 
 
 
 
 

Jak už jsem nastínil na konci předchozí části svého rozprávění, můj domorodý průvodce mi při okounění u přejezdu za Břeclaví učinil nabídku, proti níž jsem nemohl mít námitek. Abychom autem sjeli do nedalekého rakouského městečka Hohenau an der March za účelem návštěvy tamního nádraží a depa. On by navíc spojil fotograficky příjemné s ekonomicky užitečným a nabral si plnou nádrž levnější nafty. Po „sametu“ zavěštil tehdejší ministr financí Klaus, že dobře bude, až jihomoravští sedláci budou jezdit tankovat do Rakouska. S uspokojením, že ta chvíle zjevně už nastala (byť věštec ten to asi myslel jinak), vyrazili jsme ke stanovenému cíli.
 
 
Cestou jsme vzpomínali na stav toho kraje relativně nedávný, s jeho hraničním pásmem a všudypřítomnými péesáky. A pak hleděli už do krajiny sousední, oplývající u nás nevídanými úkazy. K nim krom jevů pozitivních patřily také ladem ležící lány, za jejichž neobdělání zřejmě místní zemědělci dostávají evropské dotace, či u tak ekologicky se navenek prosazujících Rakušanů kuriózně působící domorodý zvyk vypalování strnišť, z nichž linoucí se dým často zbytečně aktivuje hasiče na moravské straně. To jistě hodno napodobení není, na rozdíl od všeobecného pořádku, který však má také své limity, jak jsme zjistili na Cáhnovské stanici.
 
 
Jinak je ovšem celé (dálkově dirigované) nádraží, nejen samotná staniční budova, která cestujícím poskytuje jen místo k čekání a v určených hodinách snad i informace a prodej jízdenek i jinak než z automatu, celkem upravené. Snad jen s výjimkou vegetace, která ve své záměrně vysázené podobě není přehnaně udržovaná a ve formě svévolně rostoucí odstraňovaná. Nástupiště a kolejiště se v tomto směru příliš neliší od podobných stanic našich. Co je ale napohled jiné, to jsou nabízené a zjevně také využívané prvky infrastruktury systému P+R, který v tomto případě nezajišťuje vazbu jen na dopravu automobilovou, ale také cyklistickou.
 
 
Při prvním pohledu na kolejiště upoutá pozornost lávka, která je překlenuje a z níž vedou dvoje schody ke kolejím. Ta však neslouží cestujícím, ale jen pro služební potřebu – přecházejí po ní pracovníci protějšího malého depa, někdejšího nádraží Hohenau Lokalbahn, dnes ÖBB Traktion GmbH - Stützpunk Hohenau a dříve se po ní zřejmě dostával ke stojícím soupravám také personál zajišťující přeshraniční nákladní dopravu. Dnes podle stavu vegetace pod schody tímto způsobem asi moc využívána není. Pro příchod cestujících na druhé nástupiště pak byl zbudován podchod s jedním vyústěním, na nástupišti prvním jsou schody dvoje.
 
 
Nádražíčko i jeho okolí jsme si obcházeli a obhlíželi poměrně svižným tempem, neboť Milan měl na paměti odhadovaný čas, v němž by jím mělo profičet ícéčko od Břeclavi, a ten se blížil. Za účelem jeho zachycení jsme si hledali vhodné stanoviště. Mého přítele velice lákala lávka, ale nakonec svůj úmysl vzdal, poslušen zákazu vstupu na (nezamčených) vrátkách na začátku schodů z prvního nástupiště. Nechtěl to riskovat, i když na celém nádraží žádná službukonající (ba ani jiná) osoba nebyla. Nakonec jsme se ale stejně oba ocitli v prostoru veřejnosti nepřístupném a postavili se zády nalepeni na přístřešek podchodu.
 
 
Když jsme si EC 77 Antonín Dvořák Praha hl.n. - Wiener Neustadt Hbf v čele s nepříliš zajímavým taurem víceméně úspěšně zaznamenali na své paměťové karty, zjistili jsme, že naše místečko nebylo vybráno úplně promyšleně, neboť za zády nám vzápětí, jehož dobu přesahoval náš reakční čas, zastavil RR 2334 Payerbach-Reichenau – Bernhardsthal, jehož vystupující cestující jsem tak zachytil jen přes sklo (zajímala mne zdejší sobotní frekvence) a řídicí vůz v čele soupravy pak značně nešikovně přes překážející stavební prvky a navíc proti slunci. Nakonec jsme se museli spokojit s už slušnějším snímkem odjíždějícího vlaku ze zadu.
 
 
Tím byly naše momentální možnosti postižení jedoucích vozidel železničních vyčerpány, i obrátili jsme se k vozidlu silničnímu a jeli saturovat Milanovu potřebu levnějšího bumbání pro jeho škodovku. Benzínka byla coby přes kolejiště kamenem dohodil, ale po silnici to bylo trochu dál a spletitěji. Naštěstí autíčko už tu cestu znalo, o jeho řidiči nemluvě. On pak navíc věděl, že usmrtíme dva příslušníky řádu dvoukřídlých jedním zásahem, protože právě u kýženého čerpadla začíná komunikace k neméně kýženému depu. Podle starých věšteb Klausových a nových předpokladů našich se u stojanů napájelo nejedno vozidlo „československé“.
 
 
Milan si pak v tom svém posléze odvážel kromě „kontrabandu“ také vnitřní jistotu, že je už definitivně zbaven hrozby ženitby, protože jej ženská obsluha při likvidaci menší ropné havárie, způsobené jeho předchůdcem, podmetla. A já zase poněkud komický zážitek z pozorování jakéhosi „veterána“ Afrikakorpsu, který si v téměř dobovém kostýmu přijel natankovat své hrozivě vypadající historické pouštní vozidlo, na zádi označeném symbolem onoho expedičního sboru, který by i v té použité mírně pozměněné podobě hákového kříže určitě nadzvedl naše státem honorované i zcela dobrovolné hyperaktivní bojovníky proti symbolům totalitní moci.
 
 
Ale zpět k rakouským drahám a jejich místnímu depu. Bylo tam sice pár kroků, ale vjezdu do areálu nebránila žádná značka, naopak na jeho začátku se skvěla šipka s označením instituce. Nicméně jsme raději auto neodstavili až u samé bývalé staniční budovy a opustili je s vědomím, že se pohybujeme na horké půdě. A dokonce to hned ze startu vypadalo, že se na ní ani moc neohřejeme, protože se nám vstříc vydal muž obdařený výstražnou vestou a odhodlanou tváří. Vyšlo však najevo, že proti fotografování nic nenamítá, jen máme dávat pozor u koleje, po níž projede stroj, Takže jsem mu poděkovali a začali se neprodleně řídit jeho radou. .
 
 
Ze zad výstražné vesty toho dobrého muže, jak jsme zjistili, když odcházel, bylo zřejmé, že to nebyl žádný posunovač, ale pracovník ochranky. Což je jistě pozoruhodné a později jsme si to s povzdechem připomněli. Vzdor tomu, že jsme nebyli vyhozeni, nechtěli jsme se v kolejišti minidepa příliš motat, takže jsme si prohlédli a vyfotografovali stádečko přítomných taurů řady 1116 (z nich dva až na druhém konci kolejiště stojící jen z dálky), bývalou staniční budovu a trochu už podrobněji se věnovali mašince taurů přece jen vzácnější, zástupci motorových posunovacích lokomotiv řady 2070, v Rakousku známých pod přízviskem Hector.
 
 
 
Když jsme se pak vraceli k autu, utrpěl jeho řidič další programotvorný nápad – nevrátit se na Moravu rovnou, ale mírnou zajížďkou přes Kúty, abychom tak nějak projeli třetí zemi bývalého rakousko-uherského mocnářství. Navíc mi slíbil ukázat, kterak „Rakušáci plení řeku Moravu“, čemuž jsem porozuměl, až jsme zastavili za nedalekým hraničním mostem a vrátili se přes něj pomalu na rakouskou stranu. Pomalu mj. proto, že Milan solidnosti desek, tvořících chodník na lávce pro pěší, příliš nevěřil. Když jsem pak viděl ony napevno zabudované mohutné čeřeny u rybářských chatek na pravém břehu řeky, už jsem věděl, co měl na mysli
 
 
Když jsme si prohlédli ono rybářské zákoutí, Milan opět opatrně překonal vodní tok a jí si zatím prohlížel tento atypický most, který v roce 2005 nahradil ještě atypičtější – pontonový. A v čem spočívá zvláštnost mostní stavby současné? Má totiž zdvihací střední část, což si prosadila slovenská plavební správa, jako záruku zachování výškového profilu plavební cesty, která sice využívána není, ale co kdyby... Nebyla ostatně jediným odpůrcem stavby mostu, velké výhrady měli také ekologové, neboť komunikace protíná chráněnou krajinnou oblast Záhorie, konkrétně její biologicky cennou nivní oblast pod soutokem Moravy a Dyje.
 
 
V tomto případě nebylo přijato opatření technické, ale organizační – na most je od půlnoci do páté hodiny ranní zakázán vjezd všem vozidlům. Pokud tak není učiněno i v denní době zbývající, což se stává za povodní. Stopy po té poslední jsme mohli zaznamenat i v okolí našeho dočasného parkoviště. Moc jsme se ale nerozhlíželi, protože Milan hodlal fotograficky zachytit Hungárku v Kútech a času k jejich dosažení nebylo mnoho. Nakonec svůj záměr opustil s tím, že si na ni raději počkáme až ve stanici Sekule. A tak se i stalo, byť jsme to stihli jen tak tak. Odstavili jsme auto na samém začátku stanice, kousek popošli a pořídili snímek.   
 
 
Čímž jsme popudili místního výpravčího natolik, že šel nastartovat staniční rozhlas, jímž nás na dálku vykazoval z kolejiště. Takže jsme si okamžitě vzpomněli na nedávnou příhodu v Hohenau a cosi si pomysleli. On velice dobře viděl, že stojíme v místě, kudy železniční kolo prokazatelně neprojelo už hezky dlouho a v tu chvíli tomu nemohlo být opačně. Svědomitý pracovník se vracel do dopravní kanceláře s pocitem dobře vykonané práce a nesvědomití šotouši jeli pryč s pocitem trpkosti. Za daných okolností jsme o Sekule ztratili zájem a pokračovali k původně zamýšlenému cíli naší „rakousko-uherské“ anabáze, do železniční stanice Kúty.
 
 
Tam jsme kupodivu žádný střet se státní mocí nezažili, byť se tam vyskytovali i železniční policisté. Ti nás ovšem nezaujali tolik, jako stanice samotná, kterou jsem já sám, na rozdíl pochopitelně od jejího častého návštěvníka Milana, doposud znal jen ze strany kolejí a ruch v ní to sobotní odpoledne panující. Měli jsme svým způsobem kliku, že jsme se zcela náhodou trefili do doby, kdy se slovo ruch dá použít bez nějakého ironického nádechu. Kromě toho prošvihnutého, ale jinde zachyceného vlaku vyšší kvality se zde zrovna vyskytovaly soupravy vlaků sice méně významných, ale pro nás cizozemce složení docela zajímavého.
 
 
Hned u prvního nástupiště nás uvítala spřažená čtyřicátá a čtyřicátá první bageta, svou zánovností do dáli zářící, opodál se na nás smála laminátka v korporátních barvách ZSSK a kousek dál jí sekundovala její sestra pro změnu v unifikovaném kabátku ČD Cargo. Vyskytovala se tam také princezna, která ale mému objektivu při svém obíhání soupravy unikala tak dlouho, až jsem ji pak pustil z mysli. Možná poněkud nerozumně pro v tu chvíli přijíždějící orchestrion ČD, honosně ohlášený staničním rozhlasem coby mezinárodní osobní vlak z Břeclavi. Po tomto vrcholu nás v Kútech již nic nezdrželo, krom rozlučkového snímku místní vodárny.
 
 
Po návratu do Břeclavi mně zbývalo ještě něco času do nejvýhodnějšího (jak jsme se naivně domníval) spoje k domovu, který jsem ale vyplnil pilnou činností. Hned po příchodu na první nástupiště mi padly do oka nevšední barvy gorily, prosvítající mezi sloupy na jeho severním konci. U nástupiště 1A stála „nostalgická“ výjimka ze současného unifiku ZSSK, kterou jsme ještě neměl možnost na vlastní oči spatřit. A cosi podobného, leč v obráceném gardu se dalo spatřit na přilehlých kolejích. Tam popojížděla brněnská Máša, která by si lakovací výjimku jistě zasloužila také, a možná mnohem spíš, ale postup najbrtění Českých drah byl neúprosný.
 
