Plzeň čekají další dvě železniční stavby

4.11.2020 8:00 Mgr. Pavel Tesař Zdroj: Správa železnic, s.o. - tiskové zprávy

Plzeň čekají další dvě železniční stavby

Správa železnic zahájí rekonstrukci další trati na území západočeské metropole. Obnovou projde téměř čtyřkilometrový úsek mezi lobezskou částí plzeňského hlavního nádraží a stanicí v Koterově. Tu po skončení prací přestanou využívat cestující, pro které se otevře nová zastávka Plzeň-Slovany. ● Je vyhlášeno také výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy na plzeňském hlavním nádraží. Zahájení prací je plánováno na březen příštího roku.

Začne další stavba v plzeňském uzlu. Správa železnic vybrala zhotovitele rekonstrukce Lobzy - Koterov

Správa železnic zahájí rekonstrukci další trati na území západočeské metropole. Obnovou projde téměř čtyřkilometrový úsek mezi lobezskou částí plzeňského hlavního nádraží a stanicí v Koterově. Tu po skončení prací přestanou využívat cestující, pro které se otevře nová zastávka Plzeň-Slovany. Dokončení prací je plánováno v lednu 2024.


Stanice Plzeň hlavní nádraží a Plzeň-Koterov na dopravní mapě
(kliknutí do náhledu ji otevře on-line)

Správa železnic si u této veřejné zakázky s názvem Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov stanovila maximální přípustnou nabídkovou cenu. Zhotovitelem prací se stane Společnost MTS + CHT – Uzel Plzeň, 5. stavba, kterou tvoří firmy Metrostav a Chládek a Tintěra. Smluvní cena je 2,199 miliardy Kč, z toho investice Správy železnic dosahuje 1,28 miliardy Kč, statutární město Plzeň se podílí částkou 50,6 milionu Kč a ŘSD 869,28 milionu Kč. Součástí stavby je ve spolupráci s ŘSD i příprava zárodku tunelu pro křížení železniční trati a budoucí silnice I/20 tak, aby při další stavbě nemusel být opět omezen provoz vlaků. Město Plzeň spolufinancuje novou lávku pro pěší (detaily níže).


Stanice Plzeň-Koterov zmizí z jízdního řádu (8.8.2010)
© Milan Zahn; zdroj: www.oplzni.eu

Stavba, která navazuje na již dokončenou rekonstrukci kolejiště ve stanici Plzeň hlavní nádraží ve směru na Prahu, po dokončení umožní zvýšení traťové rychlosti z dnešních 100 na 120 km/h. Přestavbou projde nejen navazující úsek směrem na České Budějovice, ale také stanice Plzeň-Koterov. Zde dojde k odstranění tří stávajících nástupišť a následné změně konfigurace kolejiště, které budou tvořit dvě hlavní a dvě předjízdné koleje. V Koterově se zrekonstruují dopravní koleje a provede se příprava na budoucí dvoukolejné pokračování trati směrem na Starý Plzenec. V ose ulice K Dráze se vybuduje nová lávka pro pěší, která nahradí stávající čtyřkolejný přechod do ulice Na Lipce a bude dále pokračovat přes čtyřproudou silniční komunikaci U seřadiště, proto se na jejím financování bude podílet Město Plzeň. Stanice Plzeň-Koterov se bude nově dálkově řídit z plzeňského hlavního nádraží.


Koterovská nástupiště budou odstraněna (8.8.2010)
© Milan Zahn; zdroj: www.oplzni.eu

Cestující začnou využívat novou zastávku Plzeň-Slovany, která nabídne lepší návaznost na linky MHD a regionální autobusy. Vzniknou zde dvě nástupiště s délkou 120 metrů a nástupními hranami v normové výšce 550 milimetrů nad kolejí. Přístup k vlakům bude bezbariérový z ulice Lobezská.


Místo budoucí zastávky Plzeň-Slovany na trati Plzeň - České Budějovice
(4.12.2018) © Milan Zahn; zdroj: www.oplzni.eu

Historickou výpravní budovu na plzeňském hlavním nádraží čeká rekonstrukce

Správa železnic vyhlásila výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce památkově chráněné výpravní budovy na plzeňském hlavním nádraží. Zahájení prací je plánováno na březen příštího roku, trvat by měly dva a půl roku. Stavba navazuje na modernizaci nástupišť a dalších částí stanice, která proběhla v minulých letech. Bude zahrnovat především opravu střešního a obvodového pláště a úpravy vnitřních prostor v přízemí a patře odbavovací haly pro zlepšení služeb pro cestující. Předpokládané celkové investiční náklady akce dosahují 721 milionů korun.


Dolní hala plzeňské výpravní budovy po rekonstrukci v letech 2011 – 2012
(2.12.2015) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Předmětem stavby je celková rekonstrukce památkově chráněného objektu osobního nádraží z roku 1908. Zcela se přestaví horní hala, která bude sloužit jako otevřený čekárenský prostor v podobě obchodní pasáže s komerčními jednotkami po obou stranách. Pro snadnější překonání výškového rozdílu mezi hlavní a horní halou budou sloužit eskalátory a výtahy.


Dolní hala plzeňské výpravní budovy po chystané rekonstrukci
(vizualizace) © Správa železnic

Samozřejmostí bude přestavba veřejných WC a bezbariérový přístup na ně. Hlavní hala bude mít nové komplexní osvětlení a kamery s přímým dohledem. Součástí orientačního a informačního systému budou hlasové majáčky pro nevidomé a indukční smyčky pro sluchově postižené.


Horní hala plzeňské výpravní budovy po chystané rekonstrukci
(vizualizace) © Správa železnic

Celý objekt dostane novou střechu a fasádu, vše s důrazem na jeho památkovou ochranu. Důležitou součástí rekonstrukce pak bude výměna všech vnitřních rozvodů a také oken a dveří, což zajistí nižší energetickou náročnost budovy. Dále dojde k vytvoření administrativně provozního zázemí složek Správy železnic a dopravců včetně úprav ve vyšších patrech.


Střešní část plzeňské výpravní budovy po chystané rekonstrukci
(vizualizace) © Správa železnic

Odkazy:

  1. Správa železnic, s.o. - Stavby / Zakázky
  2. Plzeň hlavní nádraží – Wikipedie
  3. Železniční trať Plzeň – České Budějovice – Wikipedie
  4. Informace Drážního úřadu o stavbě „Uzel Plzeň, 5. stavba - Lobzy – Koterov“ (dokument ve formátu PDF)
  5. Železniční stanice Plzeň hlavní nádraží - Památkový katalog
  6. Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. – informační leták Správy železnic (dokument ve formátu PDF)
  7. OPLZNI.EU – Webové stránky o historických i současných zajímavostech města Plzně – zdroj čtyř fotografií v textu

Úvodní snímek: Kolejiště stanice Plzeň-Koterov projde proměnou (8.8.2010) © Milan Zahn; zdroj: www.oplzni.eu
(zobraz velký)

Upravil, ilustroval a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy