Další výpravní budovy čeká přestavba

30.10.2020 8:00 Nela Friebová, DiS. Zdroj: Správa železnic, s.o. - tiskové zprávy

Další výpravní budovy čeká přestavba

Správa železnic připravuje rekonstrukci dalších dvou památkově chráněných nádraží. Klatovské pochází z roku 1959, bylo postaveno na základě projektu architekta Josefa Dandy a dodnes zůstalo takřka beze změn s řadou hodnotných umělecko-řemeslných prvků i výzdobou v duchu takzvaného socialistického realismu. Dávná výpravní budova železniční stanice Teplice v Čechách pochází z let 1856 až 1908 a architekt Josef Turba ji navrhl ve slohu neorománském, resp. neorenesančním.

Tendr na projekt rekonstrukce výpravní budovy v Klatovech

Správa železnic připravuje rekonstrukci výpravní budovy v další významné železniční stanici v Plzeňském kraji. V současnosti hledá projektanta, který vypracuje dokumentaci pro stavební povolení pro památkově chráněný objekt osobního nádraží v Klatovech. Hodnota zakázky dosahuje 16 821 660 korun. Se zahájením realizace stavby se počítá v březnu 2022, trvat by měly přesně dva roky.


K památkově chráněné budově klatovského nádraží patří 1. nástupiště
(31.7.2010) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Předmětem projektu je komplexní rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy z roku 1959. Celkové investiční náklady stavby se předpokládají ve výši 458 milionů korun. Její náplní je především modernizace odbavovací haly a severního křídla klatovského osobního nádraží. V odbavovací hale projdou renovací veřejná WC, současně budou upraveny prostory pro dopravce a pro komerční využití.


Odbavovací hala žst. Klatovy s dobovou výzdobou
(31.7.2010) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Ve druhém podlaží vznikne v rámci připravovaného autobusového terminálu zázemí pro řidiče autobusů. Ze severního křídla budovy sem budou přesunuty lékařské ordinace, které budou z odbavovací haly přístupné nově navrženým schodištěm a výtahem. Práce budou rovněž zahrnovat rekonstrukci povrchů na 1. nástupiště a instalaci jednotného informačního a orientačního systému.


Odbavovací hala žst. Klatovy si uchovala původní vzhled
(31.7.2010) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Připravuje se rekonstrukce reprezentativní výpravní budovy v Teplicích

Správa železnic vyhlásila veřejnou zakázku na zhotovitele dokumentace pro společné povolení rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Teplice v Čechách. Její součástí bude i projektová dokumentace pro provádění stavby. Nejvyšší přípustná nabídková cena činí 30 915 664 korun.


Teplické nádraží při oslavách 150 let Ústecko-teplické dráhy
(28.9.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Předmětem stavby bude celková rekonstrukce památkově chráněného objektu osobního nádraží. Práce budou zahrnovat obnovu interiérů minimálně v rozsahu veřejných prostor. Rekonstrukce bude vycházet z budoucího využití celého objektu. V plánu je rovněž zajištění parkovacích ploch v blízkosti výpravní budovy.


Výzdoba stropu odbavovací haly žst. Teplice v Čechách
(28.9.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Samotná přestavba architektonicky unikátní stavby, která byla v minulosti sídlem soukromé Ústecko-teplické dráhy, se plánuje od září 2022 do konce následujícího roku. Předpokládané celkové investiční náklady dosahují výše 800 milionů korun.


Výpravní budova teplického nádraží z uliční strany
(28.9.2008) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Odkazy:

  1. Klatovy (nádraží) – Wikipedie
  2. Železniční stanice Klatovy - Památkový katalog
  3. Nádraží v Klatovech - Soubor děl - Centrum pro dějiny sochařství
  4. Teplice v Čechách (nádraží) – Wikipedie
  5. Nádraží Teplice - Památkový katalog
  6. Plastiky na průčelí budovy nádraží v Teplicích - Centrum pro dějiny sochařství

Úvodní snímek: Výpravní budova žst. Klatovy s autobusovými nástupišti (31.7.2010)
© PhDr. Zbyněk Zlinský (zobraz velký)

Upravil, odkazy doplnil a ilustroval PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy