Naše téma: „Rychlodráha“ Plzeň - Stod

26.10.2020 8:00 Nela Friebová, DiS. Zdroj: Správa železnic, s.o. - tisková zpráva

Naše téma: „Rychlodráha“ Plzeň - Stod

Začne se projektovat nová trať z Plzně do Stodu pro rychlost 200 km/h ● Správa železnic vyhlásila tendr na projektanta, který vytvoří dokumentaci pro stavební povolení novostavby dvoukolejné trati z Plzně do Stodu. Předpokládaná hodnota zakázky činí 219 290 000 korun. Výstavba tratě pro rychlost vlaků 200 km/h by měla začít za necelé tři roky. Její dokončení koncem roku 2026 přinese rychlejší a kapacitnější přeshraniční spojení Plzně s Mnichovem a dalšími velkými centry Bavorska.

Připravovaná investiční akce Správy železnic je součástí souboru čtyř staveb v úseku Plzeň – Domažlice – státní hranice s Německem. Jejich cílem je zkapacitnění trati a zrychlení provozu tak, aby železnice byla konkurenceschopná v mezinárodní osobní a nákladní dopravě i v obsluze Plzeňského kraje.


Mapa železniční tratí v Plzeňském kraji © České dráhy
(kliknutí do náhledu ji otevře v PDF)

Celkové investiční náklady této stavby se předpokládají ve výši 9 miliard korun. Jejím předmětem bude výstavba nové dvoukolejné elektrifikované trati o délce 18,5 km v úseku Plzeň (mimo) – Stod (včetně), převážně ve zcela nové stopě a v parametrech pro rychlost 200 km/h. Té budou moci vlaky dosáhnout v téměř celém nově vybudovaném úseku. V rámci prací se vybuduje nová zastávka Líně a zmodernizují se zastávky Zbůch a Chotěšov u Stoda. Komplexní modernizací projde i železniční stanice Stod.


Vizualizace nové železniční stanice Stod © Správa železnic

Dovětek redakce VLAKY.NET

Vzhledem k tomu, že převzatá tisková zpráva sama o sobě je kratičká (jako by tím odpovídala délce stavby) a tudíž na obecnější informace poměrně chudá, dovolíme si ji rozsahově rozšířit a obsahově rozhojnit, a to pomocí veřejně dostupných zdrojů. Tím prvním budiž jedno z hesel Wikipedie:  Železniční trať Plzeň hl. n. – Česká Kubice st. hr. (Furth im Wald DB) (v jízdním řádu pro cestující označená číslem 180) je jednokolejná železniční trať, část celostátní dráhy. Vede z Plzně přes Plzeň-Jižní předměstí, Nýřany, Holýšov, Staňkov, Domažlice a Českou Kubici do Německa do Furth im Wald. […] V letech 2022 až 2030 je plánována velká modernizace trati, která zahrnuje elektrifikaci, zdvojkolejnění a zvýšení rychlosti až na 200 km/h. V úsecích Plzeň – Holýšov a Blížejov – Domažlice bude trať vedena v nové stopě.


Vizualizace přestupního uzlu Zbůch © Správa železnic

Po trati jezdí osobní vlaky Plzeň – Domažlice vedené téměř výhradně motorovými jednotkami 844 „RegioShark“, z menší části pak i motorovými vozy řady 842 a lokomotivami řady 754. V úseku Domažlice – Furth im Wald jsou vlaky dopravovány motorovými vozy a jednotkami řad 810 a 814. V provozu zde jsou i mezistátní expresní vlaky Praha hl.n. – München Hbf, které zastavují jen v Plzni hl. n., Domažlicích a Furthu, od roku 2017 i v Holýšově. Od 1. března do 27. června 2018 probíhala rozsáhlá přestavba trati v úseku Vejprnice – Nýřany. Výluka postihla všechny typy vlaků, včetně mezinárodních expresů. 5. prosince 2019 byla dokončena oprava přesmyku trati v Plzni-Skvrňanech, která znamenala přesun tamější zastávky a zdvoukolejnění trati, čímž došlo ke zrychlení vlaků při průjezdu Plzní.


Pokládání štíhlé výhybky 1:26,5-2500 v Plzni-Skvrňanech © Swietelsky Rail CZ

Trať má také svůj speciální amatérský web, už podle hlavní strany zaměřený na její modernizaci. V příslušné sekci najdeme články sledující tento proces už od roku 2007. Úvodní, průběžně aktualizovaný, poskytuje celkový vhled do problematiky: Současný stav trati 180 je z velké části na hraně dlouhodobé udržitelnosti a je zřejmé, že se trať nevyhne celkové modernizaci po vzoru národních tranzitních koridorů a dalších modernizovaných tratí v ČR. Otevřenou otázkou však dlouhou dobu zůstával rozsah plánovaných prací. Kromě takřka jisté elektrizace celé trati se řešilo zejména trasování a s tím související zvýšení traťové rychlosti a dále (ne)přidání druhé traťové koleje.


Vizualizace dvoukolejné zastávky Líně © Správa železnic

Studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice“, zpracovaná společností SUDOP PRAHA a.s. v letech 2013–2015, určila jako nejvhodnější (především ekonomicky rentabilní) variantu 4e, která byla 14.7.2015 schválena k realizaci Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR. Ve variantě 4e dle SP2015 je navrženo zbudování nové jednokolejné trati Nová Hospoda – Zbůch a zdvoukolejnění krátkých úseků Zbůch – Stod, Radonice – odb. Spálený Mlýn a Domažlice – Domažlice město. Zbytek trati měl být opraven a elektrizován, avšak ponechán jednokolejný a ve stávající stopě se všemi z toho plynoucími nevýhodami, zejména nutností častého křižování vlaků. Závěry původní studie proveditelnosti však neuspokojily zájmy části dopravců a bavorské strany.


Pohraniční stanice Furth im Wald s osobním vlakem ČD z/do Domažlic;
zdroj: www.trat-180.wz.cz

Z výše uvedených důvodů zadala Správa železnic (tehdy ještě Správa železniční dopravní cesty) aktualizaci studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice“, která měla zohlednit zvýšený zájem nákladních dopravců i nové dohody mezi ČR a Bavorskem o zrychlení spojení Prahy s Mnichovem. Tato aktualizace SP, dokončená společností SUDOP PRAHA a.s. v srpnu 2019, rozpracovala tři nové varianty vycházející z dříve schválené varianty 4e (přičemž se již uvádí nová dvoukolejná trať Nová Hospoda – Stod) a uvažované varianty 5 (úplné zdvoukolejnění Plzeň–Domažlice v nové stopě na rychlost 200 km/h, tzv. varianta DMB). Výsledkem bylo doporučení realizovat novou variantu 3b, což následně 10.12.2019 schválila také Centrální komise MD.

Navrhovaná modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice byla rozvržena do čtyř samostatných staveb:

stavba

předpoklad zahájení

předpoklad ukončení

1. Plzeň-Nová Hospoda – Stod (včetně)

2022

2026

2. Plzeň-Nová Hospoda (mimo) – Nýřany – Chotěšov (mimo)

2022

2024

3. Stod (mimo) – Domažlice (včetně)

2026

2030

4. Domažlice (mimo) – st. hranice SRN

2022

2024


Současně platná varianta modernizace přináší výrazné zvýšení propustnosti a umožňuje průjezd až 29 párů vlaků Nex denně. Přitom je uváděna možnost průjezdu minimálně jednoho nákladního vlaku v obou směrech každou hodinu během dne, tj. nejen v noci a v období přepravních sedel. Popisovaná varianta přináší také napřímení trasy a s tím související zvýšení traťové rychlosti, což spolu s nezbytnými úpravami na německé straně umožní zkrátit cestovní dobu z Prahy do Mnichova na požadované 4 hod 15 min. K výraznému zkrácení jízdních dob dojde pochopitelně i na vnitrostátních trasách, např. cestovní doba expresu mezi Plzní a Domažlicemi se po realizaci varianty 3b sníží z dnešních 45 min na 27 min, tedy na méně než 2/3 současné hodnoty, uvádí výše citovaný zdroj.


Trasa nové trati Plzeň – Stod na mapě © Správa železnic
(kliknutí do náhledu zobraí celou)

 

A pokračuje: Zároveň existuje možnost dalšího zlepšení parametrů v podobě výstavby nové dvoukojejné trati Holýšov – Blížejov, pokud budoucí provoz prokáže její potřebu. Tím by došlo v podstatě k realizaci varianty 5, která předpokládá kompletní novostavbu dvoukolejné trati Plzeň–Domažlice na rychlost 200 km/h, ale v současné době nedosahuje ekonomické efektivity. Zdá se tedy, že doba plánování a přehodnocování se blíží ke konci a nyní zbývá smělé plány realizovat. Očekávat dodržení plánovaných termínů by zřejmě bylo přehnaným optimismem, současné aktivity Správy železnic však naznačují, že se věci hýbou kupředu. Zejména 1., 2. a 4. stavba již procházejí různými stupni projektové přípravy, procesy pro získání územního rozhodnutí či posuzováním vlivu na životní prostředí.


Modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice SRN, nová trať Plzeň – Stod
(video Správy železnic)

A právě ona 1. stavba je předmětem tiskové zprávy Správy železnic, naším dnešním tématem a východiskem pro následující diskusi, která by se mohla (ale nutně nemusí) odvíjet od následujících otázek:

Které spojení ČR s Bavorskem je z vašeho pohledu významnější, přes Domažlice nabo přes Cheb?
Má modernizace trati Plzeň – Domažlice – st. hranice v době přípravy sítě VRT ještě vůbec smysl?
Co si myslíte o samotném projektu výstavby zcela nové tratě Plzeň - Stod pro rychlost 200 km/h?

Úvodní obrázek: Vizualizace vlaku na nové trati z videa Správy železnic
dostupného na jejím facebookovém profilu

Upravil, ilustroval a redakčním dovětkem opatřil PhDr. Zbyněk Zlinský

Súvisiace odkazy