 
A když jsem si pochvaloval, jaké úlovky se mi před odjezdem podařily, ozvalo se hlášení staničního rozhlasu, že EC 272 Jaroslav Hašek Budapest-Keleti pu . Praha hl.n. „bude na svém pravidelném příjezdu asi 10 minut opožděn“. A každé další hlášení zpoždění zvyšovalo, přičemž mne vůbec neuklidňovalo, že „zpoždění vzniklo na území cizího státu“. Je sice pravda, že jsem tak získal časový prostor na pořízení dalších snímků, ale ty jsem fotografoval už v nervózních obavách o stižení přípoje v Pardubicích. Nicméně jsem tak měl možnost ještě jednou spatřit z rána už známý lednický speciál, který by mi za normálních okolností zůstal jen za zády.
 
 
Nakonec jsem se dočkal, na rozdíl od Milana, který už musel za jinými povinnostmi, můj vlak přijel. Se sekyrou zvíci 23 minut ale zato obsazený jen natolik, že jsem měl zpočátku kupé jen pro sebe. A osamocen sledovat, jak místo aby po nejrychlejší naší trati k Brnu zpoždění snižoval, činí opačně. Nebývale rozšafná jízda pokračovala až ke Svitavám a teprve pod zelenými dráty se gorila rozjela už zde obvyklou rychlostí. Za Českou Třebovou pak dělala skutečně vše pro to, aby své váhání na střídavém napájecím systému nějak napravila. Samozřejmě se jí to nepodařilo a při příjezdu na pardubické hlavní nádraží byla opožděna 21 minut.
 
 
Což pochopitelně stačilo k tomu, aby můj přípojný osobák do Hradce Králové ujel. Byť jsem věřil v opak, v rychlosti (a tudíž špatně) neposlušnou gorilu vyfotil a mazal se přesvědčit. Marně, i když jsem už zažil, že čekal i déle, než těch mizerných 11 minut, o něž šlo, a v jejichž důsledku jsem musel dalších 58 minut čekat na spoj příští. Značně otrávený a to jsem navíc posléze zjistil, že jsem měl věřit spíš serióznímu hudebníkovi než literárnímu vtipálkovi. Kdybych místo Haška použil EC 74 Franz Schubert, který jel na čas, mohl jsem být v Břeclavi o hodinu déle a domů dorazit stejně. Jen slabou záplatou mi bylo pár obrázků z Pardubic.
 
 
Kromě fotografování jsem využil času k dobití své elektronické peněženky. A o mém pohnutém duševním stavu po hektickém dnu s neveselým závěrem svědčí to, že jsem příslušné potvrzení nabídl pak průvodčímu místo jízdenky. I když už dávno jezdím výhradně na jízdenky automatické, které mají zcela jiný formát. Když jsem konečně přijel do Hradce Králové, nalezl před nádražím svůj velocipéd pokorně čekající a pak na něm vyšlápl ke svému sídlištnímu doupěti, začala má nasrděnost ustupovat vzpomínkám na jinak krásně prožitý den, strávený s přítelem a v přátelském (až na drobnou výjimku) prostředí železničním hned tří států.
 
Odkazy:
  1. Břeclav - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  2. První etapa rekonstrukce železničního uzlu Břeclav dokončena
  3. Železniční trať Havlíčkův Brod - Kúty - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  4. Železniční trať Přerov - Břeclav - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  5. Železniční trať Břeclav - Znojmo - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  6. Železniční trať Břeclav - Lednice - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  7. Žst. Břeclav – Příjezdy a odjezdy vlaků
  8. Hohenau an der March - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  9. Morava (řeka) - Wikipedie, otevřená encyklopedie
  10. Kúty - Wikipedie, otevřená encyklopedie

Titulní snímek: 350.004-8 odstavená u břeclavského nástupiště 1B © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy