Nové motorové vozy pro ČD se představují

5.5.2010 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Nové motorové vozy pro ČD se představují

Včera byl v Jihlavě zahájen krátký seriál prezentací motorových vozů, které České dráhy hodlají nakoupit pro zajištění regionální dopravy na Vysočině a v Libereckém kraji. V následujících dvou dnech si mohou ukázkové vozidlo Regio-Shuttle RS1 prohlédnout zájemci na pražském hlavním nádraží a v žst. Liberec. V krajském městě Vysočiny České dráhy spolu s výrobcem připravily také předváděcí jízdy pro veřejnost.

 
 
 
 
 
V průběhu minulého roku došlo v České republice k významnému posunu v přístupu krajů k regionální železniční dopravě, jejíž provozování financují prostřednictvím úhrady prokazatelné ztráty dopravce na spojích vedených ve veřejném zájmu. Jestliže se od počátku roku 2009 přikláněly k myšlence zlepšit kvalitu regionální dopravy vypisováním výběrového řízení na jejího provozovatele, k jeho konci podepsaly dlouhodobé smlouvy s Českými drahami. Ovšem s tím, že náš národní železniční dopravce výrazně zvýší úroveň svých služeb. Přispěla k tomu změna politického klimatu, vyvolaná pádem vlády ODS. V nových podmínkách se našla také nová cesta k pořízení moderních železničních vozidel, avizovaná na zářijovém jednání Rady Asociace krajů ČR.
 
810.550-4 a 015.197-7 jako Os 15760 Teplice n.M. - Trutnov v Radvanicích dne 21.5.2005 © PhDr. Zbyněk Zlinský
Tudy už cesta regionální železniční dopravy nevede
 
Ani České dráhy, ještě v době hrozících výběrových řízení, nezahálely a připravovaly se na obnovu parku vozidel pro osobní dopravu. Kromě už řadu let nastartovaného procesu rekonstrukcí a modernizací začaly plánovat další nákup novostaveb, mimo jiné i motorových vozů pro regionální dopravu, kde zatím kralují motorové vozy řady 810 s přípojnými vozy (někdejší) řady 010, postupně nahrazované jednotkami řady 814/914. Vzhledem k tomu, že v tomto případě jde právě jen o rekonstrukci oněch vozidel dříve jmenovaných, se zachováním jejich původního pojezdu, na koleje se dostávají sice vozidla modernější v komfortu, ale nikoliv v chodových vlastnostech. Navíc nejsou příliš vhodná, ani v třívozové podobě, pro sklonově náročné tratě.
 
814.209-2 + 014.005-3 + 814.210-1 na propagační jízdě z Břeclavi do Lanžhota dne 29.9.2007 © PhDr. Zbyněk Zlinský
Regionova Trio měla jezdit v kopcích, ale víc jí to jde na rovině
 
Přitom na vlacích Českých drah už několik let jezdí motorové vozy a jednotky modernější, byť jde o vozidla cizích dopravců, která zajíždějí na tratě především v německém příhraničí, takže jsou nejen schválena pro provoz na síti SŽDC, ale také se v něm osvědčila. Nebylo proto jistě překvapivé, když se o jejich případném nákupu začalo uvažovat, jak se zmínil třeba náměstek generálního ředitele Českých drah ve svém rozhovoru pro spřátelené stránky ŽelPage, uveřejněném na nich dne 16.7.2009. Tehdy uvedl, že se chystá nákup nových vozidel – 15 nízkopodlažních RegioShuttlů obdobných těm, co jezdí na Špičák, a pronájem vozidel Desiro pro dopravu mezi Prahou a Českými Budějovicemi přes Písek. Na jeho slova dochází jen případě prvním a trochu jinak.
 
