Přestavba železničního uzlu Plzeň vstupuje do druhé půle

20.4.2017 8:00 Jiří Řechka

Přestavba železničního uzlu Plzeň vstupuje do druhé půle

V úterý 18.4.2017 se konala v prostorech plzeňského hlavního nádraží tisková prezentace, která seznámila pozvané hosty s průběhem přestavby plzeňského hlavního nádraží. Přestavba započata v roce 2011 a má skončit roku 2022. Cena díla je více jak šest miliard korun. A jak stálo v pozvánce SŽDC, stavba je zhruba v polovině.

 

 

 


To bylo také důvodem uspořádání této akce. Zhotovitelem stavby je společnost Metrostav a OHL ŽS. A na místě nemohla chybět ani naše redakce. Mnozí z vás, kteří kdy do Plzně přijeli, si určitě vybaví pomalou jízdu v prostoru nádraží, původní podobu nástupišť, nijak vábnou, přechody na krajní nástupiště přes kolejiště, které bylo hlídáno strážcem přechodu v případě pohybu vlakové soupravy. To vše začíná patřit minulosti. Moje cesta začala ráno na pražském hlavním nádraží, odkud jsem odjel do Plzně vlakem Rx 766. Do Plzně jsem přijel s dostatečným časovým předstihem, a tak jsem si mohl v klidu udělat fotodokumentaci přestavby železničního uzlu Plzeň.


18.04.2017 - Plzeň hl.n.: pohled na staveniště z prvního nástupiště © Jiří Řechka

Počasí nebylo vůbec dobré, byl jsem rád, že jsem si vzal i rukavice, před samotnou tiskovou prezentací začalo i sněžit, prostě mělo to daleko do pohody. Samotná akce se konala venku, takže nic příjemného, navíc do proslovů se neslo staniční hlášení a hluk ze stavby nebyl také příjemný. Tiskovou prezentaci zahájil tiskový mluvčí SŽDC Marek lliaš, po krátkém úvodu předal slovo Ing. Mojmíru Nejezchlebovi, náměstkovi pro modernizaci dráhy generálního ředitele SŽDC. Jak řekl, na plzeňském hlavním nádraží probíhá přestavba v několika etapách, modernizace celého plzeňského uzlu. Tato modernizace navazuje na stavbu Plzeň – Rokycany, kde se razí ejpovické tunely.


18.04.2017 - Plzeň hl.n.: 680.005 jako SC 505 Cheb – Ostrava hl.n. © Jiří Řechka

Směr na Cheb je po provedené optimalizaci, chystá se modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice, minulý týden byla schválená studie proveditelnosti modernizace tratě z Plzně do Českých Budějovic. A všechny tyto tratě vyžadují moderní infrastrukturu na plzeňském nádraží. V současné době probíhá stavba č. 2. Zároveň končí stavba č. 1, přestavba pražského zhlaví osobního nádraží, včetně nástupišť, a výstavba centrálního stavědla tzv.Triangl. Stavba č. 2 by měla být ukončená do konce roku 2019. Dojde také k přestavbě obou železničních mostů. Jak dále Ing. Nejezchleb řekl, bude v nejbližších dnech vypsán tendr na zhotovitele stavby č. 3.


18.04.2017 - Plzeň hl.n.: hovoří Ing. Mojmír Nejezchleb, náměstek pro modernizaci
dráhy SŽDC © Jiří Řechka

V jejím případě se jedná o mimoúrovňové křížení dvou tratí, 3. tranzitního koridoru ve směru Plzeň - Cheb a tratě Plzeň – Domažlice - státní hranice. Tyto stavby, třetí a druhá, jsou realizovány i ve spolupráci s městem a to i s jeho spoluúčasti finanční. Město se podílí na těch zařízeních, která jsou v jejich majetku. Většina těchto staveb je financována z příspěvků EU. Po skončení příspěvku Ing. Nejezchleba byla tisková konference na nějakou dobu přerušena, protože právě té chvíli došlo ke snášení posledního pole nedalekého severního železničního mostu, a bylo nám tak umožněno zhotovit fotografickou dokumentaci tohoto okamžiku. přitom jsme se dověděli,  že váha tohoto dílu byla 80 tun.


18.04.2017 - Plzeň hl.n.: snášení posledního pole severního mostu © Jiří Řechka

Po této pauze pokračovala tisková prezentace vystoupením ředitele stavby Jana Zemánka z Metrostavu. Ten na úvod řekl, že stavba je realizována sdružením firem Metrostav a OHL ŽS. Stavba začala 9.12.2016. Byla přijata opatření, aby byl plněn časový harmonogram. Jak nám bylo řečeno, na místě starého severního mostu, jehož poslední díl byl v době naší přítomnosti snesen, má být nový most dokončen do konce letošního roku. Jižní most, kde v současné době probíhá železniční provoz, má být dokončen v srpnu 2018. Součástí stavby je úprava železničního spodku a svršku a odvodnění a také deset dalších objektů. Bude sneseno více jak 5 km železničního svršku a bude položen nový.


18.04.2017 - Plzeň hl.n.: slovo má Jan Zemánek, ředitel stavby, Metrostav © Jiří Řechka

Plzeňské hlavní nádraží bude po rekonstrukci celé bezbariérové, na nástupiště vedou eskalátory a výtahy. Za druhého zhotovitele , firmu OHL ŽS, a.s. promluvil Martin Dostál. Ten řekl, že součástí stavby je také vybudování dvou nových nástupišť, pět a šest. Zároveň k ní patří modernizace zabezpečovacího zařízení a trakčního vedení v této části stavby. Tím byla celá akce ukončená. Další informace se dozvíte z níže odkázané tiskové zprávy, dvoudílného (ale bohužel kvůli okolnostem nepříliš kvalitního) zvukového záznamu a dvou zpráv ČTK. Informační hodnotu, pro někoho možná dokonce větší, než samotný psaný text, mají také fotografie v připojené galerii.


18.04.2017 - Plzeň hl.n.: čtvrté nástupiště © Jiří Řechka

Po ukončení oficiální části setkání s novináři byl pro ně podle pozvánky připraven „skromný oběd“. Pro mne již zbýval jen odjezd zpět do Prahy, původně jsem se chtěl v Plzni zdržet déle, ale počasí bylo natolik nevlídné, že jsem se mu už nechtěl déle vystavovat. Závěrem bych vás chtěl upozornit, že fotogalerie neobsahuje jen snímky z 18. dubna. Když jsem dostal pozvánku na tuto akci, tak mne napadlo, že k nim přidám ještě snímky ze svého archivu, které jsem v průběhu několika posledních let v Plzni na nádraží při různých příležitostech nafotil. A tak máte možnost spatřit některé proměny plzeňského hlavního nádraží v běhu času. Snad to tak bude dobré, pokud ne, tak se omlouvám.


17.02.2015 - Plzeň hl.n.: přechod mezi třetím a druhým nástupištěm na dobovém
snímku © Jiří Řechka

Prameny a odkazy:

 1. Správa železniční dopravní cesty, s.o. – oficiální web
 2. Metrostav – oficiální web
 3. OHL ŽS, a.s. – oficiální web
 4. Plzeň hlavní nádraží – Wikipedie
 5. Pozvánka na akci (formát PDF)
 6. Zvukový záznam tiskové konference, první část (formát MP3)
 7. Zvukový záznam tiskové konference, druhá část (formát MP3)
 8. Přestavba a modernizace železničního uzlu Plzeň je v polovině – tisková zpráva (formát PDF)
 9. Začala 3. etapa přestavby nádraží v Plzni, potrvá 1,5 roku – České noviny
 10. Přestavba železniční stanice Plzeň za 6,3 miliardy je v polovině – České noviny
 11. Plzeň – Wikipedie

Úvodní snímek: 18.04.2017 - Plzeň hl.n.: výpravní budova na pozadí staveniště © Jiří Řechka

Upravil a odkazy doplnil PhDr. Zbyněk Zlinský

Galéria

Súvisiace odkazy