Vysočina si to polepila

30.9.2013 8:00 PhDr. Zbyněk Zlinský

Vysočina si to polepila

A to jak v doslovném, tak také v přeneseném slova smyslu. Řeč je o motorových vozech řady 841 RegioSpider, jichž po kolejích Kraje Vysočina jezdí celkem třináct kusů, přičemž od minulého pátku už devět z nich v krajském polepu. Obrazně si to pak kraj „polepil“ u cestujících, protože těchto vozidel není provozováno ani tolik, ani takovým způsobem, jak původně sliboval.

 

 
 
 
 
 
A to byl Kraj Vysočina od počátku jakousi výkladní skříní firmy Stadler, vstupující mezi dodavatele vozidel Českých drah. Na jihlavském nádraží byl v květnu 2010 slavnostně prezentován zatím ještě jen fiktivně barvami našeho národního dopravce opatřený vůz typu Regio-Shuttle RS1, u čehož VLAKY.NET nechyběly. Vozidlový park Českých drah na Vysočině do tří let zásadně omládne. Do provozu bude uvedeno 17 nových motorových vozů Regio-Shuttle RS 1 od společnosti Stadler. Výhodou vozů je možnost zavedení přímých spojů z hlavních dopravních uzlů kraje do regionálních center, dověděli jsme se tehdy z úst představitelů ČD i kraje.


Hejtman převzal 5.5.2010 v Jihlavě certifikát o zajištění 17 vozů Regio-Shuttle RS1
pro Vysočinu © PhDr. Zbyněk Zlinský

Při té příležitosti generální ředitel Českých drah slíbil, že první vůz tohoto typu z celkem 33 objednaných bude předán právě Kraji Vysočina. K naplnění slibu došlo koncem října 2011 opět v Jihlavě, jak ukázala naše reportáž. Nákup nových vozidel pro Vysočinu se realizuje za finanční podpory Evropské unie. Z celkového počtu 17 vozů jich je 13 zakoupeno za přispění Regionálního operačního programu Jihovýchod ve výši 219 117 000 Kč, dotace činí 31,91% z pořizovací částky. Celková hodnota 17 vozů je 897 957 000 korun, České dráhy tak investují do obnovy vozového parku na Vysočině celkem 678 840 000 Kč, uváděla příslušná tisková zpráva.
 

Výjimečnost dne 28.10.2011 na jihlavském nádraží podtrhl i polep bočnice vozu 841.001-1
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Nakonec ovšem Kraj Vysočina České dráhy „vypekl“ a na financování těch 4 evropsky nedotovaných vozidel se odmítl podílet. Zda se na tom rozhodnutí krom snahy ušetřit podílelo také zjištění, že štádlery (až počátkem letošního roku obdařené obchodním názvem RegioSpider) si příliš nerozumí s přejezdy, to se můžeme jen domýšlet. Za což jistě nemůže dopravce, ale správce infrastruktury, za něhož České dráhy pykají i v Libereckém kraji, kde mají motorové vozy z Pankowa problém jiný - zanedbanou tratí způsobenou vysokou poruchovost. Ostatně právě na Liberecko zamířily tři „zbytné“ vozy řady 841, čtvrtý pak dostal Pardubický kraj.
 

„Solitér“ Pardubického kraje při křtu 11.10.2012 v České Třebové © PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Jak už víme z reportáže o křtu vozu posledně zmíněného, provozní jednotka (PJ) Pardubice tak nasazuje jediný vůz řady 841 na lokálce z České Třebové do Lanškrouna, i když jich podle původních předpokladů měla dostat (byť o něco později) více a provozovat je kdesi jinde, jak se kdysi uvažovalo a občas také psalo. I když v mezikrajské dopravě jde samozřejmě vždy o dohodu nejméně dvou subjektů, zde se ten záměr využití štádlerů na trati mezi Pardubicemi a Havlíčkovým Bodem primárně zadrhl hlavně díky výše zmíněnému odmítnutí evropsky nedotovaných (a tudíž oblastí svého nasazení nijak neomezovaných) vozidel jihlavským hejtmanstvím.
 

Předposlední Vysočinou odmítnutý „štádler“ byl 7.9.2013 hvězdou trutnovského Dne železnice
© PhDr. Zbyněk Zlinský
 
Redukovaný počet vozů řady 841 pro Vysočinu však do jisté míry omezil i původní záměry s jejich nasazením v kraji. V současném grafikonu vlakové dopravy je třináct vozidel, dislokovaných v PJ Havlíčkův Brod DKV Brno, zařazeno do čtyř turnusových skupin a jezdí po deseti tratích: 212 - Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou, 224 - Horní Cerekev - Pelhřimov, 225 - Havlíčkův Brod - Počátky-Žirovnice, 230 - Havlíčkův Brod - Světlá nad Sázavou, 237 Havlíčkův Brod - Humpolec, 238 - Havlíčkův Brod - Chotěboř, 240 - Jihlava - Rapotice, 250 - Havlíčkův Brod - Křižanov, 251 - Žďár nad Sázavou - Bystřice nad Pernštejnem a 252 - Křižanov - Studenec.
 

Síť železničních tratí v Kraji Vysočina; zdroj: www.cd.cz
 
Podrobnosti o jejich současném nasazení najdete na známých stránkách (nejen) o vozidlech DKV Brno, kde mají svou sekci. A tímto odkazem opusťme oblast obecností a obraťme svou pozornost k onomu v úvodu zmíněnému minulému pátku, který připsal další kapitolu do historie RegioSpiderů Kraje Vysočina. Pro naši redakci vše začalo o čtyři dny dříve, kdy na její adresu dorazila pozvánka z tiskového oddělení Generálního ředitelství Českých drah na Představení nových polepů motorových vozů RegioSpider pro Kraj Vysočina a Nové Město na Moravě v pátek 27. září 2013, jak bylo uvedeno v předmětu doprovodného elektronického psaní.
 

Lícová a rubová strana pozvánky na akci
 
Jak si můžete povšimnout z textu pozvánky, dění probíhalo na dvou místech od sebe poměrně vzdálených. Zatímco prezentace polepených vozidel začínala v Novém Městě na Moravě, další zajímavé věci měly být k vidění na jihlavském nádraží ještě před dobou příjezdu polepenců na zvláštním vlaku. Navíc další zkoumání internetových zdrojů přineslo zjištění, že ani v jednom případě nejde o jakýsi izolovaný počin Českých drah, ale o součást mnohem šířeji koncipovaného Dne s Krajem Vysočina, na který náš národní železniční dopravce zval zájemce ve své nabídce Vlakem za zážitky a krajské hejtmanství činilo obdobně prostřednictvím plakátu.
 

Výřez plakátu (po kliknutí do náhledu se zobrazí celý ve formátu PDF)
 
Bylo třeba sehnat obětavce, kteří obě větve dění „zpravodajsky pokryjí“, a to přes vskutku mizerné vlakové spojení do obou výchozích bodů jeho konání. Menší problém kupodivu představovalo zajištění naší přítomnosti v Novém Městě na Moravě, kam jeho „projížděčské“ nadšení lákalo našeho ostravského reportéra. Neodradila jej ani skutečnost, že ze svého sídelního města musel vyrazit už minutu před půl třetí a na Vysočinu se projel přes Břeclav, navíc v nevalném zdravotním stavu. Vlastně měl kliku, že jel tak brzo, protože později se na Ferdinandce děly věci. On však do Nového Města na Moravě dorazil dříve než včas - minutu po osmé.
 

Při přestupu ve Žďáru nad Sázavou zapózoval 841.013-6 „Jihlava“ na Os 14805
z Havlíčkova Brodu © Karel Furiš
 
Poněkud horší to bylo se zajištěním reportéra pro Jihlavu. Autor této reportáže byl takřka na poslední chvíli pověřen neodkladnými úkoly rodinného původu a jediný možný náhradník dopadl obdobně. Nakonec se nám až ex post podařilo chybějící fotografie získat od už dříve nám několikrát takto z paty trn vytrhujícího profesionálního kolegy Michaela Mareše z Obzoru. Ten byl naštěstí na jihlavském nádraží přítomen už dlouho před Karlovým příjezdem soupravou zvláštního vlaku a setrval tam i po jeho odjezdu spojem řádným. (Dodejme, že tentokrát necestoval bez problémů, protože mu v Brně ujel přípoj a domů dorazil o hodinu později.)
 

Smutný konec srážky lokomotivy s osobním autem, i když simulované © Michael Mareš
 
Díky včasnému (až předčasnému, leč jízdním řádem i programem akce nevyhnutelně danému) příjezdu na nádraží v prokazatelně moravské části toho povýtce „hybridního“ kraje měl náš reportér dostatek času, aby za krásného, snad s výjimkou teploty, počasí zkoumal a dokumentoval nejen přípravy na slavnostní dění, ale také jevy s ním nesouvisející. S potěšením zaznamenal, že ve stanici Nové Město na Moravě nákladní doprava ještě neuhynula na úbytě, alespoň pokud se nakládky dřevní hmoty týče. Zachytil podobu výpravní budovy i loni zbudovaného dopravního terminálu a pozornost věnoval také nepříliš čilému ruchu v jeho železniční části.
 

814.229-1/814.230-9 jako Os 14909 Žďár nad Sázavou -Tišnov na pozadí fungujícího
nákladiště © Karel Furiš
 
Mezi tím se první nástupiště začalo plnit účinkujícími i diváky chystané slavnosti, k nimž se posléze připojila i hlavní její protagonistka, trojice nově polepených vozů 841.014-4, 841.012-8 a 841.010-2. Ta se svým grafickým ztvárněním připojila k šestici, jež byla prezentována 8.6.2013 v Havlíčkově Brodě. Byl jsem rád, když se před dvěma roky objevila myšlenka, že by se vlaky mohly polepit. Města dávají těžké peníze za reklamní panely a různé tiskoviny, billboard u silnice stojí kolem šesti tisíc korun měsíčně, České dráhy umožnily reklamní plochu na vlacích pro města zdarma na dobu deseti let, řekl k tomu náměstek hejtmana Joukl jistému reportérovi.
 
Přehled vozů řady 841 PJ Havlíčkův Brod a jejich polepů
vozidlo
polep
prezentace
841.001-1
-
 
841.002-9
Velké Meziříčí
08.06.2013
841.003-7
-
 
841.004-5
-
 
841.005-2
-
 
841.006-0
Jaroměřice nad Rokytnou
08.06.2013
841.008-6
Náměšť nad Oslavou
08.06.2013
841.009-4
Chotěboř
08.06.2013
841.010-2
Nové Město na Moravě
27.09.2013
841.011-0
Bystřice nad Pernštejnem
08.06.2013
841.012-8
Rodinné a Senior Pasy Kraje Vysočina
27.09.2013
841.013-6
Jihlava
08.06.2013
841.014-4
Kraj Vysočina
27.09.2013
 
České dráhy sice poskytly reklamní plochu zdarma, ale jejich dceřiná společnost na tom stejně vydělala - jak dokládá jeden medializovaný případ (zřejmě za všechny). Jaká je účinnost tohoto způsobu reklamy, to je těžké, ne-li nemožné zjistit. A když jsme u těch pochybností, které mohou vytanout na mysli cestujícím oněch stále ještě nových vozů, připomeňme, že ani jejich nasazení samotné stále není bez problémů, které by měl kraj řešit asi v prvé řadě. Jestliže už víme, že dohoda na společném provozování se severním sousedem vyšuměla do ztracena, obdobný nesoulad na jihozápadě Kraje Vysočina zatím stále ještě čeká na své rozuzlení.
 

Do Nového Města na Moravě přijíždí trojice 841.014-4, 841.012-8 a 841.010-2 © Karel Furiš
 
V jistém rozporu s těmi pochybnostmi, nicméně nikoliv neočekávaně, vyzněly projevy, které vyslechli účastnici slavnosti v Novém Městě na Moravě (a stejně tak později v Jihlavě) pozitivně a optimisticky. Jejich odstartování se (po kulturním úvodu) ujala tisková mluvčí ČD Bc. Kateřina Šubová a u mikrofonu se pak postupně vystřídali starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina Ing. Vladimír Novotný, krajský radní odpovědný za sociální oblast Mgr. et Bc. Petr Krčál, výkonný ředitel ČD odpovědný za marketing a obchod Ing. Michal Štěpán a ředitelka KCOD ČD Jihlava Ing. Lenka Horáková.
 

Hovoří ředitelka KCOD ČD Jihlava Ing. Lenka Horáková © Karel Furiš
 
S jistým zpožděním se na pódium dostavil hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, který pak shromáždění jen pozdravil. Mezi projevy a následujícím „odhalením“ a křtem vozu 841.010-2 Nové Město na Moravě zapůsobilo osvěživě vystoupení pohledných a šikovných mažoretek. Pak se prominenti slavnosti přesunuli ke zmíněnému vozidlu, před nímž dvojice hostesek napnula příslušnou pásku, která se v zápětí dočkala svého pětinásobného přestřižení. Křtu samotného se pak už individuálně ujal starosta města, jehož reklamu motorový vůz nese, Pak následoval přípitek už vyčpělým sektem, zdravice hejtmanova a nástup do zvláštního vlaku.
 

Představitelé kraje a ČD nastupují do zvláštního vlaku směr Jihlava © Karel Furiš
 
Ten se pak ve stanovený čas vydal do krajského města, kde měly být slavnostně „odhaleny“ další dva vozy soupravy. Za jízdy se ve vlaku podávalo občerstvení, vedly řeči a poskytovaly rozhovory médiím, jak už to při takových příležitostech bývá. Při plánovaném pobytu v Havlíčkově Brodě byl čas na pořízení prvních slušných snímků polepené soupravy, neboť ve výchozí stanici tomu její uspořádání bránilo. Avšak fotograficky ještě mnohem výživnější byla zastávka v Dobroníně, nezbytná z dopravních důvodů, konkrétně kvůli křižování s protijedoucím Os 8354 Horní Cerekev - Havlíčkův Brod v podání dvou polepenců téže řady.
 

841.011-9 + 841.008-6 jako Os 8354 Horní Cerekev - Havlíčkův Brod a jeho jediný cestující
z Dobronína © Karel Furiš
 
Po příjezdu do Jihlavy se začaly odbývat oficiality těm už popsaným obdobné. Za moderování tiskovou mluvčí ČD Bc. Kateřinou Šubovou se o své myšlenky skrze mikrofon s přítomným obecenstvem podělili hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek, jeho náměstek pro dopravu a majetek Ing. Libor Joukl, krajský radní odpovědný za sociální oblast Mgr. et Bc. Petr Krčál, výkonný ředitel ČD pro marketing a obchod Ing. Michal Štěpán a ředitelka KCOD ČD Jihlava Ing. Lenka Horáková. Poté následovalo střihání pásky před vozem 841.014-4 s reklamou Kraje Vysočina, zaměřenou na významná turistická, kulturní a historická místa.
 

Páska před vozem 841.014-4 byla úspěšně zničena © Karel Furiš
 
V zápětí potom byl stejně obsloužen také motorový vůz 841.012-8, rovněž krajský, avšak propagující slevové Rodinné pasy Kraje Vysočina a obdobné Senior Pasy. Poněkud podrobnější popis či spíše zdůvodnění všech tří polepů uvádí příslušná tisková zpráva. No a došlo i na dvojí křest sektem a následný přípitek. Tím oslavné dění kolem polepenců (alespoň pro veřejnost) skončilo a přítomné obecenstvo si mohlo užít odpolední simulované srážky vlaku člověkem. Jedna taková se (podle programu nad plán) uskutečnila už dopoledne, ještě před inzerovanou srážkou s automobilem. Vlak zastupovala sólo lokomotiva 754.018-0, člověka figurína.
 

Člověk proti lokomotivě nemá šanci © Michael Mareš
 
U srážky s autem byli použiti živí figuranti, jak se můžete přesvědčit na snímcích v připojené galerii. Vzhledem k časové souběžnosti dějů v Novém Městě na Moravě a v Jihlavě jsem nemohl snímky řadit dokonale chronologicky, dopolední ukázky jsem proto vložil před příjezd zvláštního vlaku do Jihlavy. Tím způsobem vznikl blok snímků Michale Mareše a podobný pak na samém konci galerie. Jsem moc rád, že nám své fotografie poskytl, aby byla dokumentace toho dne nejen co možno úplná, ale také pestrá. Obrázky hovořících, stříhajících či připíjejících si postav nejsou moc zábavné. I když poučné být mohou - stejně jako závěrečné video.
 
Představení nových polepů motorových vozů „RegioSpider“ pro Kraj Vysočina © Karel Furiš
 
Prameny a odkazy:

Úvodní snímek: Trojice polepených vozů 841.014-4, 841.012-8 a 841.010-2 v Jihlavě © Karel Furiš

Galéria

Súvisiace odkazy