Souprava VT 23 + VT 19 RBG jako Os 7574/RB 32425 Špičák - Plattling opouští dne 27.2.2010 žst. Bayerisch Eisenstein © PhDr. Zbyněk Zlinský
Regio-Shuttle RS1 sice už také není technický vrchol, ale krajům ČR poslouží
 
Počátkem února tohoto roku České dráhy oznámily záměr vyhlásit výběrové řízení na dodávku 33 nízkopodlažních motorových vozů s kapacitou asi 70 míst k sezení a maximální rychlostí 100 až 120 km/hod, určených pro kraje Vysočina a Liberecký. Výběrová řízení na 17 vozů pro Vysočinu v hodnotě 900 000 000,- Kč a 16 vozů pro Liberecký kraj v hodnotě 880 000 000,- Kč byla zveřejněna dne 8.2.2010 s lhůtou pro podání nabídek do 22.3.2010 a dobou trvání zakázky v déle 29 a 20 měsíců ode dne zadání. Dne 20.4.2010 zadavatel oficiálně sdělil výsledek: Vítězem výběrových řízení na nákup zcela nových motorových vozů pro kraj Vysočina a pro Liberecký kraj je firma Stadler Pankow GmbH, člen skupiny švýcarské společnosti Stadler Rail. S už zmíněným vozem Regio-Shuttle RS1.
 
Nákres motorového vozu Regio-Shuttle RS1; zdroj: www.stadlerrail.com - ZOBRAZ!
Stadler dodáva motorové vozy s variantním uspořádáním interiréru
 
Tyto nízkopodlažní motorové vozy s hydromechanickým přenosem výkonu a dvěma motory byly vyvinuty někdejší firmou Adtranz a v berlínské lokomotivce, byť už v jiném vlastnictví, jsou vyráběny už od roku 1996. Jde tedy o generační současníky našich motorových vozů řady 843, čili vozidla nijak přehnaně pokroková. Provozuje je Deutsche Bahn jako řadu 650 a dalších několik výhradně německých regionálních železničních dopravců pod svým specifickým označením. I ze stránek výrobce je zřejmé, že tento typ motorových vozů nebyl nikdy exportován do zahraničí. V jejich prospěch svědčí to, že ve vícečlenném řízení je možno provozovat až pět vozů, což vyhovuje variabilitě provozních potřeb. Nevýhodou je snad absence čelních průchodů. Hlavní údaje o nich shrnuje tabulka:
 
Základní technické a výrobní údaje
označení
ČD: 840 resp. 841, DB: 650, ostatní: různé
tovární typ
Regio-Shuttle RS1
rozchod
1 435 mm
uspořádání dvojkolí
B’ B’
přenos výkonu
hydromechanický
maximální rychlost
100/120 km/h
spalovací motory
2 x MAN D 2866 LUH 1
hydromechanická převodovka
Voith DIWA D 864.2
jmenovitý výkon
2 × 257 kW
hmotnost ve službě
40,0 – 43,0 t
délka přes nárazníky
25 500 mm
počet míst k sezení pevných
70 - 75
počet míst k sezení sklopných
3 - 25
počet míst k stání
83 – 109
počet míst pro invalidní vozík
podle uspořádání
výrobce
Stadler Pankow GmbH, dříve Adtranz
výrobce spalovacího motoru
MAN Diesel & Turbo SE
výrobce hydromechanické převodovky
Voith Turbo GmbH & Co. KG
roky výroby
od r. 1996 doposud
roky výroby pro ČD
2011 - 2012
počet kusů
365 (do 31.12.2009)
počet kusů pro ČD
33 (objednáno)

Firma Stadler se netají svou spokojeností. Na trhu v České republice se marně prosazovala už 14 let a pro ten účel zřídila dokonce dceřinou společnost Stadler Praha, s.r.o. Je ovšem pravda, že u nás hodlala, podobně jako na Slovensku, udat především svou známou tříčlánkovou trakční jednotku GTW, kterou na našich kolejích prezentovala už v létě roku 1996. Nyní tedy předvádí sice jiné, ale zato už objednané vozidlo, a navíc nikoliv potencionálním zákazníkům, nýbrž nadcházejícím reálným uživatelům. Což jistě důvod ke spokojenosti je. Spokojeně se na včerejší tiskové konferenci v Jihlavě vyjadřovali také představitelé objednatele a provozovatele regionální železniční dopravy na Vysočině, takže zbývá doufat, že spokojeni budou i cestující. 

Regio-Shuttle mezi stanicemi Jihlava a Jihlava město © PhDr. Zbyněk Zlinský
První cestující se už v Jihlavě svezli
 
Ti si mohli svezení vyzkoušet mezi železničními stanicemi Jihlava a Jihlava město na třech párech vlaků. Než k tomu došlo, proběhly nezbytné oficiality, jejichž součástí byl také podpis kontraktu na dodávku „regionálních kyvadel“ pro kraj Vysočina, a poté byl ještě dán časový prostor k prohlídce vozidla. Ta byla ovšem nesnadná, protože bylo záhy zaplněno svezení chtivými občany. Takže udělal dobře každý, kdo využil předchozího pobytu štádlera na městském nádraží, kam se k němu scházeli oficiální hosté. Jedině tam bylo možno pořídit použitelné snímky samotného vozu číslo 95 80 0650 409-5 D-EIB alias VT 009 Erfurter Bahn GmbH, pomocí fólií převtěleného ve vozidlo ČD v kabátku páně Najbrtově. Fólie se postaraly i o reklamní doplňky.
 
Regio-Shuttle coby vozidlo ČD, olepené reklamou © PhDr. Zbyněk Zlinský
Dnes 17, pozítří dalších 16 a v budoucnu možná ještě víc
 
Zatímco přítomní zástupci informovaných médií (včetně třeba moderátora Václava Žmolíka a nezbytného člena redakce VLAKY.NET) vozidlo prohlíželi, dokumentovali či sháněli o něm doplňující informace a představitelé dotčených institucí se navzájem vítali, na nádraží „hlavním“ vznikalo potřebné technické a propagační zázemí a srocovaly se davy obecenstva. To se přesně v souladu s programem i jízdním řádem zvláštního vlaku úderem třinácté hodiny a třicáté třetí minuty dočkalo příjezdu tolik už v médiích prezentovaného „nového vlaku pro kraj Vysočina“ a vypuknutí oficialit. Jejich moderování se ujala regionální mluvčí ČD pro Moravu Bc. Kateřina Šubová, která postupně pozvala na pódium představitele Českých drah, kraje i výrobce.
 
Jako první se ujal slova generální ředitel Českých drah, a.s. Ing. Petr Žaluda © PhDr. Zbyněk Zlinský
Doufejme, že se optimistická slova generála ČD vyplní
 
Nebudu zde reprodukovat projevy, které pronesli generální ředitel Českých drah, a.s. Ing. Petr Žaluda, hejtman kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek (a na závěr také jeho náměstek pro dopravu Ing. Libor Joukl) či generální ředitel Stadler Pankow GmbH Dipl. Ing. Michael Daum. Byl to projevy přiměřené okolnostem, které jsou velice výstižně shrnuty v příslušné tiskové zprávě. V té jsou ostatně uvedeny některé citáty z toho, co bylo při té příležitosti vyřčeno. Dovolím si však jednu výjimku. Všechny přítomné asi překvapilo i potěšilo, když Dipl. Ing. Daum hovořil nejen o úspěšném proniknutí motorového vozu Regio-Shuttle RS-1 po letech marných snah do Čech, ale dokonce o jeho symbolickém „návratu domů“, neboť konstruktéři tohoto vozidla byli českého původu.  
 
Hovoří Dipl. Ing. Michael Daum © PhDr. Zbyněk Zlinský
Německy o českém původu německých vozů, které budou také české
 
Po projevech byl před zraky diváků slavnostně podepsán kontrakt na dodávku vozidel prezentovaného typu mezi Českými drahami a společností Stadler Pankow GmbH, hejtmanovi kraje Vysočina o tom předán certifikát a všichni činitelé nad ním pozvedli číši na úspěch dodávky. Pak následovala tisková konference pro zástupce médií a prohlídka opodál stojícího štádlera pro veřejnost. Tu ovšem z valné části zajímalo hlavně bezúplatné svezení, takže se snažila především zavčasu obsadit místa alespoň ke stání, když už nezbyla sedadla. U vidiny cesty v novém vozidle občanstvo všeho věku dokonce pohrdlo nabízeným občerstvením v podobě velice lákavých koláčů. Trochu zbytečně - jízdní řád platí i pro zvláštní vlaky a odjezd toho prvního byl stanoven až na 14:20 hod.
 
Odjezdy zvláštních vlaků na informační tabuli v žst. Jihlava © PhDr. Zbyněk Zlinský
Zatím jen mimořádně
 
Ve skutečnosti se však poněkud opozdil, i když výpravčí zvedl svou pomůcku na vteřinu přesně. Na stanovišti vozu totiž panovaly nějaké drobné zmatky, takže se celá procedura musela opakovat. Při dalších jízdách, které byly, jak už víme, celkem tři v každém směru, se už nic podobně úsměvného neudálo a motorák, věren svému jménu, čile pendloval mezi oběma jihlavskými nádražími. Pocity z jízdy moc povznášející, díky neustále panujícímu návalu, být jistě nemohly. Nicméně cestující si pochvalovali třeba to, že motory uvnitř nejsou skoro slyšet (což se o vnějším projevu říci nedá), sedadla jsou celkem pohodlná a interiér působí příjemně. Zajímavé ovšem je, že mnozí se podivovali, k čemu jejich region takové vozy potřebuje, když jsou „všude dráty“.
 
Plnící se interiér vozu před prvním odjezdem z jihlavského "hlavního nádraží" © PhDr. Zbyněk Zlinský
První cestující se tváří poněkud rozpačitě - zato je jich hodně
 
Asi nevěděli, že nově pořízená vozidla mají už předem určená působiště, jak už před časem České dráhy uvedly ve své tiskové zprávě., a to v podstatě bez ohledu na to, zda jde o trať elektrizovanou či nikoliv.  Není sporu o tom, že kdyby měly být motorové vozy budoucí řady 840 či 841 (tato čísla uvedl mluvčí ČD Mgr. Petr Šťáhlavský pro VLAKY.NET) náhradou za v úvodu zmíněné orchestriony včetně jejich rekonstrukce, byl by to jistě pokrok. Ale ve srovnání s jinými vozily přece jen přehnaný komfort pro cestující neposkytují.  I když odhlédneme od toho, že tento konkrétní vůz, zapůjčený z provozu, nemá ve své výbavě vše, co budou mít vozidla nová, třeba bezbariérovou toaletu. S hodnocením ale bude třeba počkat až na vozy vyrobené podle požadavků ČD.
 
Automat na jízdenky skutečného provozovatele vozu VT 009, tedy Erfurter Bahn GmbH © PhDr. Zbyněk Zlinský
Zavedou i ČD prodejní automaty na jízdenky ve vlacích?
 
Věřme, že nasmlouvané vozy budou dodány včas a v požadované kvalitě, aby cestujícím v kraji Vysočina přinášely takové zlepšení v regionální železniční dopravě, jaké jim bylo při včerejší slavnosti slibováno. Je pochopitelné, že kvalitní dopravní služby nespočívají jen v moderních vozidlech, jejich základem musí být především smysluplná dopravní síť a optimálně organizovaný provoz na ní. Budoucnost ukáže, zda se vedení kraje ve spolupráci s jím zvolenými dopravci podaří skutečně fungující regionální systém veřejné dopravy zřídit a rozvíjet. Do takových žádoucích, ale zatím ještě imaginárních světlých zítřků včera v závěru svého vystoupení vyrazil symbolicky i náš štádler - už na pravidelném Os 8363 do Horní Cerekve. Byť s koncovkami také vpředu. :-)
 
Regio-Shuttle odjíždí z Jihlavy jako Os 8363 do Horní Cerekve © PhDr. Zbyněk Zlinský
Za rok za dva nashlednaou...
Prameny a odkazy:
 1. "Malý atlas lokomotiv 2009", kolektiv autorů, Gradis Bohemia s.r.o., Praha 2008
 2. Regio-Shuttle RS1 na stránkách výrobce
 3. Regio-Shuttle RS1 - Wikipedie, otevřená encyklopedie
 4. Stadler Regio-Shuttle RS1 – Wikipedia
 5. Stadler Rail – Wikipedia
 6. České dráhy, a.s.
 7. Asociace krajů České republiky
 8. Kraj Vysočina
 9. Liberecký kraj
 10. Centrální adresa
 11. ŽelPage

Titulní snímek: Regio-Shuttle v žst. Jihlava město © PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy