Dobré zprávy z „Dobré správy“ (5)

2.5.2020 8:00 -zz- Zdroj: Správa železnic, s.o. - tiskové zprávy

Dobré zprávy z „Dobré správy“ (5)

„Koronární“ sevření kolem nás se zvolna uvolňuje, což se týká také železniční dopravy a jejího odrazu v médiích. Nicméně státní organizace Správa železnic nepřestává v rozesílání svých téměř každodenních pozitivních zvěstí. V právě uplynulém týdnu jich sice bylo o něco méně, což odpovídá menšímu počtu pracovních dnů, avšak jsou docela zajímavé, a proto jsme také tentokrát připravili čtenářům internetového magazínu VLAKY.NET jejich už téměř tradiční přehled.

27. dubna 2020 - Omezování železniční dopravy končí, vlaky se vracejí na koleje

Z nařízení Vlády ČR se od soboty 14. března 2020 dočasně zastavila mezistátní osobní železniční doprava. Následně začala redukce státem objednávané vnitrostátní dálkové dopravy, přestaly jezdit také některé komerční vlaky vypravované jednotlivými dopravci. Kraje postupně omezily počet spojů z důvodu poklesu poptávky po přepravě. Od 26. dubna se začala rozšiřovat nabídka dálkových vlaků. Tento proces bude pokračovat v příštích dnech a týdnech v souvislosti s koncem zákazu volného pohybu osob po území ČR a zahrne postupně i regionální vlaky.

Žádáme proto všechny cestující, aby se předem informovali o jízdě vlaků u jednotlivých dopravců případně v aplikaci Správy železnic. O všech změnách bude Správa železnic informovat podle časových možností opakovaným mimořádným operativním hlášením staničního rozhlasu či zveřejněním textu na informačních tabulích.


Regionální i dálková doprava se pomalu vrací do normálního stavu
(8.12.2019, Praha hl.n.) © PhDr. Zbyněk Zlinský

27. dubna 2020 - Hnací vozidla Správy železnic budou umět komunikovat systémem ETCS

Správa železnic vypisuje tendr na dodavatele palubních jednotek ETCS. V souvislosti se zaváděním tohoto jednotného evropského vlakového zabezpečovače na české železniční síti chce takto vybavit 98 svých speciálních drážních vozidel určených pro údržbu a opravy. Předpokládaná hodnota zakázky je 980 milionů korun. Spolufinancování bude zajištěno z Operačního programu Doprava a prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Prostřednictvím veřejné zakázky se vybaví třicet tři vozidel MVTV 2, deset vozidel MVTV 2.2, osm vozidel MVTV 2.3, tři vozidla MTW 100 a čtyřicet čtyři vozidel MUV 75. Dosazení mobilní částí ETCS umožní jejich provoz na tratích, na kterých je instalovaná traťová část tohoto vlakového zabezpečovače. Povinnost instalovat systém ETCS do hnacích vozidel platí i pro dopravce. Národní implementační plán počítá s tím, že od 1. ledna 2025 nebudou na koridorové tratě vpuštěny vlaky nevybavené palubní částí systému ETCS.

Aktuálně je systémem ETCS pokryto 255 kilometrů železničních tratí v České republice. Dalších 206 kilometrů mezi Břeclaví a Petrovicemi u Karviné postoupilo do zkušebního provozu a 108 kilometrů mezi Přerovem a Českou Třebovou přibude v letošním roce. Dále se pracuje na úsecích Plzeň – Cheb, Praha-Uhříněves – Votice a Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín. Pro několik dalších úseků momentálně probíhá projektová příprava.

Systém ETCS umožňuje spolehlivě a kontinuálně kontrolovat jízdu vlaků. Použitá technologie dohlíží na to, zda se vlak pohybuje v přesně vymezeném úseku tratě. Pokud například strojvedoucí nerespektuje návěst Stůj, chybu zjistí a vlak může bezpečně zastavit.

Nutnost zavedení jednotného evropského vlakového zabezpečovacího zařízení si vyžádala především skutečnost, že v současné době existuje v členských státech Evropské unie celá řada různých vlakových zabezpečovačů. Ty vykazují kromě zcela zásadní rozdílnosti v konstrukci a technickém řešení také odlišnou úroveň zajištění bezpečnosti železničního provozu. Jejich hlavní nevýhodou ale je, že vlaky v mezinárodní přepravě musí být vybaveny různými typy zařízení, která komunikují s vlakovými zabezpečovači státu, na jehož území se právě nachází. Jeden společný systém tento nevyhovující stav odstraní.


Na provoz pod dozorem ETCS budou upraveni i tři největší „dráteníci“
Správy železnic, řada MTW 100 (12.4.2017, Modřice) © Karel Furiš

28. dubna 2020 - Správa železnic letos zvýší zabezpečení dalších desítek přejezdů

Správa železnic po celé republice zvyšuje stupeň zabezpečení na přejezdech, které vytipovala jako potenciálně rizikové z hlediska možných střetů automobilů s drážními vozidly. Jedná se o doplnění výstražných světel, instalaci závorových břeven a také o nové technologie kompozitových břeven s LED diodami.

Správa železnic každým rokem investuje přibližně jednu miliardu korun do zvýšení zabezpečení na přejezdech. Instalace nejvyššího stupně zabezpečení proběhne letos na více než šesti desítkách přejezdů po celé železniční síti. V rámci zkušebního provozu zvýšíme také počet kompozitových břeven s LED technologií, od které očekáváme výraznější snížení nehodovosti na dotčených přejezdech,“ konstatuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

V letošním roce Správa železnic doplní závorami 52 přejezdů, kde byla dosud jen výstražná světla, a zároveň zvýší zabezpečení více než 70 přejezdů s výstražnými kříži, a to instalací výstražných světel nebo závorami. Ve 42 případech dojde k instalaci LED osvětlení závor.

Břevna s LED diodami

Blikající břevna závor budí pozornost u řidičů zejména za snížené viditelnosti, kdy je doplňková signalizace na břevně zvlášť výrazná. Jde o LED diody, které se spustí souběžně se světelným zabezpečovacím zařízením daného přejezdu. Ve zkušebním provozu budou LED technologií vybavené následující přejezdy: jeden u Dolní Lutyně na trati mezi Bohumínem a Dětmarovicemi a další dva u Jistebníku a Polanky nad Odrou v úseku mezi Studénkou a Ostravou. Další břevna s „ledkovými“ diodami budou upevněna například na 3 úrovňových kříženích železniční trati Blatná – Strakonice se silnicí I/20 a na 4 železničních přejezdech v Praze – např. na křížení pražské Bubenské ulice s tratí do Kladna.

Břevna mohou na první pohled některé řidiče zaskočit svou mohutností, nicméně jsou konstruována z dutého kompozitu tak, aby byla snadno zlomitelná, pokud zůstane vozidlo uzavřeno mezi závorami. Při nutnosti opustit přejezd navíc vozidlo dokáže oblý tvar břevna snadněji nadzvednout. Po vyhodnocení zkušebního provozu rozhodne Správa železnic o jejich případném masivnějším rozšíření na české železnici.

Zvýšení bezpečnosti na přejezdech patří k prioritám Správy železnic. Na její síti se nachází více než 7800 křížení tratí se silničními komunikacemi s různým stupněm zabezpečení, které manažer infrastruktury postupně modernizuje a tím zvyšuje bezpečnost..

Poznámka editora:

Slovní spojení „LED dioda“ je nesmyslné (pojem dioda je obsažen už v oné zkratce), ale nechtěl jsem zasahovat do původního textu, tak jsem je v něm ponechal a činím tuto poznámku. Měli bychom používat jen samotné anglické zkratky nebo českého pojmu elektroluminiscenční dioda. Podobně nešťastné je psát o „systému ETCS“ze stejných důvodů.


Nová břevna lze v noci těžko přehlédnout © Správa železnic, s.o.

30. dubna 2020 - Zvýšení trakčního výkonu napájecí stanice na Balabence zvýší spolehlivost provozu

Správa železnic podepsala smlouvu se zhotovitelem projektu a následně i realizace stavby, jejímž cílem je zvýšení trakčního výkonu napájecí stanice na pražské Balabence. Tím dojde k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu elektrických vlaků v metropoli. Vítěz veřejné zakázky, společnost Elektrizace železnic Praha, nejprve vypracuje projekt, samotná realizace prací by měla začít letos v prosinci. Dokončení investiční akce s celkovými náklady ve výši 532 milionů korun se plánuje v závěru roku 2022.

Stávající trakční napájecí stanice (TNS) Balabenka se nachází v areálu Centrálního dispečerského pracoviště (CDP) Praha a funguje jako zásadní uzlový bod pro napájení vnitrostátní a mezinárodní kolejové dopravy v metropoli.

Účelem projektu je výstavba nové TNS s použitím moderních technologií tak, aby byl zajištěn bezpečný a spolehlivý provoz na další období na technické úrovni a s parametry, které s dostatečnou rezervou spolehlivě vyhoví i pro výhledové potřeby železničního provozu. Zároveň budou vyhovovat nárokům současné legislativy a požadavkům na bezpečnost, ochranu životního prostředí a hospodárnost provozu.

Nová TNS bude přemístěna do areálu skladových ploch na Krejcárku, resp. na rekultivovanou zelenou plochu vzniklou v rámci výstavby Nového spojení. Stávající nevyhovující TNS bude zdemolována, vzniklý prostor poslouží jako rezerva pro novou budovu, ze které budou řízeny budoucí vysokorychlostní tratě.

Vzhledem k tomu, že v průběhu přípravy stavby se výrazně prodloužilo územní řízení, byla vysoutěžena formou „vyprojektuj a postav“. Tím dojde k vyrovnání více než ročního zpoždění a bude dodržen uvažovaný termín uvedení do provozu v roce 2022


Areál CDP Praha s TNS Balabenka na příznačné adrese V Trianglu 2474;
zdroj: Mapy.cz

30. dubna 2020 - Veřejné zakázky Správy železnic, státní organizace (dodatek redakce VLAKY.NET)

Informace o všech vypsaných veřejných zakázkách našeho státního manažera železniční infrastruktury najdete na portálu E-ZAK. K těm nejnovějším v oblasti stavební činnosti patří tyto:

Úvodní snímek: Mobilní část ETCS dostanou i nejmenší moderní hnací vozidla Správy železnic, řada MUV 75
(29.3.2019, CZ LOKO Jihlava) © PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy